Det offentliga rummet blir alltmer förtätat och kommersialiserat. Det gestaltas ofta för den vuxna delen av befolkningen. Barn hänvisas till hårdgjorda ytor och tillrättalagda lekplatser. Vildmarken, den orörda naturen där man på egen hand kan upptäcka, leka, lära och skapa – var finns den?
I projektet ”Kojan” söker Österängens Konsthall tillsammans med fyra konstnärer och konstnärskollektiv och barn i åldrarna 4-12 år efter nya lösningar och svar på hur platser för barn kan utformas och användas och därmed också nya metoder för hur dessa kan skapas. Projektet drivs av Österängens Konsthall & Konstfrämjandet och finansieras av Kulturrådet.  Projektet samarbetar med Huskvarna Folkets Park, Biosfärområde Östra Vätterbranterna och fritidshem och förskolor i Jönköpings kommun. Nyheter och dokumentation om projektet publiceras på denna sida.
Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Linda Tedsdotter: linda@tedsdotter@osterangenskonsthall.se

Medverkande konstnärer & designers:

  • Robin Tidblom & Ruben Wätte
  • aghili/karlsson
  • Hillevi Cecilia Högström
  • Lekkontoret

2023-06-22

Missa inte att Österängens konsthall håller guidade visningar av Kojorna och andra verk i Österängens Skulpturpark fredagar kl 14 hela sommaren!


2023-06-01

Invigningen

Den 26 & 27 maj invigde vi verken i projektet Kojan. Vi lyssnade till forskare och experter om vilken effekt ett projekt som detta kan få och hur man för dessa kunskaper vidare. Vi fick ta del av konstnärernas processer och vi firade tillsammans med barnen med barnteater, glass, cirkuskonster och pizzaparty. Vi besökte de tre kojor som finns på Österängen och fick själva vara med, tillsammans med besökare, och bygga upp en av kojorna som hör till det mobila verket ”Äventyret, den resande kojan”.

 


Nya lekplatser sågas:Lämnar för lite åt fantasin

Maria Hammarsten som är projektet följeforskare blir intervjuad i P4 Jönköping och uttrycker kritik om Jönköpings kommuns planer på nya stora lekparker med olika teman.

Hon kallar dem för ”designade och permanenta” och menar att barnen istället vill skapa utefter sin fantasi, ansvarig politiker får svara på kritiken.


2023-05-26 

Hemligheter och farligheter  – samtal om projektet KOJAN

En egen plats, fri från vuxnas blickar, som bjuder in till lek, fantasi och egen kreativitet.
I projektet ”Kojan” har barngrupper på Österängen och Huskvarna samarbetat med fyra konstnärer och konstnärsgrupper och tillsammans skapat lekplatser som bjuder in till spontan lek.
Välkommen till ett seminarium om hur man med medskapande- och deltagarmetoder kan skapa tillåtande platser för barn.

Den konstnärliga processen där konstnärer arbetat tillsammans med barn från förskolor, fritidshem och fritidsgårdar på Österängen och i Huskvarna  har pågått under hela våren. Nu står fyra gestaltade kojor färdiga, tre på Österängen och den fjärde i Huskvarna Folkets Park.

Medverkande: Hillevi Cecilia Högström Cathrine Paterson (Lekkontoret) Robin Tidblom & Ruben Wätte, Gunilla Lundahl, Maria Hammarsten, Åsa Mårtensson

Anmäl dig till fredagens seminarium här nedan senast den 23 maj!

