Fredagen 18 september

Plats: Österängens Öppna Utekök/Kolonilotten  samt utanför Birkagården.

17:00-18.00: Fyra valbara workshops med konstnärer, Biosfärområdet och Österängens Konsthall

18.00: Kvällsmat vid Österängens Öppna Utekök

19.00: Performanceföreställning: “Light Pollution” – Jan Carleklev, Stina Nilsson & Annika Paldanius

Lördagen 19 september

Plats: Hela Österängen

11.00: Invigningstal – Ängen utanför Birkagården

11.20 – 13.00: Konstvandring i mindre grupper på området där konstnärerna presenterar sina verk.

13:00 –13:40: Lunch för inbjudna gäster – Kolonilotten

14:00 – 15.00: Panelsamtal med konstnärer, representanter från Österängens Konsthall, Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Statens Konstråd.

15:00: Fika, reflektion, introduktion av appen “Kulturspår i Småland” som guide till utställningen.

Ca. 16:00: Avslutning  

 

Bakgrund

Österängens Konsthall är en mötesplats för människor och samtidskonst, mitt i stadsdelen Österängen, som har en stor andel utlandsfödda boende. Konsthallen är självorganiserad och drivs av en ideell förening och har funnits sedan 2015. Konsthallen har ett ambitiöst utställningsprogram och en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Österängens Konsthall arbetar för allas rätt till konst och kultur och möjligheter till eget skapande och deltagande.

http://osterangenskonsthall.se/

Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna är också en ideell förening, som bildades 2012 på initiativ av de sju organisationer som arbetat i projekt Östra Vätterbranterna. Verksamhetsidén är att Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska sträva mot att ständigt utvecklas som ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper. Målet är att alla människor som bor och verkar i Vätterbranterna ska ha möjlighet att påverka sin näromgivning. Den samverkan som sker inom Vätterbranterna ska fylla en tydlig demokratisk funktion genom att uppmuntra och skapa möjlighet till människors aktiva deltagande i projekt och förvaltning med koppling till landskapet.

https://www.ostravatterbranterna.se/

Hela projektet går att följa på projektbloggen, där också samtliga konstnärers verk presenteras:

http://osterangenskonsthall.se/utstallningar/offentliga-gestaltningar/naturen-tar-over/