Arabic and English version below

Open Call: The Transition Studio

Är du bildkonstnär?  Har du bott i Sverige en kortare tid och vill etablera dig på den svenska konstscenen?
Nu kan du söka till ett ateljé- och utbildningsprogram där du under tio månader får tillgång till en gratis ateljéplats och ett skräddarsytt utbildningsprogram.

Att etablera sig som konstnär i Sverige är svårt. Det är en extra utmaning om man bott i Sverige en kortare tid och saknar ett nätverk här.

Nu startar Österängens Konsthall ett ateljé- och utbildningsprogram där du både får chansen att utveckla ditt konstnärskap och också får grundläggande kunskaper om hur arbetsmarknaden för konstnärer i Sverige fungerar.

Vi erbjuder

 • Gratis ateljéplats i Jönköping/Huskvarna under tio månader.
 • Grupphandledning där du får möjlighet att utveckla ditt konstnärskap.
 • Ett utbildningsprogram där du får delta i föreläsningar och workshops om förutsättningar och möjligheter för konstnärer i Sverige.
 • Deltagande i grupputställning på Österängens Konsthall i oktober 2018.

Vi söker dig som

 • Har bott i Sverige kortare tid än sju år.
 • Är bosatt i Jönköpings län.
 • Har någon form av konstnärlig utbildning från ditt hemland (minst ett år).
 • Har som ambition att kunna verka som bild- och formkonstnär i Sverige.
 • Har möjlighet att delta i föreläsningar och workshops i Huskvarna cirka 1 kväll/vecka under hela projekttiden.
 • Har genomgått SFI nivå A och B eller har motsvarande kunskaper i svenska.

Ansökan

Projektet har 10 platser och du måste ansöka för att komma med. Du ansöker genom att skicka:

 • Ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill komma med i programmet.
 • Ditt CV. Namn, kontaktuppgifter, födelseår, konstnärlig utbildning och yrkesrelevanta erfarenheter måste framgå.
 • 3-5 arbetsprover. OBS! Arbetsproverna ska skickas digitalt, som bilder, i jpg- eller pdf-format. Inga fysiska arbetsprover kan lämnas in. Du kan inte skicka länkar eller videofilmer.

Skicka din ansökan senast den 1 december till info@osterangenskonsthall.se.

Frågor om projektet besvaras av:
Marcus Appelberg (svenska och engelska):
Epost:marcus.appelberg@osterangenskonsthall.se
Mobil: +49 173 725 22 48

Fatima Alani (svenska och arabiska):
E-post: fatimaalani@yahoo.com
Mobil: 073-947 03 23

 

English:

Open Call: The Transition Studio

Are you a visual artist? Have you lived in Sweden for a short time and want to establish yourself in the Swedish art scene?
Now you can apply for a studio and education program where you will have access to a free studio place and a tailored training program for ten months.

Establishing yourself as an artist in Sweden is difficult. It is an extra difficult challenge if you lived in Sweden for a shorter time and are lacking a network here.

Now Österängen Konsthall starts a studio and education program where you both get the chance to develop your artistic practice and gain basic knowledge of how the market for artists in Sweden works.

We offer

 • Free studio place in Jönköping/Huskvarna for ten months.
 • Group supervision where you will have the opportunity to develop your artistic practice.
 • An education program where you can participate in lectures and workshops about the conditions and opportunities for artists in Sweden.
 • Participation in a group exhibition at Österängen Konsthall in October 2018.

Who we are looking for

 • You have lived in Sweden less than seven years.
 • Are a resident of Jönköping County.
 • Have any kind of art education from your home country (at least one year).
 • Has the ambition to work as a visual artist in Sweden.
 • Have the opportunity to attend lectures and workshops in Huskvarna about 1 evening per week throughout the project.
 • Have passed SFI level A and B or have equivalent knowledge in Swedish.