PROGRAM

10.30 Projektpresentationer: Hillevi Cecilia Högström, Lekkontoret, Robin Tidblom & Ruben Wätte

11.30: Fikapaus

11.45: Panelsamtal: Rum för barn: dåtid, nutid, framtid.
Hur har samhällets syn på barn påverkat utformningen av platser för barn? Vilken betydelse har den fria och spontana leken för barns utveckling och kreativitet? Hur kan konsten bidra till att skapa bättre förutsättningar för lek?  Ett samtal mellan Gunilla Lundahl och Maria Hammarsten. Moderator: Åsa Mårtensson.
Gunilla Lundahl är författare och journalist och var var projektledare för Moderna Museets omtalade utställning ”Modellen” 1968. Under stora delen av 1970-talet var hon redaktör för Arkitekttidningen och 1995 kom boken Hus och rum för små barn.
Maria Hammarsten är fil. lic. och universitetsadjunkt vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping och har varit följeforskare till projektet ”Kojan”. Hammarstens licentiatuppsats; Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv – Speglat under samtalspromenader handlar om barns utvecklande av ekologisk litteracitet, förebyggande av växtblindhet och en skogsträdgårds upplevelseerbjudanden.
Åsa Mårtensson är utvecklare på Folkrörelsernas Konstfrämjande Syd. Åsa Mårtensson har tidigare arbetat som projektchef för Kunskapsnav offentlig konst på Statens konstråd och har många års erfarenhet av arbete stadsutvecklingsprojekt och  metoder för konstpedagogik.

12.30: Lunch

14.00: Festligheter och invigning för deltagande förskolor, skolor och fritidsgårdar


PRAKTISK INFORMATION

Seminarium och lunch är kostnadsfritt. Anmälan krävs dock, anmäl dig här
Frågor och eventuella allergier eller andra önskemål, mejla: info@osterangenskonsthall.se

Observera att aghili/karlssons verk som skapats in samverkan med förskolan HallonEtt i Huskvarna invigs på ”FörVilda Folkets Park” i Huskvarna Folkets Park den 21 maj!

27 maj

11.00 Guidad visning av konstprojektet Kojan
Offentlig rundvandring med konstnärerna till de tre kojorna på Österängen

13.00 Vernissage

Hillevi Cecilia Högströms utställning  ”Att balansera på vildäpplen med en verktygslåda” öppnar på Österängens konsthall

Ingen föranmälan krävs till lördagens evenemang!

KOJAN är en del av Smålandstriennalen. Projektet drivs av Österängens Konsthall & Konstfrämjandet och finansieras av Kulturrådet och Region Jönköpings Län  Projektet samarbetar med Huskvarna Folkets Park, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Musik- och Teatervänner Riksteatern Jönköping och fritidshem och förskolor i Jönköpings kommun.
Läs mer om projektet 


 

2023-03-28
Skisspresentationer

Den 28 mars presenterade konstnärerna sina skisser för alla projektdeltagare, de berättade om sina processer, hur de arbetat med barnen och slutligen den konkreta planen för kojbygget. Nu under april månad är konstnärerna mitt uppe i processen av att bygga kojorna tillsammans med sina barngupper, skisserna ser du här nedan.

Hillevi Cecilia Högström

Ett rum i flera nivåer som starkt har influerats av barnens modellbyggen och teckningar. Här finns en magisk port, slingrande växter och en våg vars böljande form både utgör en gräns och en inbjudan att kika in. På den undre platån kan man sitta tillsammans men avskilt från resten av skolgården, klättrar man en våning upp i trädet kan man blicka ut över sitt kungarike. 

Konstnären Hillevi Cecilia Högström har arbetat tillsammans med elever på Österängsskolans fritidshem i åk 3-6 för att utforma en koja på Österängskolans skolgård. Hillevi har tillsammans med barnen under ett flertal workshops under våren arbetat fram en koja med fem beståndsdelar: Plattformen, Vågen, Porten, Växtligheten och Maskinen.

Kojan kommer att byggas tillsammans med barnen under april och maj månad.

Lekkontoret

Äventyret: den resande kojan

Lekkontorets idé är att skapa en flyttbar koja som barnen kan sätta upp själva och som anpassar sig efter de förutsättningar som finns på platsen, till exempel existerande klätterställningar. Verket är centrerat kring kojbygget som koncept och dess temporära natur.  Lekkontoret gick in i konstprojektet Kojan med en idé om att använda människor som sitt konstnärliga material. Fokuset ligger på hållbarhet och kreativitet där en del av materialet är återvunnen segelduk och den andra delen av materialet är de medverkande barnen och pedagogerna – byggmästarna.

