På den här sidan samlar vi alla nyheter kring projektet ”Naturen tar över” som Österängens Konsthall driver tillsammans med Biosfärområde Östra Vätterbranterna med stöd av Statens Konstråd och Vätterhem.

Naturen tar över är mötet mellan Österängens Konsthall, Biosfärområde Östra Vätterbranterna och nio samtidskonstnärer med svensk och internationell bakgrund. Projektets ambition är att undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv och ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar på Österängen.  Naturen tar över är en del av Statens Konstråds landsomfattande Lokala konstprojekt.

Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Jesper O.T. Andersson:  jesper.andersson@osterangenskonsthall.se


2020-09-18

”Naturen tar över” invigt med workshops, konstvandringar och performance

Helgen den 18-19 september invigdes samtliga verk i ”Naturen tar över”. Det blev två intensiva dagar som bjöd besökarna på matlagningsworkshops, guidade konstvandringar och ett spektakulärt performance. Tack vare att hela invigningen skedde utomhus kunde den genomföras trots pandemin.

Invigningen smygstartade redan på fredagseftermiddagen med tre parallella workshops: Ek-exkursion med Claes Hellsten från Biosfärområde Östra Vätterbranterna, löv- och lerworkshop för barn i konsthallstrailern med Karin Johansdotter och Melina Pollack och Eldsoppa med Erik Sjödin (Gemenskapspraktik) vid Österängens öppna utekök. Efter workshoparna åt vi middag i kolonilotten, en fantastisk linsgryta tillagad av Petra Hansson från biosfärområdet på ett krigskök från 1939 – en attraktion in sig!

När det började skymma bänkade vi oss framför Österängskyrkan vars fasad var spektakulärt ljussatt av ljusdesignerna Evelina Dembacke och Erik Olsson. Föreställningen ”Light Pollution” är ett samarbete mellan ljudkonstnären Jan Carleklev (en av deltagarna i Naturen tar över), dansaren Stina Nilsson och poeten Annika Paldanus.

Dag två inleddes med invigningstal på ängen utanför Birkagården  av konsthallens Johanna Linder. Därefter delade vi in oss i mindre grupper som vandrade iväg för att uppleva hela konstvandringen och få lyssna på konstnärernas presentationer av sina verk. Efter en lunchmacka i kolonilotten, även denna gången tillagad av Petra Hansson, avslutades dagen med ett panelsamtal med Katarina Vallbo, Leo Fidjeland , Jesper O.T Andersson, Claes Hellsten och Per Hasselberg. Moderator var Johanna Linder.

Se bildspelet från invigningen här:

Se panelsamtalet här:

 

 


2020-07-01

Audioguide till ”Naturen tar över” på App store och Google Play

Våra konstnärer jobbar på under sommaren  för att färdigställa sina offentliga konstverk och vissa av verken kommer upp tidigare än andra, men vi lanserar redan nu vår audioguide! I appen ”Kulturspår i småland” väljer du audiospåret ”Naturen tar över” för att lyssna på texter och se bilder på verken. I samarbete med Skådebanan Småland.

Du hittar appen ”Kulturspår i småland” på App store för iphone och Google Play för android

 

2020-06-05

Ytterligare två verk uppe

1 juni planterades ekplantorna som klass 4A på Österängsskolan drivit upp tillsammans med Symbiolab i en planteringsceremoni med trummor, poesi och ”jordning”. ”Ekskolan” är en del av projektet ”Naturen tar över” som utforskar relationen mellan människa och natur och kommer att resultera i sju offentliga gestaltningar på Österängen, varav Symbiolabs ”Ekskolan” är ett.

Ett annat verk i projektet Naturen tar över är Österängens öppna utekök.

Nu har den första måltiden lagats på uteköket. Det öppna köket har skapat av Gemenskapspraktik, Erik Sjödin. 
Information om köket:
Österängens öppna utekök är en uteplats i Österängen med en kombinerad vedspis och grill samt sittplatser av gamla stockar. Tanken med uteköket är att det ska skapa möjligheter till utomhustrivsel och breddad matkultur i Österängen samt påminna och informera om människans långa relation till eld. Stockarna som fungerar som sittplatser ger även möjlighet för småkryp att hitta boplatser och är därför ett litet bidrag till den biologiska mångfalden i området.
I centrum av köket är en kombinerad vedspis och grill. Vedspisen kan användas för att koka och steka mat och ger därigenom köket fler möjligheter att laga mat ute än vad en traditionell grill gör. Genom Österängens konsthall finns det en låda att låna som innehåller kokkärl, tallrikar och bestick m.m. för ett sällskap på fem personer.
Uteköket kan användas fritt av alla. Viktigt är att de som använder köket följer de generella regler som gäller kring eldande. Eldning och grillning sker alltid under eget ansvar.

