Titel: Hemma

Upphovsperson/konstnär: Sissi Westerberg

En av de gamla ekarna här i ravinen på Österängen har fått en ny gren, i metall. Grenen i fråga är konstnären Sissi Westerbergs skulptur som till formen liknar en naturtroget återgiven gren. Men längst ut på grenen skiftar skulpturen form och övergår till att bli en dekorativ armatur med tillhörande lampskärm. Sissi Westerberg har länge intresserat sig för att knyta ihop relationen mellan ornament och utsmyckning genom både konst och design. Hon har tidigare undersökt motsättningar mellan natur kontra arkitektur och gränsdragningen mellan det offentliga och det privata rummet. I sin konstnärliga gestaltning på Österängen utgår Westerberg från temat ”Naturen tar över” men vänder istället på begreppet. Metallgrenen blir en slags gestaltning av hur mänskliga formspråk och artefakter tillämpar sitt eget inflytande i landskapet, det vill säga att människan tar över naturen. Verket blir framförallt synligt under kvällstid och tanken är att skulpturens lampa ska återge ett slags hemtrevligt sken och bilda en rumslighet kring eken.

Sissi Westerberg berättar att hon vid sitt första besök i Österängen blev jag betagen av den fina ekbacken i ravinen och mindes hur hon som barn brukade uppleva rymden mellan träden som rum. Hon låtsades att stenar, buskar och grenar var möbler i hennes eget, påhittade   hem i skogen. I sin gestaltning till projektet har hon därför velat skapa ett visuellt utbyte mellan insidan i hemmets finrum och utsidan i trädens sal.

 

 Sissi Westerberg – Biografi

 “Jag är uppväxt i Stockholm och utbildad på Konstfack på institutionen för metallformgivning där jag numera undervisar som Lektor. Genom åren har jag arbetat med allt från konceptuell smyckekonst och skulptur till video och installationer, men ofta med en tydlig relation till genus, kropp och funktion. Jag är intresserad av att på olika sätt knyta ihop relationen mellan ornament/utsmyckning, natur och byggnader eller rum. Ett annat tema som intresserar mig är gränsen mellan det offentliga och det privata. På sätt och vis kan naturen symbolisera både en metaforisk och fysisk plats där dessa världar möts. Jag är intresserad av att skapa verk som får människor att lyfta blicken och att se till andra dimensioner av tillvaron än det praktiska och rationella.

 Under de senaste åren har mitt arbete framför allt fokuserats på plats-beroende verk och gestaltningsuppdrag för offentlig miljö. Jag är en av grundarna av Rejmyre Art Lab – Center för Studier i Periferin, som verkar för att bild- och formkonstnärer som är intresserade av plats-specifikt konst ska få möjlighet att arbeta utifrån ett mindre samhälle såsom Rejmyre.

 Genom åren ha jag haft separatutställningar på bland annat Roster Gallery i New York, Uppsala konstmuseum och Eskilstuna Konstmuseum samt deltagit i grupputställningar på ett stort antal gallerier och museum både i Sverige och internationellt.”

https://www.sissiwesterberg.com/