På den här sidan samlar vi alla nyheter kring projektet ”Rätten Till Vättern” som Österängens Konsthall driver tillsammans med en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern och med stöd av Kulturrådet. ”Rätten Till Vättern” är ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag.

Projektet drivs under ett års tid och kommer bland annat kulminera i offentliga gestaltningar av kontrakterade konstnärer/konstnärsgrupper. I projektet finns även ett flertal konstrundor representerade som tillsammans har flera hundra konstnärer som medlemmar. Projektet hoppas att ta tillvara på både den konstnärliga kompetens som finns där samt den kunskap och driv som finns ibland de miljöorganisationer som slutit upp kring projektet.
Ett år om vikten av vatten.
Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Jannie Sidenvik: jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se


 

Tidslinje ”Rätten Till Vättern” 

DECEMBER 2020 – FINANSIERING 

Österängens Konsthall beviljas medel av Kulturrådet för projektet ”Rätten till Vättern”. 

JANUARI 2021 – RESEARCH 

Research inför sammansättningen referensgrupp, inledande kontakt med konstnärer. 

FEBRUARI 2021 – UPPSTART 

Hela referensgruppen, bestående av kultur- och miljöorganisationer runt hela Vättern, bjöds in till ett inledande möte på Zoom. 

MARS 2021ÖPPEN  FÖRELÄSNING ”Rätten Till Vättern: hoten, hoppet & juridiken”  

Inför en digital föreläsning där vi uppmanat alla deltagare att se dokumentärfilmen ”Vättern under ytan” i förväg, fick vi sedan lyssna till filmens regisstör Andreas Voss samt Pella Thiel från nätverket Naturens Rättigheter. 

PRESSKONFERENS 

 I mars höll Österängens Konsthall en livestreamad presskonferens direkt från från Röttle hamn, norr om Grännas där Konstkollektivet Ugglan och Katarina Vallbo presenterades som de konstnärer fått i uppdrag att genomföra de offentliga gestaltningarna. 

APRIL 2021 ÖPPET SEMINARIUM: FALLTUDIER  

I april hade vi ännu en zoomföreläsning där några av miljöorganisationerna i projektet berättade om sitt arbete för sjön. Aktion Rädda Vättern gav en överblick över den akuta, största och avgörande miljöjuridiska strid som Vättern står inför. Och om de halva miljarddels gram osynliga PFAS-gifter som finns både i Vätterns djupa klara vatten. Anders Berthling från Naturskyddsföreningen i Jönköping berättar om föreningens arbete med gruvplanerna i Norra Kärr, gruvan i Taberg och den förgiftade Munksjön. 

WORKSHOP 

Digital workshop över zoom för alla kulturaktörer i gruppen, vi inspirerades och jobbade med frågor om kollektiva konstverk ihop inför kommande konstaktion i juni.  

 MAJ 2021 – POP UP RESIDENS & FÖNSTERUTSTÄLLNING 

Mellan 24-31 maj installerade Konstkollektivet Ugglan sig i en lokal i centrala Jönköping under en form av mini-residens. De sände närradio, gjorde intervjuer med förbipasserande, bedrev redaktionellt  och konstnärligt arbete. Amir Faqiri, initiativtagare till ”Keep Jkpg Clean” gjorde en fönsterutställning med skräpkonst i samma lokal.
I samarbete med Skåderier, Skådebanan Småland. 

JUNI 2021 – KONSTAKTION VÄTTERN RUNT  

Den 19 juni genomfördes en sjöomfattande konstmanifestation istället för det inställda cykelloppet.
I Vadstena arrangerades en cykelmanifestation och performance med Konstkollektivet Ugglan. I Hästholmen bjöd Bygdegården in till en workshop på fisk- och vattentema. I Gränna jammade Grenna Bluegrass för Vättern på Gränna torg. I Jönköping skapades en lång, kollektiv gatumålning på gång- och cykelvägen utmed den välbesökta Vätterstranden. Och på instagram skapade Carl-Fredrik Holterman från Omkultur ett äventyr med Heliga Birgitta, John Bauer, Ellen Key och Verner von Heidenstam i huvudrollerna. 

JULI 2021 – EXPEDITION BOTTEN UPP  

Expedition Botten Upp var en tio dagars expedition runt Vättern, av och med med Konstkollektivet Ugglan. Ett biologiskt, konstnärligt och själsligt forskande vid, på, över och under Vättern. Nedslag gjordes i Borghamn, Askersund, Karlsborg och på Visingsö. 

AUGUSTI 2021 – WORKSHOP, GRENNA BLUEGRASS 

I augusti höll vi en Vättern-inspirerad workshop för barn under Grenna Bluegrassfestival.  

SEPTEMBER 2021 – EXHIBITION BOTTEN UPP I VADSTENA 

I september öppnade Konstkollektivet Ugglan sin utställning ”Exhibition Botten Upp” på Magasin 19 i Vadstena, en utställning som presenterade hela deras process och arbete under projektet.  

DECEMBER 2021 – SEMINARIUM Varför älskar inte alla Vättern? Seminarium om vår relation till en sjö 

Den 8 december 2021 sammanfattar vi projektet under ett seminarium där vi tillsammans med konstnärer, forskare, experter och aktivister reflekterar, utvärderar och blickar framåt.   

