The Transition Studio

Shiva Shahdin
Zartash Chaudhry
Hussein Maari
Bassam Aljeat
Maggie Elkhouri
Grace Haddad
Faeda Saleh
Ahmed Jalal

 

The Transition Studio kommer dra igång i slutet av januari 2018 och pågår sedan i tio månader.

The Transition Studio will begin by the end of January 2018 and will run for ten months.

 

English version below

The Transition Studio

Är du bildkonstnär?  Har du bott i Sverige en kortare tid och vill etablera dig på den svenska konstscenen?
The Transition Studio är ett ateljé- och utbildningsprogram där du under tio månader får tillgång till en gratis ateljéplats och ett skräddarsytt utbildningsprogram.

Att etablera sig som konstnär i Sverige är svårt. Det är en extra utmaning om man bott i Sverige en kortare tid och saknar ett nätverk här.

Nu startar Österängens Konsthall ett ateljé- och utbildningsprogram där du både får chansen att utveckla ditt konstnärskap och också får grundläggande kunskaper om hur arbetsmarknaden för konstnärer i Sverige fungerar.

 

Frågor om projektet besvaras av:


Marcus Appelberg (svenska och engelska):
Epost:marcus.appelberg@osterangenskonsthall.se
Mobil: +49 173 725 22 48

Fatima Alani (svenska och arabiska):
E-post: fatimaalani@yahoo.com
Mobil: 073-947 03 23

 

English:

The Transition Studio

Are you a visual artist? Have you lived in Sweden for a short time and want to establish yourself in the Swedish art scene?
The Transition Studio is a studio and education program where you will have access to a free studio place and a tailored training program for ten months.

Establishing yourself as an artist in Sweden is difficult. It is an extra difficult challenge if you lived in Sweden for a shorter time and are lacking a network here.

Now Österängen Konsthall starts a studio and education program where you both get the chance to develop your artistic practice and gain basic knowledge of how the market for artists in Sweden works.

 

Questions about the project are answered by:

Marcus Appelberg (Swedish and English):
Email: marcus.appelberg@osterangenskonsthall.se
Mobile: +49 173 725 22 48

Fatima Alani (Swedish and Arabic):
E-mail: fatimaalani@yahoo.com
Mobile: 073-947 03 23