Titel: Österängens öppna utekök

Upphovsperson/konstnär: Gemenskapspraktik

Plats: Utmed hyreshusen på Orionvägen

 

Till ”Naturen tar över” har Gemenskapspraktik skapat ”Österängens öppna utekök”. Verket består av ett utekök där en kombinerad vedeldad spis, en så kallad raketspis, och en grill, blir en social knytpunkt för österängsborna. Med Österängens öppna utekök vill Gemskapspraktik skapa en plats vars innehåll kan förvaltas och utvecklas av boende och besökare på Österängen.

Syftet med uteköket är att skapa möjligheter till breddad matkultur och utomhustrivsel på Österängen och att påminna om människans långa relation till eld. Tanken är att vedspisen ska ge fler möjligheter att laga mat ute än vad en vanlig grill gör, samt göra det möjligt att laga mat över eld på ett ansvarsfullt sätt. Precis bakom uteköket ser du Österängens Konsthalls kolonilott. Den växte fram som ett parallellt projekt av odlingsintresserade i samband med skapandet av uteköket. Tillsammans bildar de ett eget kretslopp där mat odlas, lagas, äts och där resterna till sist komposteras. Förhoppningen är att den här platsen kan nyttjas och formas av de som använder den.

Men det är inte bara människorna som får ta del av uteköket. De stora trästockar som fungerar som sittplatser kring uteköket har förberetts för att bli en trivsam miljö för insekter i behov av levnadsmiljöer i död ved. Likt konstnären Katarina Vallbos mulmholkar ett stenkast härifrån, blir stockarna en slags faunadepå med syfte att gynna den biologiska mångfalden på området.

Erik Sjödin, som driver ”Gemenskapspraktik” arbetar med en konst- och researchverksamhet som handlar om att förstå och utveckla relationer mellan människor, djur och växter. Hans tidigare arbete har till exempel handlat om människans relation till eld, bin som metaforer för människor, att odla och laga mat av vattenväxter, samt engagemang i olika sociala- och ekologiska odlingsinitiativ.

Österängens öppna utekök tar avstamp i Erik Sjödins tidigare arbeten med eld och matlagning. I ett av hans tidigare projekt, “Vi bär fortfarande på elden” konstruerades mobila, vedeldade kök i syfte att utforska mänskliga relationer till eld genom att skapa olika möjligheter till social interaktion och gemensam matlagning. Köken har bland annat använts för att laga “eldsoppa” – en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Eldsoppan kan också ses som en metafor för den röra mänskligheten har försatt sig i genom sitt intensiva användande av fossila bränslen.

 

Gemenskapspraktik Biografi:

Gemenskapspraktik bedriver en konst- och researchverksamhet som kretsar kring att förstå och utveckla relationer mellan människor och andra varelser och fenomen.  Fram till idag har Gemenskapspraktiks arbete inkluderat studier av människans relation till eld, research på bin som metaforer för människor, att odla och laga mat av vattenväxter, samt engagemang i sociala- och ekologiska odlingsinitiativ. Gemenskapspraktiks arbeten försöker belysa problem som vi står inför idag, till exempel ekologiska och sociala problem, samt möjliga lösningar på dessa problem. De projekt Gemenskapspraktik driver är ofta av en undersökande karaktär och sammanför många olika fält av praktik och studier. Gemenskapspraktik samarbetar ofta med konstnärer och konstorganisationer, men även med experter och amatörer från andra fält. Till exempel forskare, odlare och kockar. 

http://www.gemenskapspraktik.se/