Österängens Konsthall

Österängens Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Det är också en mötesplats och ett community center på Österängen i Jönköping. Konsthallen präglas av öppenhet, samarbete och mångfald och lyfter fram ung och urban konst och kultur. 

Konsthallen spränger gränser, går utanför ramar och bryter normer. Den tillvaratar kraften och kompetensen i lokalsamhället och välkomnar samarbeten med en mångfald av konstnärer, föreningar, företag och organisationer. Konsthallen har en egen verkstad där barn och ungdomar får upptäcka sin egen kreativitet tillsammans med våra konstpedagoger.

Österängens Konsthall drivs av en ideell förening med stöd av bland andra Jönköpings Kommun, Region Jönköpings län, Kulturrådet och Vätterhem.


PERSONAL OCH STYRELSE

PERSONAL

STYRELSEN

Ordförande: Helena Lind
Kassör: Atanas Petkovski
Leif Bergman
Pekka Mellergård
Silvana Jankovic
Johanna Bergström
Helena Blom (suppleant)
Katarina Vallbo (suppleant)
Johanna Linder (adjungerad)
Marcus Gyllborg  (personalrepresentant, adjungerad)


BLI VOLONTÄR!


 

TILLGÄNGLIGHET

  • Konsthallen ligger i markplan och nås lättast genom Österängens Centrums västra entré.
  • Parkering- och handikapparkering finns precis utanför konsthallens entré.
  • Textade manus finns tillgängliga för de flesta av våra video- eller ljudkonstverk. Personalen i receptionen syntolkar gärna videoverk eller bildkonstverk.
  • Konsthallen har inga höga trösklar, trappor eller tunga dörrar. Handikapptoalett saknas, men finns mitt emot vår entré.
  • Ljudslinga saknas, och det ekar tyvärr mycket i lokalen. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Kontaktperson tillgänglighet: Johanna Linder, verksamhetschef: johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Publicerat den 9 mars 2022

ÖPPETTIDER

Torsdag 11-18
Fredag 11-18
Lördag 11-16
Söndag 11-16

 

Fri entré!


ÖSTERÄNGENS KONSTHALL STÖDS AV

JÖNKÖPINGS KOMMUN

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

KULTURRÅDET

VÄTTERHEM

HEREKO REDOVISNINGSKONSULT

JUNET

JÖNKÖPING ENERGI