VÅREN 2022 – VISKA, LYSSNA 

I mars 2022 installeras Katarina Vallbos offentliga gestaltning ”Viska, lyssna” under vattenytan i Hästholmens hamn. Samtidigt placeras ett antal stolar i ekträ som hör till verket på utvalda platser runt hela Vättern. Den 10 juni invigs verket i Huskvarna, Hästholmen, Borghamn, Karlsborg och Hjo.2022-06-10

Invigning av undervattensverket ”viska, lyssna”

Den 10 juni invigs Katarina Vallbos verk ”viska, lyssna” i en livesändning från Oset i Huskvarna med medverkan från fem platser runt Vättern.
Under hela 2021 genomförde Österängens Konsthall projektet ”Rätten till Vättern” tillsammans med kultur- och miljöorganisationer runt hela Vättern. Projektet resulterade bland annat i två offentliga gestaltningar, varav Katarina Vallbos ”Viska, lyssna” är ett.
Verket består av tre delar:
–  Ett runt bord av ek och kalksten, sjösatt på sex meters djup utanför Hästholmens hamn.
– Fem stolar i ekträ, alla med ett eget unikt uttryck, utplacerade runt sjön i fem kommuner: Hjo, Karlsborg, Vadstena, Ödeshög och Jönköping.
– Ett stort antal mindre stenar, med texten ”Jag lyssnar” ingraverat. Genom att kasta tillbaka en sten i Vättern kan du delta i verket och ingå ett förbund med sjön.

Invigningen äger rum på Oset i Huskvarna med medverkan av samtliga platser via videolänk.
Välkommen att följa invigningen direkt på plats eller via länk här på Facebook, livesändningen kommer ske här på Österängens Konsthalls Facebooksida.
Medverkar under invigningen gör bland andra konstnären Katarina Vallbo, Karin Seiborg, Camilla Linusson, Konstkollektivet Ugglan med flera.

 


Konstverk sjösatt på Vätterns botten

9 mars 2022 13:17

Nu finns ett konstverk i form av ett runt bord på fem meters djup i Vättern utanför Hästholmens hamn.
Det är konstnären Katarina Vallbos verk ”Viska, lyssna” som är en del av Österängens Konsthalls projekt ”Rätten till Vättern”.
Till konstverket hör också fem stolar som ska placeras ut i fem kommuner runt Vättern under våren.

Tisdagen den 8 mars sjösattes Katarina Vallbos verk ”Viska, lyssna” på sjöbotten utanför badviken i Hästholmen. Skulpturen består av ett ramverk i ekträ som är fyllt med spillbitar av kalksten från Borghamn. Verket kom på plats med hjälp av dykare och fartyget m/s Pricken.

– Jag vill försöka ge Vättern en röst och för att göra det bjuder jag in till ett runda bordssamtal under vattenytan. Där fiskar, växter och andra vattenlevande organismer kan samlas och uttrycka sin vilja och där vi som människor kan slå oss ned på stolarna runt Vättern och lyssna, säger Katarina Vallbo.

Under våren kommer fem stolar i ekträ tillverkade av konstnären installeras i fem komuner runt Vättern: Jönköping, Ödeshög, Vadstena, Karlsborg och Hjo. På samma platser kommer man också kunna hämta en sten med texten ”Jag lyssnar” ingraverad och genom att kasta tillbaka den i sjön, ingå ett avtal med Vättern: att förbinda sig att försöka lyssna på vad Vättern vill.

Invigning av hela konstverket sker någon gång i maj månad.


2021-12-14
Text ur Konstkollektivet Ugglans tidning ”FOLIO”

Hur vi lärde oss att älska en sjö

Om projektet “Rätten till Vättern”

Vilken roll spelar våra egna relationer till Vättern när det kommer till vår vilja och

engagemang att försöka rädda den? Johanna Linder och Jannie Sidenvik, Österängens Konsthall,

skriver om projektet “Rätten till Vättern” och ett år av samtal, aktivism och konst.

 

Det är kanske lättare när vi kan se hoten mot våra vatten?

Övergödningen med sin slemmiga, ljusgröna algblomning. Försurningen med döda fiskar som flyter upp på stränderna. När den svarta geggan från ett oljeläckage kväver sjöfåglarna, eller när vattnet vid den egna badstranden klassas som “otjänligt”, ja då är det lätt att mobilisera. Gå ut på gatorna. Kräva förändring, NU!

Men PFAS? Ett cancerframkallande gift vi inte kan se med blotta ögat men som aldrig någonsin försvinner ur kretsloppet? Fiskar som simmar runt, men bär på så höga halter av dioxiner och PCB att vi inte bör äta dem? Planer på en gruva som mullrar så långt borta i fjärran att vi har svårt att se vilka konsekvenser den skulle få?

Nej. Det blir för abstrakt.

Vättern ligger ju där. Kristallklar och till synes ren som en fjällbäck om våren.

Dessutom finns det ju så många andra hot mot miljön som vi måste hantera. Klimatet. Den biologiska mångfalden. Luftföroreningarna som lägger sig som ett lock över världens storstäder och gör det svårt att andas.

Hur lätt är det inte då att blunda och hålla för öronen för ännu ett hot? Hur lätt är det inte att låta sig vaggas till ro av lugnande röster som säger att det inte är så farligt?

Vi lever väl i ett ordnat samhälle? Vi har väl lagar och  regler? Inte skulle väl myndigheterna tillåta att man släppte ut gifter i en sjö där 300 000 människor, snart kanske dubbelt så många, hämtar sitt dricksvatten? Inte skulle de väl tillåta att man anlade en gruva om det inte var hundra procent säkert att avfallet från den aldrig någonsin skulle riskera att rinna ut i Vättern?