Lekkontorets team består utöver Catherine Paterson och Lewis Smith, av elever på Österängsskolans fritidshem i åk F-2. De har tillsammans i flertal workshops under våren arbetat fram en mobil och modulär koja som kan ta sig alla möjliga former.

Kojan kommer att färdigställas på Österängsskolans skolgård under april och maj månad.

 

Robin Tidblom & Ruben Wätte

Konstnärerna Robin Tidblom och Ruben Wätte har tillsammans med barn i mellanstadieåldern från Fritidsgården Birka på Österängen drömt fram en hisnande koja. Det har tagit fasta på den kittlande känslan i magen när man får dingla med benen från en höjd och blicka ut över trakten. Tillsammans med barnen konstruerade de 3D-skisser i bambu i full skala av katedralliknande kojor uppe i träden där man får vara ifred från vuxnas blickar och äga sin plats i världen. Barn i mellanstadieåldern har vuxit ur de prefabricerade lekplatserna men har fortfarande ett starkt behov av att testa sina kroppars gränser, att svinga från en höjd och klättra över hinder. Trädkojan blir en plats som är deras egen och som bygger på barnens visioner om något mysigt och lite farligt. 

Kojan platsbyggs av konstnärerna och barnen från fritidsgården i träddungen på östra sidan av ån mellan Österängsskolan och Österängen centrum under april och maj månad.

 

aghili/karlsson

Konstnärsduon aghili/karlsson och deras medkonstnärer från förskolan HallonEtt i Huskvarna har tagit fram ett konstverk i tre delar som riktar sig till barn och älvor.

Verket består av en blommande äng, en interaktiv port som leder in till ängen och en pinnkoja som besökare kan fortsätta bygga på under sommaren. Porten är bara precis så hög att älvor och små barn kan passera igenom den. Den består av vattenkannor som man kan ta med sig ut på ängen för att vattna blommorna. Kojan på ängen kommer man till via en slingrande stig och dess form speglar “fikakojan” som barnen på HallonEtt själva har byggt vid Pustaleden. 

Kojan platsbyggs av aghili/karlsson och medkonstnärer från HallonEtt i Huskvarna Folkets Park under april och maj månad .

Foto: Karmen Karabinova, Maria Hammarsten och konstnärerna.


2023-03-16

Vi träffas, undersöker, testar

Foto: Karmen Karabinova, Maria Hammarsten, Ruben Wätte

Under februari och mars månad har konstnärerna träffat sina barngrupper och deras pedagoger för att tillsammans arbeta i workshops. Vilka platser är favoritplatser? Vilka platser är läskiga? Hur ser en riktigt bra koja ut? Vad behöver man ha därinne?
Hillevi Cecilia Högström och Lekkontoret arbetar med varsin barngrupp från Österängsskolans fritidshem. aghili/karlsson arbetar med förskolan HallonEtt i Huskvarna och Robin Tidblom och Ruben Wätte med Birka Fritidsgård.


 

2022-12-12
Seminarium Kojan

Den 12 december 2022 bjöd vi in konstnärer, forskare, pedagoger och andra intressenter till ett seminarium om barns relationer till spontan lek, spontana lekplatser samt hur man kan arbeta med medskapande- och deltagandeprocesser.
Ahmed Al-Breihi och Xinga Li från projektgruppen ”Riskful play” i Vallentuna kommun berättade om sitt arbete med att inkludera barn i gestaltandet av lekmiljöer och värdet av möjligheter till risktagande lek. Astrid Göransson och David Skog, konstnär respektive fotograf, berättade om hur de arbetat med deltagande i platsspecifika gestaltningsprocesser. Maria Hammarsten, fil. lic i pedagogik vid Jönköping University och Margareta Häggström, filosofie doktor o lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs Universitet, redogjorde för sina respektive forskningsfält och presenterade den forskningsplan de skrivit för att följa projektet ”Kojan” med avseende på estetiska lärprocesser.
Under dagen presenterade också deltagande konstnärerna och designerna, Robin Tidblom & Ruben Wätte, aghili/karlsson, Hillevi Cecilia Högström och Cathrine Paterson, Lekkontoret sina respektive praktiker.