Titel: Innan Tystnaden

Upphovsperson/konstnär: Jan Carleklev

Plats: Norra Entrén Österängen Centrum

 

Ljudkonstnären Jan Carleklev har placerat en ekstam här, i norra entrén på Österängens Centrum. Trycker du ditt öra mot stammens avbarkade ytor kan du höra ett musikstycke spelas upp. Ljudet du hör är en komposition som konstnären framställt med hjälp av inspelade insekter som här spelar upp sin sista sång.  Allt fler insektsarter hotas att dö ut i takt med människans exploatering av känsliga naturområden och nyckelbiotoper, med en negativ inverkan på olika insekters livsmiljöer. Vad händer när en art försvinner för alltid? Och vad skulle de berätta för oss, om de kunde, innan de tystnar för alltid?

Jan Carleklev iscensätter här ett rekviem, en dödsmässa –  där insekternas klangvärld komponerar partituret och skriver librettot. Konstverket ställer det skoningslösa mot det sköra, det verkliga mot det overkliga och tar sin fysiska form i en ekstam. Men verkets kärna ligger i sorgesångens flyktiga harmoni, som en bön för den döende. Men vem är det egentligen vi ska be för? Är det kanske för oss människor som är beroende av insekternas medverkan i det kretslopp som vi alla är en del av?

Utan egna, sinnliga erfarenheter av naturen har vi ingen möjlighet att förstå den. Därför har Jan Carleklev försökt att sätta sig in i insekternas vardag. Försökt förstå deras fysiska förutsättningar och vilka möjligheter och begränsningar de har för att kunna skapa ljud  – och musik. Carleklev har under sitt arbete bjudit in en processpublik där deltagarna spekulerat tillsammans kring hur en insektskör skulle kunna låta. Biologen Magnus Appelqvist från Biosfärområdet Östra Vätterbranterna har varit ett viktigt bollplank i arbetet för att hitta den rätta balansen mellan fakta och fantasi. Alla dessa erfarenheter har sedan legat till grund för denna musikaliska komposition. I förlängningen en potentiell klangvärld som insekterna skulle kunna ta till om de fick möjlighet att skriva sitt eget rekviem.

 

Jan Carleklev – Biografi

Jan Carleklev är ljudkonstnär med en masterexamen från Konstfack. Med ett stort intresse för hur vi upplever vår omvärld genom ljud, använder han ofta detta fysiska fenomen för att undersöka sin samtid. Konsten landar både som scenkonstverk och installationer i olika miljöer. Jan har ofta ett experimentellt anslag i sitt arbete och processens undersökande (gärna tillsammans med andra människor) är lika viktig som det färdiga verket.

Som tonsättare och musiker har Jan Carleklev skapat musik till dansföreställningar, teater och musikprojekt som turnerat i Europa och USA. Idag arbetar han tvärdisciplinärt med performance, installation och film och hans verk utvecklas ofta genom plats och situationsspecifika processer som involverar individer och grupper i samhället och naturen. Jans verk beskrivs ofta som sociala kompositioner som blandar fakta och fantasi och som genom lekfulla metoder utforskar fysiska mänskliga mötet med naturen.

https://www.carleklev.se/