Paperwork Renaissance - Nicole Miller i Studio476
21 mar - 02 apr

Paperwork Renaissance – Nicole Miller i Studio476

With the project Paperwork Renaissance I’ve been exploring archives and the idea of work.
By making drawings of a variety of old documents I interact with the materiality of paper as it ages
and changes form, and I’ve come to appreciate how an expressive quality can become evident in a
typically lackluster substance. I especially like the repetition of numbers and words on papers
that are used for work.

In this exhibition I present a selection of drawings from the project which are of old city bus tickets,
mostly used for commuting to work. I like to use simple materials to look into subtle variations and
nuanced meanings in mundane activities, ruminating on otherwise insignificant moments –
moments that pass leaving materials, people, and memories that slowly change or disappear.

Nicole Miller

https://www.nicolemmiller.com/

 

Med projektet Paperwork Renaissance har jag utforskat arkiv och idén om arbete.
Genom att göra teckningar av en mängd olika gamla dokument interagerar jag med pappers
materialitet när det åldras och ändrar form, och jag har kommit att inse hur en uttrycksfull
egenskap kan bli uppenbar i en typiskt uttryckslöst material. Jag gillar särskilt upprepning av
siffror och ord på papper som används för arbete.

I denna utställning presenterar jag ett urval av teckningar från projektet som är av gamla stadsbussbiljetter,
som användes för att pendla till jobbet. Jag gillar att använda enkla material för att titta på subtila
variationer och betydelser i vardagliga aktiviteter, lägga fokus på annars obetydliga ögonblick –
stunder som passerar efterlämnar material, människor och minnen som långsamt förändras eller försvinner.

 

 


Studio476 är vår experimentyta där alla våra medlemmar kan boka in sig för en utställning. Läs mer om Studio476 här.

Öppettider:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Lördag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen) 

<- Tillbaka till evenemang