Transition Studio är ett projekt som drivs av Österängens Konsthall med Stöd av Sveriges Konstföreningars nationella projekt ”Konsten att mötas”, Svenska Postkodstiftelsen och Projekt Huskvarna Söder. 

 Transition Studio: The Blog

På den här sidan kan du följa allt som händer i projektet ”Transition Studio”.

2018-10-08:

Hopp & Existens

Uställning på Österängens Konsthall, 6 oktober – 14 oktober 2018. Mer information kommer.

2018-06-08:

FlotART Festival, Flotwedel, Tyskland

Vi blev inbjudna av festivalen inom ramen för det transnationella LEADER-samarbetet Time for inter-action som syftar till att lyfta in invandrare på arbetsmarknaden. Samarbetet sker mellan tre regioner: Västra Småland, Aller-Fuhse-Aue i Tyskland och Oststeirisches Kernland i Österrike.  

Transition Studio lyftes fram som ett särskilt beundransvärt projekt under festivalen. Med vår centrala utställningsort i byn Eicklingen var vi det enda utställningsrum som hade öppet under öppningsceremonin på torsdagen och hade över 250 besökare.

Vi har fått möta många människor som varit djupt berörda av konstnärernas berättelser om flykt undan krig och som förundrades över projektet. Torsdagen spenderades med att hänga utställningen med hjälp av curatorn Henrike Büscher från Berlin som specialbyggt stafflin och podium åt skulpturer. Henrike imponerades stort av konstnärernas professionalism och smidighet och kreativitet kring hängning. Det blev ett mycket bra resultat. På kvällen hölls öppningsceremonin på gården utanför, och vi lyftes fram som ett positivt exempel och alla som var på invigningen kom och tittade på utställningen.

Det första som mötte en när man kom in i Amsthof var Faedas oerhört starka flyktskildring – det var många som refererade till att det kändes som att få en käftsmäll att komma in och direkt mötas av detta. Målningarna gav upphov till ändlösa diskussioner och möten, som gick över språkgränserna och rakt in i hjärtat på folk. Utställningen fortsatta i nästa rum med Ahmeds skulpturer och målningar och på plan två i två rum där man först möttes av en konstellation uppstaplade stafflier med målningar och teckningar av Shiva, keramik och smycken av Grace, målningar av Zartash och Hussein och en installation av Maggie som svävade mitt i rummet.

/Marcus Appelberg, projektledare

2018-06-02:

Open Studio

 

Den 2-3 juni 2018 öppnade konstnärerna i Smeden dörren till sin ateljé för att visa sitt arbete. Utställningen var mycket uppskattad och lockade ett 70-tal besökare.

Jönköpings-Posten: I Smedbyns ateljé hittar konstnärerna tillbaka till skapandet

P4 Jönköping: Så ska nyanlända konstnärer lyckas slå igenom

 

2018-05-04:

Reportage SVT: Projekt ska hjälpa utlandsfödda konstnärer

 

2018-01-10:

The Transition Studio

Shiva Shahdin
Zartash Chaudhry
Hussein Maari
Bassam Aljeat
Maggie Elkhouri
Grace Haddad
Faeda Saleh
Ahmed Jalal

Nu är samtliga konstnärer till projektet utvalda.
The Transition Studio startade i slutet av januari 2018 och pågår till och med oktober 2018. Projektet är en del av Sveriges Konstföreningars nationella projekt ”Konsten att mötas”. Under tio månader kommer konstnärerna få tillgång till en egen ateljeplats i Smedbyn i Huskvarna och ett introduktionsprogram till den svenska konstscenen. Projektet av slutas med en utställning på Österängens Konsthall.

2017-10-30:

Open call: The Transition Studio

Är du bildkonstnär?  Har du bott i Sverige en kortare tid och vill etablera dig på den svenska konstscenen?
The Transition Studio är ett ateljé- och utbildningsprogram där du under tio månader får tillgång till en gratis ateljéplats och ett skräddarsytt utbildningsprogram.

Att etablera sig som konstnär i Sverige är svårt. Det är en extra utmaning om man bott i Sverige en kortare tid och saknar ett nätverk här.

Nu startar Österängens Konsthall ett ateljé- och utbildningsprogram där du både får chansen att utveckla ditt konstnärskap och också får grundläggande kunskaper om hur arbetsmarknaden för konstnärer i Sverige fungerar.

 

Frågor om projektet besvaras av:

Fatima Alani (svenska och arabiska):
E-post: fatimaalani@yahoo.com
Mobil: 073-947 03 23

 

English:

The Transition Studio

Are you a visual artist? Have you lived in Sweden for a short time and want to establish yourself in the Swedish art scene?
The Transition Studio is a studio and education program where you will have access to a free studio place and a tailored training program for ten months.

Establishing yourself as an artist in Sweden is difficult. It is an extra difficult challenge if you lived in Sweden for a shorter time and are lacking a network here.

Now Österängen Konsthall starts a studio and education program where you both get the chance to develop your artistic practice and gain basic knowledge of how the market for artists in Sweden works.

 

Questions about the project are answered by:

Fatima Alani (Swedish and Arabic):
E-mail: fatimaalani@yahoo.com
Mobile: 073-947 03 23

Marcus Gyllborg
Email: marcus.gyllborg@osterangenskonsthall.se