När vi på Österängens Konsthall inledde arbetet med projektet “Rätten till Vättern” var det med ambitionen att göra det abstrakta något mer konkret, men kanske ännu mer att utforska och fördjupa våra personliga relationer till Vättern för att på så sätt också närma oss skälen till att bry sig och bry sig om . Det var också ett försök att bygga relationer och nätverk mellan alla de goda krafter som finns runt Vättern, från de miljöorganisationer som idogt och ihärdigt under decennier arbetat med att påtala och motverka hoten mot Vättern, till de konstnärer och kulturföreningar som verkar kring, av och med Vättern.

Med oss hade vi de arbetsmetoder som vi utvecklat under projektet “Naturen tar över” som kan sammanfattas med:

 • Nära samarbete med andra organisationer i civilsamhället
 • Gemensam kunskapsbas
 • Ömsesidig respekt för varandras kompetenser
 • Platsspecifikt arbete
 • Deltagandekultur

 

Projektet inleddes under brinnande pandemi och inbjudan till ett första möte på zoom i februari 2020  gick ut brett. En referensgrupp bestående av representanter från Aktion Rädda Vättern, Naturskyddsföreningen, Hästholmens Bygdegård, Omkultur, Grenna Bluegrass, Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer, Rädda Munksjön, Fältbiologerna och Naturens Rättigheter bildades under möten som under året hållit kontakten, delat erfarenheter och länkar via en facebookgrupp.

 

Våren handlade mycket om att skapa en gemensam kunskapsbas, som sedan kunde vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet i projektet. Vi arrangerade föreläsningar och filmvisningar. I takt med att vi lärde oss mer, stod det också klart för oss att vi klampat in som en elefant i en porslinsbutik, omedvetna om de spänningar som fanns mellan miljögrupperna i projektet. Där många såg filmaren Andreas Voss och Vätternfondens dokumentärfilm “Vättern under ytan” som en ögonöppnare, såg andra vad som i deras mening var en överdrift av förekomsten av cyanobakterier i Vättern. Man menade att det var ett hot som man redan avvärjt genom många års kamp och att till exempel Försvarets skjutövningar över Vättern med dumpning av bly och ammunition som följd, var ett betydligt större och mer akut problem. Och där en del organisationer såg dagens miljölagstiftning som otillräcklig och istället förespråkade ett helt nytt system, där sjöar som Vättern bör göras till egna juridiska personer, menade andra att miljölagstiftningen i själva verket är ett bra och kraftfullt redskap – om den bara tillämpas!

Vi har inte gjort några försök att lösa konflikter eller medla mellan olika åsikter och uppfattningar. Vi har lyssnat, tagit in olika perspektiv och försökt att lära oss av alla.

 

Vi har också under projektets gång fått uppleva hur mycket lättare det är att skapa uppmärksamhet kring synliga hot än osynliga och abstrakta. En samarbetspartner i projektet har varit Amir Faqiri och hans nätverk “Keep Jkpg Clean” som genomför olika aktioner för att plocka skräp längs med Vätterstranden och på andra platser i Jönköpings kommun. Under Konstkollektivet Ugglans nedslag i en tom butikslokal i Jönköping under en vecka i maj, bjöd vi också in Amir Faqiri att ställa ut de collage han skapat av det skräp han plockat – och vi är inte de enda som uppmärksammat “Keep Jkpg” clean. Nätverket har mer eller mindre kramats ihjäl av kommuner, regioner, näringsliv och andra organisationer.  Återigen ser vi hur sådant som syns ovanför ytan åtgärdas och tas på allvar.  När det ser fint och prydligt ut på stranden ser man det hela som löst. Vad som försiggår under ytan är för abstrakt.

Dessutom är det lättare att förskjuta ansvaret till individen, den vanliga medborgaren. De större mer systematiska problem som utsläpp från gruvor, pappersbruk, försvar, avlopp och jordbruk kräver politiska åtgärder –  då blir det genast svårare.

 

En konstnär, Katarina Vallbo från Småland, och ett konstnärskollektiv, Konstkollektivet Ugglan från Östergötland, fick inom ramen för projektet i uppdrag att skapa var sin offentlig konstnärlig gestaltning. Deras arbete har löpt parallellt och tätt sammanvävt med den relationsskapande och folkbildande delen av projektet. I juni 2021 presenterade konstnärerna sina skissförslag för en grupp bestående av representanter för Österängens Konsthall, Aktion Rädda Vättern, Naturskyddsföreningen och Konstfrämjandet. De båda  verken skiljer sig avsevärt åt men tar båda fasta på det som sker under vattenytan. Det vi inte ser, men ändå påverkas av.

Katarina Vallbos verk, “Viska, lyssna” är ett fysiskt verk i tre delar. Ett: En rund bordsskiva tillverkad av ekträ och vit stenkross från Borghamns kalkstensbrott som sänks ner i Vättern på cirka sex meters djup och som en dag när Vättern ligger stilla kommer att kunna ses både från ytan och strandkanten. Två: 5-6 stolar, tillverkade i ekträ, som placeras ut på lika många olika platser runt Vättern, där du som besökare kan slå dig ner och lyssna in det rundabordssamtal som pågår under ytan. Tre: Ett större antal stenar, med texten “Jag lyssnar” ingraverat. Som deltagare i verket kan du ingå ett kontrakt med Vättern genom att kasta tillbaka en av stenarna i sjön.

