STUDIO476 BOKA DIN UTSTÄLLNING FÖR 2023
01 sep - 31 dec

STUDIO476 BOKA DIN UTSTÄLLNING FÖR 2023

Alla bokningsbara perioder hittar du längst ner på denna sida

 

Studio476 är vår experimentyta där alla våra medlemmar* kan boka in sig för en utställning. Bli medlem här!

Ytan består av en vägg som är 440 cm lång och 240 cm hög och finns i studierummet på Österängens Bibliotek, som har en ingång till Österängens Konsthall. Väggen är klädd med en vitmålad perforerad pegboard och utrustad med olika upphängningsanordningar (krokar, små hyllor, gummiband, etc)

Du hänger och tar ner din utställning själv och ansvarar för inbjudan till eventuell vernissage och marknadsföring i sociala medier. Du förser även Österängens Konsthall med text och bild för marknadsföring av din utställning på vår hemsida.

Din utställning pågår i minst två veckor. Du bokar själv in dig i vårt bokningssystem nedan som är öppen när det finns tillgängliga platser. Max en utställning per person och år kan bokas.

Dessa tider kommer vara bokningsbara:

Period 1: 24 januari – 5 februari Jesper Nietsche
Period 2: 7  – 19 februari CK Alexandra Lindahl
Period 3: 21 februari – 5 mars
Period 4: 21 mars – 2 april Nicole Miller
Period 5: 11  – 30 april Marie Johansson
Period 6: 30 maj – 11 juni Patricia Sörinder
Period 7: 13 juni – 9 juli Isabell Larsson
Period 8: 11 juli – 6 augusti Jessica Nieberle
Period 9: 29 augusti – 10 september
Period 10: 12 – 24 september Lii Almnäs
Period 11: 26 september – 8 oktober Emma Stoltz
Period 12: 24 oktober – 5 november Roy Karlsson
Period 13: 7  – 19 november Adnan Omar
Period 14: 21 november – 3 december
Period 15: 5  – 17 december Inger Hellström

 

Kontakta jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se vid frågor.

* Det är gratis för våra medlemmar att ställa ut, du kan bli medlem för 200 kr eller bli stödmedlem för 100kr. Om ni är flera som ställer ut tillsammans räcker det att en person är medlem. Notera att om du ställde ut under 2022 kan du inte boka en period under 2023, du måste vänta till 2024.

 

 

Öppettider för besökare av Studio476:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Lördag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)

 


 

* We release all tickets here on september 21st at 09:00*

Studio476 is our experimental area where all our members* can book exhibition. Become a member here!

The space consists of a wall that is 440 cm long and 240 cm high and is located in the study room at Österängen’s Library, which has an entrance to Österängens Konsthall. The wall is clad with a white painted perforated pegboard and equipped with various hanging devices (hooks, small shelves, rubber bands, etc)

You hang and take down your exhibition yourself and you are responsible for the invitation to any opening (optional) and marketing in social media. You also provide Österängens Konsthall with text and an image for marketing your exhibition on our website.

Your exhibition runs for two weeks. You book yourself into our booking system below, which is open when places are available. A maximum of one exhibition per person and year can be booked. Note: If you exhibited during 2022 you can not book a period for 2023, you have to wait for 2024.

These times will be bookable, we will link to the artists’ exhibitions from this page as we material becomes avaliable.

Period 1: 24 january – 5 february
Period 2: 7  – 19 february
Period 3: 21 february – 5 march
Period 4: 21 march – 2 april
Period 5: 11  – 30 april
Period 6: 30 may – 11 june
Period 7: 13 june – 9 july
Period 8: 11 july – 6 august
Period 9: 29 august – 10 september
Period 10: 12 – 24 september
Period 11: 26 september – 8 october
Period 12: 24 october – 5 november
Period 13: 7  – 19 november
Period 14: 21 november – 3 december
Period 15: 5  – 17 december

 

 

Contact jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se for questions.

*It is free of charge for our members to exhibit, you can become a member for SEK 200 or be a support member for SEK 100. If more than one artist wants to exhibit together only one of you needs a membership.

 

Opening hours for visitors of Studio476:

Monday: 10:00 – 16:00 (entrance via the library)
Tuesday: 11: 00-16: 00 (entrance via the library)
Wednesday: Closed
Thursday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Friday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Saturday: 11: 00-16: 00 (entrance via the art hall)
Sunday: 11: 00-16: 00 (entrance via the art hall)

Anmälan

Biljettyp Platser
Period 9: 29 aug - 10 sept
Period 11: 26 sept - 8 okt
Period 14: 21 nov - 3 dec


<- Tillbaka till evenemang