Konstkollektivet Ugglan och Katarina Vallbo gör konst om Vättern

31 mars 2021 12:54

Det blir konstnärskollektivet Ugglan från Vadstena och Katarina Vallbo från Aneby som gör de två offentliga gestaltningar som ska skapas inom ramen för projektet “Rätten till Vättern”.
– Det är två otroligt intressanta namn som går in med lika delar entusiastisk och seriös ansats i det här projektet, säger Johanna Linder, curator och verksamhetschef på Österängens Konsthall.
På en presskonferens i Röttle hamn, söder om Gränna, presenterades den 30 mars de konstnärer som fått i uppdrag att under 2021 skapa varsin offentlig gestaltning med Vättern och Vätterns Rättigheter som utgångspunkt.
Konstkollektivet Ugglan är baserade i Vadstena, Östergötland och består av Joel Ahlenius, Sofia Ek, Maria Segersäll, Rasmus Sköld och Frank Svarten. De arbetar tvärkonstnärligt och driver också Kulturförgreningen Ugglan som fungerar som ett självorganiserat kulturhus med konsertverksamhet, biograf och galleri.
– Vi har jobbat tillsammans i många olika projekt. Vi arbetar ofta med offentliga miljöer och vill belysa dem på nya sätt. Ofta är det affärer, gallerior och kommersiella krafter som har tagit våra gemensamma platser och torg i anspråk, sådant som vi tycker egentligen tillhör folket. Så vi har gjort flera projekt som handlar om just det – vem som får göra vad, och var, och när? säger Maria Segersäll.
Katarina Vallbo har lång erfarenhet av att arbeta med konst i det offentliga rummet och har bland annat gjort offentliga gestaltningar i Linköping, Sävsjö och Eksjö. Senast var hon en av konstnärerna i Österängens Konsthalls projekt “Naturen tar över”. Där skapade hon verket “Mulmholkar”, en samling skulpturer som belyser olika arters tidsperspektiv samtidigt som de fungerar som hem åt vedlevande insekter.
– Jag jobbar ofta med relationen mellan människor och djur och hur vår brist på förståelse för andra arter påverkar den relationen. När jag jobbar i offentlig miljö är jag också angelägen om att göra konst som på något sätt också riktar sig till andra arter.
Konstnärerna är mitt uppe i sitt researcharbete och exakt hur verken kommer att utformas är inte klart än. Men konstkollektivet Ugglans verk kommer att ta sig formen av en expedition runt Vättern.
– Ja, det blir en forsknings- och upptäcktsresa där vi kommer att utforska Vättern ur ett konstnärligt, tekniskt och biologiskt perspektiv. Och under hela expeditionen kommer vi att samarbeta med och bjuda in boende, organisationer och olika aktörer runt Vättern, säger Rasmus Sköld.
Katarina Vallbo är tidigt i sin process men intresserar sig för förhållandet ovan-under ytan.
– Skulle det vara möjligt att ägna sig åt den sortens miljöförstöring Vättern är utsatt för om det var ovanför ytan, om det var synligt? En annan ingång i projektet jag intresserar mig för är det här med Vätterns rättigheter. Jag tycker det är ett intressant förhållningsätt till ett naturområde. Att tänka att det skulle ha egna rättigheter och vad i sådana fall skulle innebära, säger Vallbo.
Gestaltningarna kommer att genomföras och uppföras under sommaren och hösten. “Rätten till Vättern” drivs av Österängens Konsthall och finansieras med stöd från Kulturrådet.

Läs mer om projektet och se presskonferensen 

Kontakt
Johanna Linder, curator
Epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Tel: 0768-610900
Jannie Sidenvik, projektledare
Epost:  jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se
072-200 57 22

 

 

<- Tillbaka till nyheter