Naturen tar över är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna med stöd av Statens konstråd och Vätterhem.

Samtliga verk invigs den 18-19 september.

Save the date!

 

2020-04-21

Odla med konsthallen, vi har en kolonilott!

Som en del av ”Naturen tar över” så byggs det nu för fullt en kolonilott och odlingsplats på Österängen. Det har skyfflats jord och byggts odlingslådor. Odlingslådorna är fulla av jord och redo för växter. Det har donerats växter till odlingarna citronmeliss, lavendel, röda vinbär och syren är några av växterna som kommer att få växa och frodas här på odlingsplatsen. Vi tar gärna emot växter och material som du har över. Läs mer om vad vi önskar och hur du går till väga när du vill donera till oss >> Skänk en planta.

Vill du vara med och odla, vi träffas varje onsdag kl. 17.00 vid odlingsplatsen, odlingsplatsen hittar du på grässlänten nedanför hyreshusen vid Orionvägen.

Välkomna.

 

2020-02-28

Naturen Tar Över – Här är verken som kommer uppföras på Österängen

“Naturen tar över” är det konstnärliga mötet mellan Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Österängens Konsthall och nio svenska och internationella konstnärer. Projektet ska resultera i sju offentliga gestaltningar på Österängen som uppförs under våren och sommaren och som invigs den 17-18 september 2020. Ett av verken, Katarina Vallbos ”Mulmholkar” uppfördes i september 2019.  Nu är det klart vilka de övriga sex  verken som  kommer att uppföras på Österängen blir,


Jens Evaldsson / Key Stone Space

Jens Evaldsson är baserad i Stockholm och hans konstverk “Key Stone Space” består av flera skulpturer utplacerade i träd runt om i Österängens bostadsområde i Jönköping. Namnet refererar till keystones som en byggnadsteknisk term inom arkitektur. De är nyckelstenar placerade högst upp i valv och håller ihop alla nedanstående stenar som skapar en öppning i tex en port i en murad vägg. Termen Hyper keystone Species myntades av Bob Paine 2016 för att markera människans speciella roll i näringskedjan där hon påverkar alla andra rovdjur och nyckelarter samt deras livsmiljöer.


Nonhuman Nonsense / Titel ej satt

Berlinbaserade konstnärsduon Nonhuman Nonsense består av Linnea Våglund & Leo Fidjeland.  Tillsammans med representanter från Biosfärområde Östra Vätterbranterna har de arbetat med att ta fram myt om biosfärområdet och skapa ett mytologiskt väsen som kan föra naturens talan. Under våren kommer de att uppföra ett skulpturalt verk så att Österängsborna kan lära känna detta väsen.

”Mytologi och lokala sägner är en del i hur människor ser på sig själva och sin relation till den plats de bor på och de andra arter som lever där. Berättelser kan skapa en gemensam historia och en långsiktighet där kunskap eller inter-art band kan bevaras under många generationer. Vår konst och designpraktik kretsar ofta kring skapandet av nya berättelser, en sorts moderna myter, som möjliggör debatt och diskussion kring etiska frågor, eller öppnar upp för förändring och transformering av hur vi relaterar till vår omvärld och verklighet.” – Nonguman Nonsense

Hemsida


SymbioLab / Titel ej satt

Gnesta-baserade konstnärsduon SymbioLab består av Julia Adzucki & Patrick Dallard och de har länge arbetat med pedagogik i sina konstnärskap och formgett konstverk som med olika metoder hjälper betraktaren att uppleva naturfenomen med nya sinnen. Till Österängen kommer de tillsammans med elever från Österängsskolan plantera ekar på området i en plantskola i anslutning till skolan.

SymbioLab har visionen att svara på ekologisk sorg och klimatångest med praktiska konstupplevelser för barn i alla åldrar. Att lyssna, genom alla sinnen, till varandra och jorden är grunden för SymbioLabs praktik.

