På den här sidan samlar vi alla nyheter kring projektet ”Rätten Till Vättern” som Österängens Konsthall driver tillsammans med en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern och med stöd av Kulturrådet. ”Rätten Till Vättern” är ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag.

Projektet drivs under ett års tid och kommer bland annat kulminera i offentliga gestaltningar av kontrakterade konstnärer/konstnärsgrupper. I projektet finns även ett flertal konstrundor representerade som tillsammans har flera hundra konstnärer som medlemmar. Projektet hoppas att ta tillvara på både den konstnärliga kompetens som finns där samt den kunskap och driv som finns ibland de miljöorganisationer som slutit upp kring projektet.

Ett år om vikten av vatten.

Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Jannie Sidenvik: jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se


Konstkollektivet Ugglan och Katarina Vallbo gör konst av Vättern

Det blir konstnärskollektivet Ugglan från Vadstena och Katarina Vallbo från Aneby som gör de två offentliga gestaltningar som ska skapas inom ramen för projektet “Rätten till Vättern”.
– Det är två otroligt intressanta namn som går in med lika delar entusiastisk och seriös ansats i det här projektet, säger Johanna Linder, curator och verksamhetschef på Österängens Konsthall.
På en presskonferens i Röttle hamn, söder om Gränna, presenterades den 30 mars de konstnärer som fått i uppdrag att under 2021 skapa varsin offentlig gestaltning med Vättern och Vätterns Rättigheter som utgångspunkt.
Konstkollektivet Ugglan är baserade i Vadstena, Östergötland och består av Joel Ahlenius, Sofia Ek, Maria Segersäll, Rasmus Sköld och Frank Svarten. De arbetar tvärkonstnärligt och driver också Kulturförgreningen Ugglan som fungerar som ett självorganiserat kulturhus med konsertverksamhet, biograf och galleri.
– Vi har jobbat tillsammans i många olika projekt. Vi arbetar ofta med offentliga miljöer och vill belysa dem på nya sätt. Ofta är det affärer, gallerior och kommersiella krafter som har tagit våra gemensamma platser och torg i anspråk, sådant som vi tycker egentligen tillhör folket. Så vi har gjort flera projekt som handlar om just det – vem som får göra vad, och var, och när? säger Maria Segersäll.
Katarina Vallbo har lång erfarenhet av att arbeta med konst i det offentliga rummet och har bland annat gjort offentliga gestaltningar i Linköping, Sävsjö och Eksjö. Senast var hon en av konstnärerna i Österängens Konsthalls projekt “Naturen tar över”. Där skapade hon verket “Mulmholkar”, en samling skulpturer som belyser olika arters tidsperspektiv samtidigt som de fungerar som hem åt vedlevande insekter.
– Jag jobbar ofta med relationen mellan människor och djur och hur vår brist på förståelse för andra arter påverkar den relationen. När jag jobbar i offentlig miljö är jag också angelägen om att göra konst som på något sätt också riktar sig till andra arter.
Konstnärerna är mitt uppe i sitt researcharbete och exakt hur verken kommer att utformas är inte klart än. Men konstkollektivet Ugglans verk kommer att ta sig formen av en expedition runt Vättern.
– Ja, det blir en forsknings- och upptäcktsresa där vi kommer att utforska Vättern ur ett konstnärligt, tekniskt och biologiskt perspektiv. Och under hela expeditionen kommer vi att samarbeta med och bjuda in boende, organisationer och olika aktörer runt Vättern, säger Rasmus Sköld.
Katarina Vallbo är tidigt i sin process men intresserar sig för förhållandet ovan-under ytan.
– Skulle det vara möjligt att ägna sig åt den sortens miljöförstöring Vättern är utsatt för om det var ovanför ytan, om det var synligt? En annan ingång i projektet jag intresserar mig för är det här med Vätterns rättigheter. Jag tycker det är ett intressant förhållningsätt till ett naturområde. Att tänka att det skulle ha egna rättigheter och vad i sådana fall skulle innebära, säger Vallbo.
Gestaltningarna kommer att genomföras och uppföras under sommaren och hösten. “Rätten till Vättern” drivs av Österängens Konsthall och finansieras med stöd från Kulturrådet.

