Runda bordssamtal under ytan och Expedition runt Vättern

17 juni 2021 13:48

2021-06-16

Ett runda bordssamtal under vattenytan och en expedition som utforskar livet i och runt Vättern, blir de två offentliga gestaltningarna i projektet ”Rätten till Vättern”.

Det är Katarina Vallbo från Hullaryd, Småland och konstkollektivet Ugglan, Vadstena, Östergötland, som fått i uppdrag att skapa två offentliga gestaltningar inom ramen för projektet ”Rätten till Vättern”. Projektet är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och en rad kultur-och miljöorganisationer runt Vättern, och fokuserar på naturens egna rättigheter, alla levande varelsers rätt till rent dricksvatten och de hot som Vättern som sjö står inför.

Konstkollektivet Ugglans gestaltning består av en expedition, runt omkring, genom
och ner i Vättern. Med nedslag och strandhugg på utvalda platser längs vägen kommer UGGLAN att utföra en ”biologiskt, konstnärligt och själsligt forskningsarbete. Hur påverkar det sjön och naturen runt omkring och hur påverkas alla vi djur i sjönsnärhet av det som människan utsatt och utsätter Vättern för? En rad samarbeten kommer att
inledas med lokalbefolkningen, organisationer och aktörer längs vägen.
Arbetet kommer att dokumenteras med ljud, bild och text.

Expeditionen presenteras i filmen nedan:

Katarina Vallbos verk heter ”Vi-ska, lyssna” och vänder sig i första hand till Vätterns vattenlevande arter. Verket består av tre delar:

 • Ett runt bord under ytan, placerat på ett sådant djup att det inte utgör något hinder för någon, men
  tillräckligt grunt för att kunna synas om en åker förbi med båt en vindstilla dag.  Bordet kommer att vara av sten för att inte tillföra sjön ytterligare onaturliga material. Runt detta bord kan de andra, de som är under ytan, samlas för att formulera sig för en hållbar fortsatt existens. Vi som är ovan ytan måste lyssna mycket noga för de andra viskar, de skriker inte.
 • Ett stort antal små, flata stenar med ingraverad text JAG LYSSNAR.
  Dessa delas ut till människor som vill göra just det, lyssna. De får en beskrivning av projektet som
  helhet, Katarinas verk och en text med deklarationen för Vätterns rättigheter och kan sedan välja om de
  vill ingå ett löfte till sjön. Genom att kasta ut och returnera stenen till Vättern befästs förbindelsen
  mellan den människan och Vättern.
 • Stolar för de som vill försöka lyssna på samtalen som förs under ytan.
  Det blir avskilda sittplatser vända koncentrerat ut mot sjön. De byggs i ek och har ett stramt och
  enkelt formspråk.  4-6 stolar placeras ut på utvalda platser runt hela sjön.

Hela Katarina Vallbos presentation finns att läsa här:

vi-ska, lyssna

   

Konstkollektivet Ugglans expedition pågår mellan den 9-18 juli. Katarina Vallbos verk invigs någon gång i september/oktober.
Kontakt: Johanna Linder, curator. Epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se. Tel: 0768-610 900

Läs mer om Rätten till Vättern här

<- Tillbaka till nyheter