Hemsida


Jan Carleklev / Innan insekterna tystnar

Jan Carleklev är en ljudkonstnär baserad i Växjö och hans projekt “Innan insekterna tystnar” tar avstamp i området Bondberget, i de gamla ekarna och den pågående veteraniseringen. Många insektsarter är på väg att dö ut. Vad skulle insekterna berätta för oss innan de tystnar för alltid? Det finns ett stort vemod och något väldigt brutalt i den frågan. Carleklev iscensätter ett requiems klangvärld där insekterna komponerar partituret och skriver librettot. Konstverket ställer det skoningslösa mot det sköra, det verkliga mot det overkliga och tar sin fysiska form i en ekstam men dess kärna ligger i Requiemets flyktiga klangvärld – som en bön för den döende. Men vem är det egentligen vi ska ber för?

Ljudvärlden i verket kommer vara en poetisk översättning av konkreta ljud och fältinspelningar från insekter. Verket består av en ekstam som är delad i många delar. Dessa är staplade på varandra och bildar ett torn, i barken kommer det finnas lyssningsytor som kan användas för att lägga örat, eller en hand emot för att uppleva ljudvärlden.

Hemsida


Erik Sjödin / Österängens öppna utekök

Erik Sjödin är baserad i Stockholm och hans projekt utgår ifrån den fiffiga uppfinningen raketspisen som är ett energieffektivare redskap för att tillaga mat utomhus. På Österängen kommer Erik anlägga en matlagningsplats med tillhörande raketspis vid odlingsplatsen vid Birkagården. Eriks konstnärliga praktik utgår ofta från de stundande klimatomväxlingarna och han intresserad sig för att med pedagogik, text och samtal hjälpa människor att hitta energismartare sätt att leva i balans med naturen. Sittplatser av gamla stockar som även fungerar som faunadepå, dvs boplatser för småkryp, bidrar också till en ökad biologisk mångfald på Österängen.

Hemsida


Sissi Westerberg / Titel ej satt

Sissi Westberg är baserad i Rejmyre och som en del av Naturen Tar Över ska hon genomföra en konstnärlig gestaltning i form av en aluminiumgjuten gren med en lampa i. Sissi har velat skapa ett visuellt utbyte mellan insidan av hemmets finrum och trädens sal, en gren i metall, som gradvis övergår från att vara en gren till att bli en dekorativ armatur med lampskärm. Hon tar inspiration från inskickade bilder på lampor som finns i hemmen bland Österängsborna. Tanken är att verket ska skapa ett slags mys-sken och en rumslighet på den utvalda platsen i ekbacken.

Hemsida


2020-02-26:

Rapport från en workshop

Flera arbeten inom projektet Naturen tar över utvecklas nu under våren.Den 15 februari 2019 samlades en grupp intresserade på Mykinge försöksgård utanför Huskvarna tillsammans med Nonhuman Nonsense. Vi pratade om rättighetsbegreppet i relation till naturområden. Hur skulle Biosfärområde Östra Vätterbranterna karaktäriseras om området var en varelse? Hur skulle denna varelse uppleva tillvaron, vilka historier skulle hen kunna berätta?

 

2020-02-10

 

MYS FRAM EN MYT I MYKINGE – Med biosfärområdets medlemmar

Den 15 februari kommer konstnärsduon NONHUMAN NONSENS till Mykinge Försöksgård för att träffa medlemmar som är intresserade av att skapa myten om Östra Vätterbranternas Biosfärområde. Läs mer här


 

2019-12-13

LJUS I MÖRKRET – Vilken är din mysigaste lampa?

Konstnären Sissi Westerberg är en av deltagarna i Österängens Konsthalls projekt ”Naturen tar över” som kommer resultera i olika konstnärliga gestaltningar på Österängen under 2019-2020. Hon planerar att göra en lampa i ett träd och vill hämta inspiration från din favoritlampa där hemma. Läs mer här


 

2019-09-26:

Katarina Vallbos ”Mulmholkar” invigda

Den 26 september invigdes det första konstverket i projektet “Naturen tar över” på Österängen av landshövding Helena Jonsson.
–  Jag ville göra något som både skulle ha en konkret positiv effekt för någon eller några arter, samtidigt som ett konstverk per definition är adresserat till mina artfränder, människorna, säger Katarina Vallbo, konstnär verksam i Hullaryd utanför Aneby.
Konstverket “Mulmholkar” består av fyra skulpturer i ekträ. De två lite högre och resligare skulpturerna, som under invigningen fylldes med mulm; en blandning av lövträspån och gamla löv, av landshövding Helena Jonsson, kommer att kunna fungera som boplats för både fåglar och insekter som till exempel skalbaggar. De två lite mindre skulpturerna är ihåliga och fungerar som meditatationsplatser för människor.
– Mitt verk handlar om olika cykler – människans och naturens. Det går att sitta där och vänta. Vänta in de organismer som har en annan livscykel, ett annat perspektiv än det mänskliga.
Under nästa vår och sommar kommer de andra konstverken i projektet att uppföras – några av dem kommer att arbetas fram tillsammans med boende på Österängen.