Det är en ödets ironi att det krävts mängder av pappersarbete, ansökningar, ritningar och kartor för att till slut få tillstånd från Länsstyrelsen att sänka ner ett verk i Vättern som endast består av trä och sten, samtidigt som pappersmassafabriker och regementen relativt obekymrat kan fortsätta släppa ut gifter och tungmetaller, rätt ut i sjön. Bland annat på grund av den byråkratiska processen kommer Katarina Vallbos verk att komma på plats först under våren 2022.

Konstkollektivet Ugglans “Expedition Botten Upp” är ett helt immateriellt verk. Under hela sommaren 2021 var konstkollektivet Ugglan på turné, gjorde nedslag längs stränder och campingplatser  vid Vättern, och vart de än kom tog de med sig den magiska värld som är typiska för ugglorna – en överdådig scenografi med 70-talstält, gamla nautiska instrument, oljerockar, böcker, kanoter, livbojar, våtdräkter – till och med en mobil biograf. De samlade in vattenprover, sände radio, gjorde livesändningar på Facebook och vart de än kom bjöds publiken in att delta på olika sätt. På Sandudden på norra Visingsö bjöds badande turister in att medskapa det av Folke Dahlberg inspirerade pinnverket “Njord”. Expeditionens forskningsresultat presenterades på en mycket välbesökt utställning på Magasin 19 i Vadstena i september, där vattenproverna “översattes” till ljudverk. Hela expeditionen finns dokumenterad i fanzinet som du just nu håller i din hand.

 

Den medskapande delen av projektet har varit lika viktig för oss som de konstnärliga gestaltningarna. Det manifesterades inte minst i Konstaktionen Vättern Runt som genomfördes den 19 juni, samma dag som det stora cykelloppet som dock fick ställas in på grund av pandemin. Nu blev det ett konstlopp istället, utmed hela Vätterns östra sida. I Vadstena arrangerade Konstkollektivet Ugglan ett performance bestående av en cykelmanifestation genom hela staden som avslutades med ett gemensamt “dop” i Vättern där Maria Segersäll läste upp en xxxx till Vättern. I Hästholmen bjöd Bygdegården in till en workshop på fisk- och vattentema. I Gränna jammade Grenna Bluegrass för Vättern på Gränna torg. I Jönköping skapades en lång, kollektiv gatumålning på gång- och cykelvägen utmed den välbesökta Vätterstranden. Och på instagram skapade Carl-Fredrik Holterman från Omkultur ett äventyr med Heliga Birgitta, John Bauer, Ellen Key och Verner von Heidenstam i huvudrollerna.

 

“Gläns över sjö och strand”. Den som en gång upplevt en solnedgång över Vättern glömmer den aldrig. Trots att man vet att det är ett fåfängt försök att fånga det storslagna, det färgstarka, det magiska, tar man ändå upp sin mobilkamera för att frysa ögonblicket. Det är lite samma sak med ett projekt som “Rätten till Vättern”. Ingen dokumentation i världen kan fånga alla aha-ögonblick, alla möten, all förundran, alla insikter.

Vi är stolta över det nätverk vi skapat, över kommun, läns- och organisationsgränser. Och vi är tacksamma över alla de relationer som etablerats och fördjupats – till varandra och till Vättern.

 

Johanna Linder, Österängens Konsthall, är curator för “Rätten till Vättern”.

Jannie Sidenvik, Österängens Konsthall, är projektledare för “Rätten till Vättern”.


2021-12-08


 

2021-11-05

Varför älskar inte alla Vättern? Seminarium om vår relation till en sjö

Under ett års tid har Österängens Konsthall drivit ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag. Projektet har involverat konstnärer, aktivister och en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern.

Vättern förser uppemot en halv miljon svenskar med dricksvatten och är hem åt ännu fler fiskar, fåglar, däggdjur och växter. I ”Rätten till Vättern” har vi undersökt och prövat konstens förmåga att samtala kring de stora frågorna som grundar sig i miljörörelsens akuta behov av kommunikation kring vår tids ödesfrågor. Om det som mobiliserar engagemang är gemenskaper, historier och identitetsbyggande verksamheter, kan då konsten vara verktyget som får oss att tänka om och ställa om samhället när det inte längre räcker att informera?

”Rätten till Vättern” har bland annat resulterat  i två offentliga gestaltningar men det har också varit ett år av relationella och medskapande processer där vi lärt oss av varandra och skapat tillsammans.  Projektet har tagit fasta på den konstnärliga och aktivistiska kompetens som fanns representerad i vår stora referensgrupp och den sakkunskap och engagemang som finns bland de miljöorganisationer som slutit upp kring projektet.

Välkommen till ett seminarium där vi reflekterar över de erfarenheter vi gjort i projektet, men också blickar framåt. Hur fördjupar vi relationen till Vättern och  varandra och vad kan dessa relationer leda till?

Läs mer här!


2021-08-26

Under våren 2021 inledde Konstkollektivet UGGLAN det konstnärliga forskningsprojektet ”Botten Upp” med biologiskt, konstnärligt, själsligt och visuellt forskande för Vätterns väl.

Projektet är en del av Österängens Konsthalls projekt ”Rätten till Vättern”.
Som en del av detta gav sig Konstkollektivet UGGLAN i juni ut på en expedition runtomkring, genom och ner i Vättern.

Expeditionen fortsätter och har nu slagit läger i Vadstena.