Application

The program has 10 places and you must apply to be considered. Your application should contain:

 • A letter about yourself and why you want to join the program.
 • Your resume. Name, contact details, birth year, artistic education and professional experience must be stated.
 • 3-5 work samples. NOTE! The work samples should be sent digitally, as images in jpg or pdf format. No physical work samples can be submitted. You cannot send links or videos.

Send your application by 1 December to info@osterangenskonsthall.se.

Questions about the project are answered by:

Marcus Appelberg (Swedish and English):
Email: marcus.appelberg@osterangenskonsthall.se
Mobile: +49 173 725 22 48

Fatima Alani (Swedish and Arabic):
E-mail: fatimaalani@yahoo.com
Mobile: 073-947 03 23

 

Arabic:

”نداء مفتوح ”ذا ترانسيشن ستوديو”

هل انت رسام ؟ انتقلت الى السويد وتريد الا ندماج في ساحة الفن السويدية ؟

 بإمكانك الان التقديم لبرنامج تعليمي ومشغل(مرسم ). حيث تتمكن من الحصول على مكان مجاني في المشغل بالإضافة الى برنامج تعليمي مصمم خصيصأ لك خلال  فتره 10 اشهر.

الإندماج في السويد كفنان أمر صعب. والتحدي اكبر اذا كنت تعيش في السويد منذ فتره قصيرة ولا تمتكلك شبكة معارف هنا.

سيبدأ معرض الفنون في اوسترينكا ببرنامج تعليمي ومشغل حيث تحصل على فرصة لتطوير مهاراتك الفنيه با ضافة الى الحصول على معلومات أساسية حول كيفية عمل سوق العمل للفنانين في السويد.

نحن نمنحك:

 .مكان خاص ومجاني في مشغل (مرسم) في يونشوبينغ/هوسكفارنا لمدة 10 اشهر –
.إشراف جماعي حيث تحصل على فرصة لتطوير مهاراتك الفنية –
.برناج تدريسي حيث تتمكن من المشاركه في محاضرات و ورشات عمل حول الفرص وظروف العمل للفنانين في السويد-
المشاركه في معرض فني مشترك في معرض الفنون في اسوترينكان خلال  شهر اوكتوبر 2018.

:نحن نبحث عنك

 .تعيش في السويد لا تزيد عن سبع سنوات –

 .تعيش في مقاطعة يونشوبينغ –

.(لديك أي نوع من التعليم الفني من بلدك (سنة واحدة على الا قل –

 .لديك الطموح للعمل كفنان ورسام في السويد –

 .لديك ا مكانيه لحضور المحاضرات وورش العمل في هوسكفارنا حوالي مرة في الإ سبوع طوال فتره المشروع –

  .او ما يعادلها من معلومات في اللغه السويدية  ”A”و”B”  مرحلة ”SFI” قمت باكمال دراسه ال –

:الطلب

.المشروع يحتوي 10 اماكن فقط ويتوجب عليك تقديم الطلب لتتمكن من المشاركة.

 :يتم التقديم عن طريق ارسال المعلومات التالية

.رسالة قصيره عنك وعن لماذا تريد المشاركة بالبرنامج –
.يجب ذكر ا سم ومعلومات ا تصال وسنة الو دة والتعليم الفني والخبرة العملية (cv)سيره ذاتية –

.يجب ذكر الاسم ورقم التلفون والايميل والعنوان وسنة الولادة والتعليم الفني والخبرة العملية –

      . pdf او jpg  ثلاثة الى خمس اعمال يجب ارسال الأعمال كصور على صيغة –

.لا يتم استلام الاعمال باليد . كما لا يسمح بارسال الروابط او الافلام

 

:ارسل طلبك قبل 1 ديسمبر الى

info@osterangenskonsthall.se

 

:للأسئلة والأستفسارات

(ماركوس ابلباري (اللغة السويدية وا نكليزية –

marcus.appelberg@osterangenskonsthall.se:البريد الكتروني

موبايل 48 22 725 173 0049

 

(فاطمة العاني (اللغة السويديه والعربية –

fatimaalani@yahoo.com:بريد الكتروني

موبايل: 23 03 947-073