 

2019-09-20:

Konstnärerna har presenterat sina skissförslag

Fredagen den 20 september 2019 återvände alla konstnärerna till Jönköping för att presentera och diskutera sina skissförslag. På plats fanns representanter för Österängens Konsthall. Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Vätterhem och Jönköpings kommun. Vissa projekt kommer att inledas med workshops med skolklasser och andra grupper redan under hösten 2019. Samtliga verk kommer att uppföras under vår/sommar 2020. Nu inleds arbetet med att undersöka praktiska, tekniska och andra aspekter av genomförandet.


 

2019-09-04:

Pressmeddelande: Invigning av första verket i Naturen tar över

Torsdagen den 26 september inviger landshövding Helena Jonsson ”Mulmholkar av Katarina Vallbo”. Läs mer


 

2019-05-20:

Rapport från en exkursion

Helgen den 18-19 maj tog Österängens Konsthall och Biosfärområdet Östra Vätterbranterna med de tio konstnärerna i projektet ”Naturen tar över” på en exkursion i biosfärområdet. Vi vandrade över restaurerade ängsmarker i Ormenäs, letade efter snäckor Narbäcken, klättrade utför stup vid Vätterleden och kurade skymning i Råbyskogens tystnad, där vi också övernattade. Helgen avslutades med en vandring tilbaka till Österängens Konsthall genom Bondbergets naturreservat och en öppen och välbesökt föreläsning med Världsnaturfondens Ola Jennersten på temat ”Randiga djur – biologisk mångfald i världen och i östra Vätterbranterna”.

Nu får konstnärerna i projektet sommaren på sig att arbeta med sina skissförslag, som presenteras i september. Men redan under sommaren 2019 kommer ett av verken i projektet av uppföras, av konstnären Katarina Vallbo.

 


 

2019-05-19: Offentlig föreläsning:

Randiga Djur – Biologisk mångfald i världen & Östra Vätterbranterna

Vi står vid ett vägskäl i planetens och mänsklighetens historia. Våra handlingar förändrar planeten på sätt vi aldrig tidigare sett. Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet i planetens historia. Det är då första gången ett massutdöende orsakas av en enskild art – människan – och inte av naturliga processer. Det förra utdöendet drabbade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan.
Ola Jennersten är naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF. Han kan det mesta om den illegala handeln med djur och läget för den biologiska mångfalden i världen. Dessutom är han en framgångsrik naturfotograf och har i många år varit medlem i styrelsen för Biosfärområde Östra Vätterbranterna som representant för Världsnaturfonden. I sitt föredrag kommer han att berätta, inte bara om hoten utan också om hur hotade djur och växter kan skyddas och räddas. Alla kan bidra, från regeringar till skogs- och jordägare och även du som har en bit trädgård eller annan mark att förvalta.

Söndagen den 19 maj kommer han till Österängens Konsthall för att föreläsa under rubriken ”Randiga djur” – biologisk mångfald i världen och i Östra Vätterbranterna.”

FRI ENTRÉ! Ingen föranmälan krävs!

Föreläsningen är en del av projektet Naturen tar Över som drivs av Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Österängens Konsthall med stöd av Vätterhem, Ekobussen och Statens Konstråd.

Läs mer här


 

Pressmeddelande 2019-03-25:

Nio konstnärer utvalda till konstprojekt på Österängen


Österängens Konsthall kan nu presentera de nio konstnärer som valts ut till projektet “Naturen tar över”. Konstnärerna kommer nu att bjudas in till en exkursion i biosfärområdet i maj. Projektet genomförs i samarbete med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och Vätterhem och finansieras av Statens Konstråd.

I januari i år gick Österängens Konsthall ut med ett Open Call till projektet “Naturen tar över”. Projektets ambition är att undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv och ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar på Österängen.