På Magasin 19 – Vadstenas fria konstgalleri visas:

Expeditionens fullskaliga basläger för utforskande av upptäcktsresandets forskningsarbete med utrustning, instrument, farkoster och utensilier. Inblickar i olika faser av den konstnärliga process som pågår i detta nu.
Som komplement till detta visas dessutom dokumentation, fynd och upptäckter som hittills gjorts under resan.

Öppettider

4 september: 11.00-15.00
5 september: 12.00-15.00
10 september: 16.00-19.00
11 september: 12.00-15.00
12 september: 12.00-15.00
18 september: 12.00-15.00
19 september: 12.00-15.00
25 september kl. 18.00: Finissage

Observera att utställningen äger rum på Magasin 19 i Vadstena  –  inte på Österängens Konsthall i Jönköping!

Hitta till Magasin 19, Hamngatan 7 i Vadstena


2021-07-18

Expedition Botten Upp av Konstkollektivet Ugglan – En del av projektet Rätten till Vättern

Konstnär Frank Svarten berättar om verket NJORD som uppfördes på Sandudden Visingsö i samband med expeditionens avslutning.

Expeditionen avslutades på Visingsö, på Sandudden, där jag byggde Njord tillsammans med mina konstnärskollegor. En strandskulptur mestadels byggd av drivved. Maria bläddrade i en Folke Dahlberg-bok och fylldes med en längtan att göra en skulptur i hans anda, en hommage till Folke och Vättern. Jag och Linn var snabba med att hänga på. Det fanns tidigt inslag av mystiska företeelser, slumpmässiga om en så är lagd. En liten tennskulptur uppenbarade sig för Linn under de vita gässen med en påtaglig liknelse till en sjönymf, i Folkes illustration, i den bild vi valt som inspiration.

Allt eftersom timmarna gick kände jag mig mer och mer uppfylld av skapandeprocessen. När jag under många timmar byggde själv kände jag av en närhet, som jag välvilligt tolkade som Folkes. När yxan var slö plockade jag upp närmsta sten inom räckhåll med lämpligt utseende och vadade ut i vattnet och slipade den vass. Det fanns en naturlighet i allt som skedde som jag känner igen från tidigare skapandeprocesser, men som ändå alltid känns helt unik. En känsla av döda idoler som sträcker in ett öga från andra sidan och ledsagar ens sinne med en glimt av sina egna erfarenheter och liv, med viskningar lika tydliga som en varm vind.

Stranden där vi byggde skvalpade omkring i en 100-årig tidsperiod och det kändes märkligt när besökare kom med sina uppblåsbara vattenleksaker och riktade sina mobiltelefoner mot mig. Men yxan och handsågen förde mig snabbt tillbaka och in i arbetet efter nyfikna samtal.

Vid ett moment kände jag mig tvungen att använda ett elverktyg, ett hål skulle borras för fågelkronans fäste och det smärtade i hela sinnet. Jag hoppades att Folke inte skulle lämna mig och försökte lugna mig med att han säkert skulle förstå. Himlarummet och vindens invånare måste hedras, allra längst upp, en fjäderskrud på en fjäder som gungar i vinden och sammanbinder de olika elementen. Som kompensation bytte jag sedan ut bomullstråden jag redan använt på vindspelet och knöt istället ihop det med rötter. Ordningen var återställd. Längre ned på verkets totem balanserar det mänskliga ögat och urdjuret på varsin sida av en tidsaxel.

Drivved och fallvirke som under år slipats lena i vattengunget mot stenar är verkligen en av naturens finaste skatter. Rotsystem varsamt renade från jorden, långsamt blottade ovan jord. De gråvita färgerna så olika de vid trädens förruttnelsens på jord. Ett dött material balsamerat av vatten, utan skyddande hölje, den hårda kärnan försiktigt rundslipad mjuk. Så skiljt från ett tunt, slätt och blekt pappersark. Det är lättare att för hjärnan att jobba med ett kollage av naturens egna konstverk, men mycket tyngre för kroppen. Med konst på papper är det oftast motsatt. Jag vill gärna kunna välja både och, men önskar att kostnaden inte var så stor för vattendrag och allt liv vid produktionen av allt papper. Jag vill se kompromisser och har svårt att vem som inte vill det. (Hur mycket toxiska kemikalier skulle vi slippa om vi helt enkelt inte blekte pappret? Varför har vi inte redan slutat? Är det här en spiral, en satt norm där ingen längre är ansvarig? Det blir så klart väldigt annorlunda att trycka bilder på oblekt papper, handlar det om det?)

Under arbetes gång låg de böcker vi har av Folke Dahlberg framme och många var mycket nyfikna. Jag är själv nyinvigd i Folkes författarskap och bildspråk, men kände ett omedelbart släktskap med hans ord och seende. Jag ser fram emot att fördjupa mig mera och därigenom också fördjupa min relation till vårt vilda, mjuka och ibland vardagligt mittemellan, insjöhav – Vättern.

Jag hoppas att ni får möjlighet att besöka Sandudden och beskåda Njord innan Vättern återtar sina skatter och förgänglighetens tvetydighet är allt som återstår.

Frank Svarten


2021-07-09
Expedition Botten Upp

Expedition Botten Upp är en 10 dagars expedition, 9-18 juli, runt Vättern med Konstkollektivet Ugglan, ett biologiskt, konstnärligt och själsligt forskande vid, på, över och under Vättern.


