Pressmeddelande: ”Mulmholkar” på Österängen invigs 26 september

4 september 2019 8:00

Torsdagen den 26 september inviger landshövding Helena Jonsson det första första verket i projektet “Naturen tar över”: Katarina Vallbos verk “Mulmholkar”. Projektet är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och Biosfärområdet Östra Vätterbranterna som finansieras av Statens Konstråd.

“Naturen tar över” inleddes hösten 2018 och pågår fram till november 2020. I projektet sammanförs kompetensen om biologisk mångfald med kompetensen hos ett antal svenska och internationella konstnärer, som under våren bjöds in till en exkursion i biosfärområdet. Projektet är en del av Statens Konstråds landsomfattande satsning “Lokala konstprojekt”.

”Naturen tar över” ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar på Österängen. Först ut är konstnären Katarina Vallbo och verket “Mulmholkar” – ett verk som kommit till i nära samarbete med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Katarina Vallbo om tankarna bakom “Mulmholkar”:

“Tid är något både påtagligt och undflyende. I vår föreställningsvärld brukar tid delas upp så att vissa förlopp förstås som cykliska, såsom dygn och årstider. Vi uppfattar naturen som ett kretslopp. Den tid som är vår stund på jorden förstås däremot linjärt. Ett liv med en början och ett slut. I en del kulturer uppfattas all tid som cirkulär. Oavsett tankestruktur är det enskilda subjektets tid utmätt. Linjen eller cirkeln har olika dimensioner beroende på om du är en skalbagge, en människa eller en ek. Kanske är det förnimmelsen om olika livsspann som gör att vi känner vördnad inför ett gammalt träd?

En fristående, solbelyst gammal ek kan bli mycket omfångsrik och de bildar ofta rika livsmiljöer för en mängd olika organismer. När stora träd åldras blir de ihåliga och får ett innanmäte av mulm – en slags kompost som är en blandning av vedlevande svampar, gnagmjöl efter skalbaggars gnagande, gamla löv, exkrementer från fåglar, fladdermöss och insekter. I mulmen lever insekternas larver och andra småkryp. Det är en långsam process att bilda håligheter genom röta och utveckling av mycelhaltiga miljöer tar tid. Det kan dröja mer än 200 år innan en ek börjar bli attraktiv för krävande insektsarter. Ihåliga träd är helt nödvändiga för flera typer av skalbaggar och andra småkryp men eftersom gamla träd blir alltmer sällsynta, tillhör de här insekterna den mest hotade gruppen av djur. Mitt verk handlar om olika cykler – människans och naturens. Det går att sitta där och vänta. Vänta in de organismer som har en annan livscykel, ett annat perspektiv än det mänskliga.”

Välkommen på invigning. Tal av landshövding Helena Jonsson, fiolmusik av Hanna Schön, medverkan av konstnären Katarina Vallbo. Konsthallen bjuder på fika.

Datum: 26 september 2019
Tid: 15.00 
Plats: Grässlänten mellan Polstjärnevägen och bäcken, Österängen Centrum

Kontakt:
Johanna Linder, konsthallschef
Tel: 073-776 70 45
Epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se

 

 

 

 

 

 

<- Tillbaka till nyheter