Av de 207 ansökningarna har nio konstnärer valts ut. De utvalda konstnärerna är Julia Adzuki & Patrick Dallard, Gnesta, Jan Carleklev, Braås, Jens Evaldsson, Stockholm, Frida Klingberg, Göteborg, The Nonhuman Nonsense Collective (Linnea Våglund, Hägersten & Leo Fidjeland, Berlin), Erik Sjödin, Årsta och Sissi Westerberg, Rejmyre.

– Det här är konstnärer som representerar olika former av praktiker men som alla på något sätt intresserar sig för ämnet biologisk mångfald och relationen människa-natur-samhälle. Samtliga ansökningar höll en väldigt hög kvalitet och juryn har haft ett tufft arbete men vi är väldigt nöjda med den grupp vi nu har valt ut och ser fram emot att få arbeta tillsammans med dem i projektet, säger Jesper O.T Andersson, projektledare.

Juryn bestod av Johanna Linder och Jesper O.T Andersson, Österängens Konsthall, Claes Hellsten och Petra Hansson, Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Dan Johansson, Christina Odén och Maria Carelli Martinsson, Vätterhem, Filip Zezovski Lind, Jönköpings kommun och Katarina Vallbo, konstnär. Nästa steg i projektet blir en exkursion i biosfärområdet i mitten av maj med samtliga deltagare i projektet. Efter det kommer konstnärerna få sommaren på sig för att utarbeta skissförslag. Samtliga skisser kommer att ställas ut på Österängens Konsthall och tanken är att Österängsborna ska få vara med och bestämma vilka av förslagen som till sist kommer att genomföras.

– De flesta gestaltningar kommer att uppföras först 2020, men för att våra besökare redan nu ska få en uppfattning om projektets karaktär, kommer ett verk att uppföras redan nu i sommar av konstnären Katarina Vallbo, säger Jesper O.T Andersson.

Presskontakt: Jesper O.T Andersson, projektledare
Epost: jesper.andersson@osterangenskonsthall.se
Tel: 073-802 73 55


 

 

 

[Intresseanmälan för ”Naturen tar över” har nu stängt. Vi har tagit emot 207 intressenamälninar och är nu i processen att välja ut deltaganda konstnärer. Utvalda konstnärer kommer att  kontaktas den 21:a mars.] 

Österängens Konsthall söker konstnärer till konstprojektet ”Naturen tar över”

Vi söker sju konstnärer för att delta i konstprojektet “Naturen tar över” som drivs tillsammans med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och Vätterhem. Projektet finansieras av Statens Konstråd inom ramen för deras uppdrag ”Lokala konstprojekt”. Deltagarna ska undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv med offentliga gestaltningar som metod. Intresseanmälan riktar sig mot utbildade och/eller yrkesverksamma konstnärer och anmälan görs genom konstpool.se. Se konstpool för information om arvode, budget, tidsplan, budget m.m. Anmälan stänger den 18 februari.

Till anmälan

For english speakers: Applications are sent through konstpool.se. and an english translation of the application process can be found as a PDF here.

Unfortunately konstpool.se doesn’t offer the possibility to view the application process in english. Instead we recommend you use Google translate’s web browser extension when going through the application process on konstpool.se. You can find the extension here on googles web store.

 

Kontakt: jesper.andersson@osterangenskonsthall.se


 

Information om projektet:

Österängens Konsthall i Jönköping kommer i samarbete med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och det kommunala fastighetsbolaget Vätterhem i detta projekt att undersöka Österängen och det närliggande biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv. Som metod kommer offentliga permanenta och semi-permanenta gestaltningar att användas. Projektet är finansierat av Statens Konstråd.  
 
Sju konstnärer kommer att bjudas in till Österängen och biosfärområdet för två dagars utflykter och seminarier i maj 2019 (med möjlighet till fler besök under sommaren). Exakta datum annonseras i samband med att vi kontaktar de utvalda konstnärerna.  
 
Fem skissuppdrag avser semi-permanenta gestaltningar, dessa skissuppdrag ersätts med 16000 SEK exkl. moms. Av dessa fem skisser väljs högst tre ut för genomförande och då utgår en genomförandebudget på 80000 SEK exkl. moms.   
 
Två konstnärer kommer att få i uppdrag att föreslå permanenta gestaltningar och dessa skissuppdrag ersätts med 30000 SEK exkl. moms. Här väljs ett av förslagen ut för genomförande och då utgår ett arvode på 232000 SEK exkl. moms.  
 