2021-06-19

Konstaktion Vättern Runt

Istället för cykling – konst!
Det blev inget cykellopp som vanligt  runt Vättern den 19 juni – men det blev ett konstrace!
Kultur- och miljöaktivister längs hela Vätterns östra sida kraftsamlade för att uppmärksamma en av Europas största dricksvattentäkter och hoten mot den.
Se bilderna nedan från cykelmanifestationen i Vadstena med konstkollektivet Ugglan, konstaktionen i Hästholmens hamn med Hästholmens bygdegård, Carl Fredrik Holtermans instagramsaga, jam för Vättern med Grenna Bluegrass och det kollektiva konstverket på Vätterstranden i Jönköping.

 


2021-06-16

De offentliga gestaltningarna i Rätten till Vättern

Runda bordssamtal under ytan och Expedition runt Vättern

Ett runda bordssamtal under vattenytan och en expedition som utforskar livet i och runt Vättern, blir de två offentliga gestaltningarna i projektet ”Rätten till Vättern”.

Det är Katarina Vallbo från Hullaryd, Småland och konstkollektivet Ugglan från Vadstena, Östergötland, som fått i uppdrag att skapa två offentliga gestaltningar inom ramen för projektet ”Rätten till Vättern”. Projektet är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och en rad kultur-och miljöorganisationer runt Vättern, och fokuserar på naturens egna rättigheter, alla levande varelsers rätt till rent dricksvatten och de hot som Vättern som sjö står inför.

Konstkollektivet Ugglans gestaltning består av en expedition, runt omkring, genom
och ner i Vättern. Med nedslag och strandhugg på utvalda platser längs vägen kommer UGGLAN att undersöka hur
det egentligen står till med Vättern. Hur påverkar det sjön och naturen runt omkring och hur påverkas alla vi djur i sjöns närhet av det som människan utsatt och utsätter Vättern för? En rad samarbeten kommer att
inledas med lokalbefolkningen, organisationer och aktörer längs vägen.

Ugglan vill visualisera resultaten av teknisk, biologisk och konstnärlig forskning för att tydliggöra
och inspirera till engagemang och handling för Vätterns väl. Arbetet kommer att dokumenteras med ljud, bild och text.

Expeditionen presenteras i filmen nedan:

Katarina Vallbos verk heter ”Vi-ska, lyssna” och vänder sig i första hand till Vätterns vattenlevande arter. Verket består av tre delar:

 • Ett runt bord under ytan, placerat på ett sådant djup att det inte utgör något hinder för någon, men
  tillräckligt grunt för att kunna synas om en åker förbi med båt en vindstilla dag.  Bordet kommer att vara av sten för att inte tillföra sjön ytterligare onaturliga material. Runt detta bord kan de andra, de som är under ytan, samlas för att formulera sig för en hållbar fortsatt existens. Vi som är ovan ytan måste lyssna mycket noga för de andra viskar, de skriker inte.
 • Ett stort antal små, flata stenar med ingraverad text JAG LYSSNAR.
  Dessa delas ut till människor som vill göra just det, lyssna. De får en beskrivning av projektet som
  helhet, Katarinas verk och en text med deklarationen för Vätterns rättigheter och kan sedan välja om de
  vill ingå ett löfte till sjön. Genom att kasta ut och returnera stenen till Vättern befästs förbindelsen
  mellan den människan och Vättern.
 • Stolar för de som vill försöka lyssna på samtalen som förs under ytan.
  Det blir avskilda sittplatser vända koncentrerat ut mot sjön. De byggs i ek och har ett stramt och
  enkelt formspråk.  4-6 stolar placeras ut på utvalda platser runt hela sjön.

Hela Katarina Vallbos presentation finns att läsa här:

vi-ska, lyssna

Konstkollektivet Ugglans expedition pågår mellan den 9-18 juli. Katarina Vallbos verk invigs någon gång i september/oktober.

Kontakt: Johanna Linder, curator. Epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se. Tel: 0768-610 900

 


ÖK POP UP: BOTTEN UPP MED UGGLAN + SKRÄPKONST med AMIR FAQIRI

Mellan den 24-31 maj tog Österängens Konsthall över en tom butikslokal på Smedjegatan i Jönköping!
Vi bjöd in skräpkonstnären Amir Faqiri samt konstkollektivet Ugglan från Vadstena som under sitt residens i Jönköping byggde upp en redaktion i lokalen, de sände liveradio, visade filmer och gjorde intervjuer med förbipasserande. Residenset var en del av Österängens Konsthalls projekt “Rätten till Vättern”.

På grund av pandemin fick vi tyvärr inte ta emot besökare inne i lokalen, men förbipasserande kunde bevittna konstkollektivet Ugglans  redaktionella verksamhet igenom skyltfönster och fönsterskåda in bakom kulisserna. Samtidigt genomfördes olika aktiviteter  på olika platser, bland annat i form av videointervjuer med jönköpingsbor i olika bostadsområden. Intervjuerna utfördes spontant och handlade om ett brett undersökande av relationen mellan människor och vatten och mera specifikt hur vi människor upplever att vår relation till ett vattendrag påverkar vår mentala hälsa och livskvalitet.

