Titel: Myten om trädmänniskan – Från rötter till fötter

Upphovsperson/konstnär: Nonhuman Nonsense, Leo Fidjeland & Linnea Våglund

Plats: Parken vid Birger Jarlsgatan på Österängen

 

”Myten om trädmänniskan” berättar om en person som hörde skogens röst och ville förmedla den till människorna. Efter en mystisk insikt väljer hen att skjuta rötter från sina fötter och förvandlas till ett träd, en uppoffring som öppnar en portal över artgränserna, mitt i Österängen.

Linnea Våglund och Leo Fidjeland utgör konst- och designduon Nonhuman Nonsense. Tillsammans med aktiva och boende i  Biosfärområdet Östra Vätterbranterna har de skapat en ny mytologisk berättelse om Biosfärområdet. Sju åldrade popplar som ändå skulle sågas ner, användes som grund för denna levande skulptur som du nu ser framför dig. Det längre av träden spelar huvudrollen medan de sex mindre stubbarna bjuder in dig som besökare att medverka som aktör i denna myt genom att ställa dig på en av stubbarna och agera som ett träd. Ställ dig i ringen, anslut dina fotsulor till rotsystemet, och bli en del av den levande skulpturen och berättelsen. Om du lyssnar riktigt noga kan du höra skogen tala genom sina rötter.

Mytologiska berättelser är speglingar av vår relation till vår omgivning och verklighet. De är grunden i det kollektiva undermedvetna och symboler för de insikter som finns i varje tidsålder. Biosfärområdet Östra Vätterbranterna är utsett av UNESCO som ett experimentområde för att hitta metoder och kunskap för hur människa och natur kan leva i balans och hur mänsklig aktivitet kan gynna även icke-människor. Nonhuman Nonsense har i sitt arbete med ”Naturen tar över” undersökt om en förnyad relation till det mytiska och magiska kan vara en sådan metod – ett förkroppsligande av vår tids insikter om ekologisk balans och samexistens, ett sätt att bilda en långsiktig relation till skogen, marken och alla dess varelser.

Nonhuman Nonsenses konst- och designpraktik kretsar ofta kring skapandet av nya berättelser. En sorts moderna myter som möjliggör debatt och diskussion kring etiska frågor, eller öppnar upp för förändring och transformering av hur vi relaterar till vår omvärld och verklighet. Östra Vätterbranterna Biosfärområde och i förlängningen hela Småland innehåller magiska miljöer, dramatisk natur och sällsynta arter. Men det är också rikt på sagor och myter, till exempel den om Jätten Vist och Visingsö. Det var också här konstnären John Bauer hämtade inspiration till sina illustrationer och målningar av tomtar och troll. Med denna trakt som utgångspunkt har konstnärerna utformat en spelplats som kan kanalisera och agera knytpunkt för denna nyuppkomna myt.

Konstverket kan ses som ett förslag, ett första utkast på en saga vars kapitel kommer skrivas av dem som återberättar historien och kanske gör om den efter eget huvud. Myter lever och uppstår ju trots allt i mötet mellan människor och likaså lär denna skulpturs historia omformas och transformeras allt efter tiden går.

På Nya Zealand har det de senaste åren skett en spännande utveckling, där ägandet av nationalparken Te Urewera via en lagändring år 2014 flyttades från regeringen till nationalparken själv. Detta innebär dels att parken blir en juridisk person med rättigheter som går att försvara i domstol, och dels att parken själv har sista ordet vid alla beslut som rör den. Politiker och tjänstemän vars beslut påverkar parkens invånare och natur måste fråga parken vad den vill – och parken svarar via en grupp mänskliga väktare eller förmyndare, representanter från olika traditioner och filosofier, som tillsammans tänker igenom hur beslut påverkar balansen mellan de arter och system som finns där, och vad som är bäst för en långsiktig stabilitet och välmående.

Denna utveckling kan ses dels som en del i den internationella rörelse av jurister kallad Naturens Rättigheter som verkar just för juridisk representation av ickemänskliga personer som en strategi för ekologiskt rättsskydd. Men kanske mest är den född ur den mytologiska världsbild och uråldriga kunskap hos den lokala ursprungsbefolkningen Māori. I denna epistemologi är Te Urewera en person/väsen inte bara juridiskt utan även ontologiskt, ett väsen med vilja, behov och handlingsförmåga. I Māori kosmologi har människor ett spirituellt band till naturen, där världen uppfattas som en samlad helhet; människor och natur existerar tillsammans i ett genealogiskt nätverk, ursprungligen födda ur samma nedärvda källa.

 

Nonhuman Nonsense – Biografi

Nonhuman Nonsense är en forskningsdriven design- och konststudio som skapar fiktioner och experiment placerade i en nära förestående framtid, någonstans mellan utopi och dystopi. De söker det motsägelsefulla och paradoxala för att öppna vägar till världar som känns omöjliga, men kanske inte behöver vara det. I gränslandet mellan dröm och världs-skapande processer verkar de i de tidigaste faserna av paradigm- och systemskifte . De ämnar att rikta fokus på de underliggande etiska och politiska lager av de maktstrukturer som möjliggör och förvärrar den pågående förstörelsen av icke-mänskliga världar.

Nonhuman Nonsense är grundat av Leo Fidjeland och Linnea Våglund, och är baserade mellan Stockholm och Berlin.

https://nonhuman-nonsense.com/