Skissperioden för deltagarna pågår från maj fram till 16 september 2019. Inkomna förslag bedöms av en jury och efter urval är produktionstiden för de färdiga verken september 2019 till maj 2020.  
 
Vi söker huvudsakligen konstnärer som i sin praktik på olika sätt utforskar relationerna mellan människa, djur och natur; men även konstnärer som arbetar tvärvetenskapligt eller med närliggande ämnesområden är av intresse.  
 
Samarbetet med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna innebär en möjlighet för konstnärerna att ta del av den kompetens som finns där i form av biologer, pedagoger, lantbrukare, trädgårdsmästare, kulturhistoriker m.m. Vi vill skapa förutsättningar för de inbjudna konstnärerna att i sina processer hitta givande och personliga samarbeten hos de inblandade parterna i konsthallen, biosfärområdet och hos fastighetsbolaget Vätterhem.  
 
Sedan Österängens Konsthall öppnade 2015 har vår ambition varit att spränga den vita box som en traditionell konsthall utgör och på olika sätt förlägga vår verksamhet ute i stadsdelen. Flera offentliga konstprojekt har tidigare genomförts, de flesta dock av tillfällig natur. Vår vision med ”Naturen tar över” är att sammanföra olika kompetenser in i processen att gestalta offentliga miljöer; den hos ett antal professionella konstnärer och den kunskap som återfinns i biosfärområdet om biologisk- samt social mångfald och ekologisk hållbarhet. Vi vill undersöka hur offentlig konst kan samverka med natur och boende på Österängen på nya sätt. Vi efterlyser särskilt och välkomnar konstnärer och konstnärsgrupper som är intresserade av att omförhandla föreställningen om offentliga gestaltningar och vi kräver inte att alla de verk som uppförs ska vara beständiga för evinnerlig tid.  
 
Vi vill också poängtera att vår utlysning inte är en offentlig upphandling. Vårt projekt är en del i Statens Konstråds uppdrag att undersöka alternativa processer vid framställning av offentlig konst i Sverige. Ambitionen är att deltagande konstnärer ska ges möjlighet att i vårt projekt få experimentera med sin egen praktik och engagera sig i ett samtal om den offentliga konstens förutsättningar, problem och potential i vår samtid. Vilka etablerade metoder är värda att följa och bevara i framställningen av offentlig gestaltning? Och vilka slags informella metoder kan utvecklas för att bistå okonventionella konstnärliga processer? Det är några av frågorna vi vill besvara inom projektet.    
 
Österängens Konsthall drivs av en ideell förening som idag har över 350 medlemmar. Österängen är en stadsdel mellan Jönköping och Huskvarna som uppfördes i slutet av 1950-talet. Idag bor här cirka 3 500 personer. Området ligger utmed E4:an och präglas av stora grönytor mellan huskropparna. Som i de flesta bostadsområden råder en biologisk monokultur i form av gräsmattor, icke-blommande träd och buskar. En del arter har det enklare än andra att anpassa sig och hitta goda livsmiljöer här; såsom harar, änder, duvor, gäss och vissa insekter. I likhet med de flesta andra urbana platser har detta gett upphov till ett skevt ekosystem och det finns en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Men hur väl rimmar ett vildvuxet och naturligt landskap med de rådande landskapsarkitektoniska ideal som följs av bostadsbolagen och parkförvaltningarna idag? Hur långt är vi beredda att släppa naturen inpå våra liv? Vad händer om man låter naturen ta över?


Övrig information  
* Med uttrycket “semi-permanenta verk” menar vi offentliga gestaltningar som i sitt koncept, utformning eller andra skäl endast är tänkta att visas under en viss tidsperiod. Perioden kan variera mellan 1-6 år beroende på vad vi kommer överens om.  
 
* Konstnärer står i regel själva för montering och transport av verk, men viss hjälp från Vätterhems tekniker och konsthallens egen personal kommer att finnas tillgänglig beroende på verkens olika förutsättningar.  

Till anmälan


Länkar  
Läs mer om Österängens konsthall på www.osterangenskonsthall.se  
Läs mer om Biosfärområdet östra vätterbranterna på www.ostravatterbranterna.se  
Läs mer om vätterhem www.vatterham.se  
Läs mer om Statens Konstråds projekt “Lokala Konstprojekt”.

Se tidigare pressutskick ”Österängens Konsthall beviljas 1 127 000 kronor från statens konstråd”