Österängens Konsthall ingår i ett nätverk för mindre konsthallar i regionen.

Nätverket består av:

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och dela kompetenser, samt verka för ett levande konstliv i Jönköpings län.

Vill du veta mer? Kontakta Christian Immonen: christian@v-art.se