I konstprojektet ”Rätten till Vättern”  utvecklar Konstkollektivet Ugglan sina idéer om konstnärliga processer och platsspecifika involverande installationer. UGGLAN utmanar sina egna roller och kompetenser genom ett slags upptäcktsresande utforskande av forskningsarbetets upptäckande. Mer konkret kommer Konstkollektivet UGGLAN i sommar  att ge sig ut på en expedition runt omkring, genom och ner i Vättern. Med nedslag och strandhugg på utvalda platser längs vägen kommer UGGLAN att undersöka hur det egentligen står till med Vättern. Hur påverkar det sjön och naturen runt omkring och hur påverkas alla vi djur i sjöns närhet av det som människan utsatt och utsätter Vättern för? En rad samarbeten kommer att inledas med lokalbefolkningen, organisationer och aktörer längs vägen. UGGLAN vill visualisera resultaten av teknisk, biologisk och konstnärlig forskning för att tydliggöra och inspirera till engagemang och handling för Vätterns väl.

Amir Faqiri är initiativtagare till “Keep Jkpg Clean” och vill göra Jönköping och Vätterstranden helt fritt från skräp. Han ordnar skräpplockardagar, föreläser och försöker hitta lösningar för att mikroplaster och gifter inte ska hamna i naturen. Den 24-31 maj ställede han för första gången ut den konst han skapat av en del av allt det skräp han hittat i naturen, han kommer även ställa ut på Österängens Konsthall i Studio476

 

Österängens Konsthalls popup i city var en del av Skådebanan Smålands projekt “Skåderier” som stöds av Jönköpings kommun, Region Jönköpings Län, Norheds stiftelse och Jönköping city AB.


22 april 2021

Fallstudier: Rätten Till Vättern – Kampen Om Vättern

Ovan kan ni se på inspelningen av den kväll av fallstudier som hölls på Zoom den 22 april 2021. Vi fick lyssna till några av dem som under många år kämpat för Vättern och om deras arbete.

Aktion Rädda Vättern ger en överblick över den akuta, största och avgörande miljöjuridiska strid som Vättern står inför. Och om de halva miljarddels gram osynliga PFAS-gifter som finns både i Vätterns djupa klara vatten och i ditt dricksvattenglas och hur det spelar en viktig roll i dramat.

Anders Berthling från Naturskyddsföreningen i Jönköping berättar om föreningens arbete med gruvplanerna i Norra Kärr, gruvan i Taberg och den förgiftade Munksjön.

 


Konstkollektivet Ugglan och Katarina Vallbo gör konst av Vättern

Det blir konstnärskollektivet Ugglan från Vadstena och Katarina Vallbo från Aneby som gör de två offentliga gestaltningar som ska skapas inom ramen för projektet “Rätten till Vättern”.
– Det är två otroligt intressanta namn som går in med lika delar entusiastisk och seriös ansats i det här projektet, säger Johanna Linder, curator och verksamhetschef på Österängens Konsthall.
På en presskonferens i Röttle hamn, söder om Gränna, presenterades den 30 mars de konstnärer som fått i uppdrag att under 2021 skapa varsin offentlig gestaltning med Vättern och Vätterns Rättigheter som utgångspunkt.
Konstkollektivet Ugglan är baserade i Vadstena, Östergötland och består av Joel Ahlenius, Sofia Ek, Maria Segersäll, Rasmus Sköld och Frank Svarten. De arbetar tvärkonstnärligt och driver också Kulturförgreningen Ugglan som fungerar som ett självorganiserat kulturhus med konsertverksamhet, biograf och galleri.
– Vi har jobbat tillsammans i många olika projekt. Vi arbetar ofta med offentliga miljöer och vill belysa dem på nya sätt. Ofta är det affärer, gallerior och kommersiella krafter som har tagit våra gemensamma platser och torg i anspråk, sådant som vi tycker egentligen tillhör folket. Så vi har gjort flera projekt som handlar om just det – vem som får göra vad, och var, och när? säger Maria Segersäll.
Katarina Vallbo har lång erfarenhet av att arbeta med konst i det offentliga rummet och har bland annat gjort offentliga gestaltningar i Linköping, Sävsjö och Eksjö. Senast var hon en av konstnärerna i Österängens Konsthalls projekt “Naturen tar över”. Där skapade hon verket “Mulmholkar”, en samling skulpturer som belyser olika arters tidsperspektiv samtidigt som de fungerar som hem åt vedlevande insekter.
– Jag jobbar ofta med relationen mellan människor och djur och hur vår brist på förståelse för andra arter påverkar den relationen. När jag jobbar i offentlig miljö är jag också angelägen om att göra konst som på något sätt också riktar sig till andra arter.
Konstnärerna är mitt uppe i sitt researcharbete och exakt hur verken kommer att utformas är inte klart än. Men konstkollektivet Ugglans verk kommer att ta sig formen av en expedition runt Vättern.
– Ja, det blir en forsknings- och upptäcktsresa där vi kommer att utforska Vättern ur ett konstnärligt, tekniskt och biologiskt perspektiv. Och under hela expeditionen kommer vi att samarbeta med och bjuda in boende, organisationer och olika aktörer runt Vättern, säger Rasmus Sköld.
Katarina Vallbo är tidigt i sin process men intresserar sig för förhållandet ovan-under ytan.
– Skulle det vara möjligt att ägna sig åt den sortens miljöförstöring Vättern är utsatt för om det var ovanför ytan, om det var synligt? En annan ingång i projektet jag intresserar mig för är det här med Vätterns rättigheter. Jag tycker det är ett intressant förhållningsätt till ett naturområde. Att tänka att det skulle ha egna rättigheter och vad i sådana fall skulle innebära, säger Vallbo.
Gestaltningarna kommer att genomföras och uppföras under sommaren och hösten. “Rätten till Vättern” drivs av Österängens Konsthall och finansieras med stöd från Kulturrådet.