Se hela presskonferensen här:

 

 


30 mar 13:00 – 14:00

Livestream: Här är konstnärerna i Rätten Till Vättern

I en livestreamad presskonferens vid Vätterns strand, presenteras de konstnärer som under 2021 ska arbeta med Vättern och alla levande varelsers rätt till rent vatten, som utgångspunkt för två offentliga gestaltningar.
I projektet ”Rätten till Vättern” samarbetar Österängens Konsthall under hela 2021 med en rad kultur- och miljöorganisationer kring Vättern – norra Europas största dricksvattentäkt.
Trots Vätterns stora betydelse för tusentals människor, fiskar, växter och andra arter, är sjöns vatten inte ohotat. Massaindustrier, reningsverk, försvarets skjutningar och den planerade gruvan vid Norra Kärr, utgör alla reella eller potentiella hot mot Vätterns mående – och därmed allas vår hälsa.
Vi har i det här projektet valt att arbeta med en konstnär och ett konstnärskollektiv som på olika sätt kommer att arbeta med vikten av vatten genom konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet. Samtliga konstnärer är verksamma och bosatta i Småland och Östergötland.
Konstnärerna presenteras i en livesänd presskonferens från Vätterstranden i Röttle by, Gränna. Representanter för media är välkomna att delta på plats eller följa sändningen från denna sida, där det också går bra att ställa frågor direkt i chatten.
Datum: Tisdagen den 30 mars
Tid: 13.00
Plats: Röttle hamn, Gränna
Digital plats: Facebook

Se livestreamingen här


Rätten Till Vättern: hoten, hoppet & juridiken
– En öppen digital föreläsning med Naturens Rättigheter och Vätternfonden

2 mars kl. 18:00

Vättern förser hundratusentals människor med dricksvatten och är hem åt ännu fler växter och djur. Men vad döljer sig egentligen under ytan? Hur kan det vara möjligt att Sverige som har så stark miljölagstiftning om och om igen låter Vättern och andra vatten brukas som dumpningsplats för bland annat försvarets ammunition – helt lagligt? Vad händer när man ger ett ekosystem juridiska rättigheter?

 

Naturens rättigheter kan vara en bärande idé för ett hållbart samhälle,
på samma gång konkret och paradigmskiftande. Denna rörelse sprider sig fort i världen och Pella Theil från nätverket Naturens Rättigheter gav exempel på platser där människor insett hur deras mest grundläggande behov (av vatten exempelvis) var helt beroende av friska ekosystem. Men även hur relationen till dessa kan skifta på samhällsnivå genom att erkänna juridiska rättigheter för sjöar och floder.

Andreas Vos från Vätternfonden är producent och regissör till dokumentärfilmen ”Vättern under ytan”, en otroligt välgjord ögonöppnare som gräver djupt i hur sjön mår när man tittar längre än bara till ytan – och varför den mår som den gör. För att svensk vattenvård inte fungerar!

Andreas berättade om varför filmen gjordes och vilka som står bakom.
Om vad man egentligen kom fram till och om det finns lösningar på problemen?

Alla deltagare uppmuntrades till att ha sett filmen ”Vättern under ytan” innan föreläsningen.

Föreläsningen hadde 3 moment, två föreläsningar á 30 min var och ett modererat panelsamtal ca 20min.

Föreläsningen hölls som ett Zoom möte och va hade ca 40 deltagare.

Nedan är en inspelning av föreläsningen


Konstprojekt om Vättern får stöd av Kulturrådet

4 februari 2021 13:45

Österängens Konsthall har fått 665 000 kronor av Kulturrådet för ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag. Projektet går under arbetsnamnet ”Rätten till Vättern” och kommer att drivas av Österängens Konsthall i samarbete med en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern.

– Vi har ju sedan projektet ”Naturen tar över”, som avslutades i höstas, ett mycket fint och nära samarbete med Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Vi tar inspiration från det vi lärde oss och de metoder vi utvecklade under det projektet och fortsätter samarbetet med dem samtidigt som vi bjuder in fler olika typer av aktörer och kompetenser, säger Johanna Linder, verksamhetschef på Österängens Konsthall.

Kulturförgreningen Ugglan i Vadstena, Aktion Rädda Vättern, nätverket Naturen Rättigheter och Hästholmens Bygdegård är några av de kultur- och miljöaktörer som man hoppas kunna samarbeta med. Med Vättern, en av Sveriges största dricksvattentäkter, som nav ska projektet undersöka hur vi kan leva tillsammans med och lära av naturen. Konsten är verktyget som får oss att tänka om och ställa om samhället. Konstnärer bjuds in att samarbeta med biologer, aktivister och miljöorganisationer i relationella och medskapande processer där de är med och utformar både resan och slutresultatet.

– Det är spännande att starta ett stort projekt med så många olika sorters aktörer, vi hoppas att allas olika kompetenser ska få vara med och inspirera och förankra konsten. Det är en förmån att få undersöka och pröva konstens förmåga att påverka samhället på det här sättet, säger Jannie Sidenvik projektledare på Österängens Konsthall.

Kontakt Jannie Sidenvik, projektledare: jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se Tel: 0722 005 722

Johanna Linder Verksamhetschef: johanna.linder@osterangenskonsthall.se Tel: 0768 610 900