Se hela presskonferensen här:

 

 


30 mar 13:00 – 14:00

Livestream: Här är konstnärerna i Rätten Till Vättern

I en livestreamad presskonferens vid Vätterns strand, presenteras de konstnärer som under 2021 ska arbeta med Vättern och alla levande varelsers rätt till rent vatten, som utgångspunkt för två offentliga gestaltningar.
I projektet ”Rätten till Vättern” samarbetar Österängens Konsthall under hela 2021 med en rad kultur- och miljöorganisationer kring Vättern – norra Europas största dricksvattentäkt.
Trots Vätterns stora betydelse för tusentals människor, fiskar, växter och andra arter, är sjöns vatten inte ohotat. Massaindustrier, reningsverk, försvarets skjutningar och den planerade gruvan vid Norra Kärr, utgör alla reella eller potentiella hot mot Vätterns mående – och därmed allas vår hälsa.
Vi har i det här projektet valt att arbeta med en konstnär och ett konstnärskollektiv som på olika sätt kommer att arbeta med vikten av vatten genom konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet. Samtliga konstnärer är verksamma och bosatta i Småland och Östergötland.
Konstnärerna presenteras i en livesänd presskonferens från Vätterstranden i Röttle by, Gränna. Representanter för media är välkomna att delta på plats eller följa sändningen från denna sida, där det också går bra att ställa frågor direkt i chatten.
Datum: Tisdagen den 30 mars
Tid: 13.00
Plats: Röttle hamn, Gränna
Digital plats: Facebook

Se livestreamingen här


Rätten Till Vättern: hoten, hoppet & juridiken
– En öppen digital föreläsning med Naturens Rättigheter och Vätternfonden

2 mars kl. 18:00

Vättern förser hundratusentals människor med dricksvatten och är hem åt ännu fler växter och djur. Men vad döljer sig egentligen under ytan? Hur kan det vara möjligt att Sverige som har så stark miljölagstiftning om och om igen låter Vättern och andra vatten brukas som dumpningsplats för bland annat försvarets ammunition – helt lagligt? Vad händer när man ger ett ekosystem juridiska rättigheter?

 

Naturens rättigheter kan vara en bärande idé för ett hållbart samhälle,
på samma gång konkret och paradigmskiftande. Denna rörelse sprider sig fort i världen och Pella Theil från nätverket Naturens Rättigheter gav exempel på platser där människor insett hur deras mest grundläggande behov (av vatten exempelvis) var helt beroende av friska ekosystem. Men även hur relationen till dessa kan skifta på samhällsnivå genom att erkänna juridiska rättigheter för sjöar och floder.

Andreas Vos från Vätternfonden är producent och regissör till dokumentärfilmen ”Vättern under ytan”, en otroligt välgjord ögonöppnare som gräver djupt i hur sjön mår när man tittar längre än bara till ytan – och varför den mår som den gör. För att svensk vattenvård inte fungerar!

Andreas berättade om varför filmen gjordes och vilka som står bakom.
Om vad man egentligen kom fram till och om det finns lösningar på problemen?

Alla deltagare uppmuntrades till att ha sett filmen ”Vättern under ytan” innan föreläsningen.

Föreläsningen hadde 3 moment, två föreläsningar á 30 min var och ett modererat panelsamtal ca 20min.

Föreläsningen hölls som ett Zoom möte och va hade ca 40 deltagare.

Nedan är en inspelning av föreläsningen


Konstprojekt om Vättern får stöd av Kulturrådet

4 februari 2021 13:45

Österängens Konsthall har fått 665 000 kronor av Kulturrådet för ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag. Projektet går under arbetsnamnet ”Rätten till Vättern” och kommer att drivas av Österängens Konsthall i samarbete med en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern.

– Vi har ju sedan projektet ”Naturen tar över”, som avslutades i höstas, ett mycket fint och nära samarbete med Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Vi tar inspiration från det vi lärde oss och de metoder vi utvecklade under det projektet och fortsätter samarbetet med dem samtidigt som vi bjuder in fler olika typer av aktörer och kompetenser, säger Johanna Linder, verksamhetschef på Österängens Konsthall.

Kulturförgreningen Ugglan i Vadstena, Aktion Rädda Vättern, nätverket Naturen Rättigheter och Hästholmens Bygdegård är några av de kultur- och miljöaktörer som man hoppas kunna samarbeta med. Med Vättern, en av Sveriges största dricksvattentäkter, som nav ska projektet undersöka hur vi kan leva tillsammans med och lära av naturen. Konsten är verktyget som får oss att tänka om och ställa om samhället. Konstnärer bjuds in att samarbeta med biologer, aktivister och miljöorganisationer i relationella och medskapande processer där de är med och utformar både resan och slutresultatet.

– Det är spännande att starta ett stort projekt med så många olika sorters aktörer, vi hoppas att allas olika kompetenser ska få vara med och inspirera och förankra konsten. Det är en förmån att få undersöka och pröva konstens förmåga att påverka samhället på det här sättet, säger Jannie Sidenvik projektledare på Österängens Konsthall.

Kontakt Jannie Sidenvik, projektledare: jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se Tel: 0722 005 722

Johanna Linder Verksamhetschef: johanna.linder@osterangenskonsthall.se Tel: 0768 610 900