Titel:  Ekskolan

Upphovsperson/konstnär:  SymbioLab – Julia Adzuki och Patrick Dallard

Plats: Utanför Österängsskolan

 

Ekskolan är ett deltagarbaserat projekt där Symbiolab, som består av  Julia AdzuAki och Patrick Dallard, tagit hjälp av elever på Österängsskolan för att utforma en plantskola för ekar.

Tillsammans med elever från klass 4 har konstnärerna organiserat träffar och workshops som sammanfallit med årstiderna och ekplantornas olika utvecklingsstadier. Projektets process har för konstnärerna inneburit ett utforskande om förhållandet mellan inre och yttre landskap, förnimmandet av dynamiska relationer mellan växter och människor genom genom att lyssna in naturen med alla sinnen. Under hösten 2019  samlade eleverna in ekollon in under ett besök från Symbiolabs mobila växthus. Utöver att ta del av lärdomar om ekarnas levnadslopp på Ekhagen fick de även skriva brev till sina framtida ek-kamrater som de sedan skulle få plantera framåt våren.

Under vintern fick eleverna ta del av Ekhagens ljudlandskap genom “deep listening”, en slags meditativ övning i att närvara i nuet genom att lyssna in sin omgivning och inre tankar utan påbud eller avsikter. Symbiolabs konstnärliga praktik är rotad i ett holistiskt tänkande där lyssnandet och inkännandet med hjälp av alla sinnen fått en central roll deras skapande processer. Samtidigt så har mötet med barnen på Österängen och deras intryck fått styra projektets innehåll. Under själva planteringen på ekskolan var det inte bara plantorna som sattes i jord. Även barnen fick försänka sina fötter under jord tillsammans med ekplantorna under en planteringsritual där deltagarna fick bokstavligen iklä sig rollen som ek.

Under träffarna har konstnärerna även samlat in ord och meningar som eleverna uttryckt i samband med deras möten. Dessa fraser har sedan fått stå till grund till en dikt som konstnärerna författat. Dikten i sig har sedan inkorporerats som laserutskärningar på de kantstöd av kortenplåt (uttalas kårrteenplåt)  som håller upp jordbäddarna där ekarna planterats.

Symbiolabs konstnärliga praktik kan läsas som relationell estetik, där konsten uppstår i social interaktion. Dels kan det slutgiltiga verket kan betraktas som en fysisk plats för odling av ekplantor; men framförallt är resultatet ett verk vars existens fullbordas och växer vidare hos barnen i klass fyra på österängsskolan. Kanske omplanteras dessa ekar när de vuxit till och blir del av en ny generation ekar som kan uttöka Ekhagens trädbestånd inpå Österängen?

Här följer dikten som Symbiolab författat tillsammans med klass 4.

 

när börjar livet?

människans ansikte i trädet

vatten så min vän kan växa

jag lägger handen där och känner hur det lever

det tycker om att kramas

det finns en hiss i trädet som går upp och ner

trädet är en vän när man är ensam

stort hjärta och gammalt

så mycket lav på sig, som päls

då känner jag att det finns frid

jag samlar poesi från trädet

 

Symbiolab – Biografi

“SymbioLab grundades 2009 av oss, konstnärerna  Julia Adzuki och Patrick Dallard och vi är baserade i Gnesta. Julia är från Australien och Patrick från Frankrike. Vi träffades på ishotellet   i Jukkasjärvi när vi båda arbetade där som isskulptörer.

SymbioLab ett mobilt laboratorium för relationskonst, ekologi och lyssnande. Det började med byggande t  av ett äggformat mobilt växthus på hjul. Vår vision var att besvara miljösorg och klimatångest med praktiska konstupplevelser för barn i alla åldrar. Med vår praktik vill vi återvända till våra sinnen och vara i kontakt med elementen genom ett erfarenhetsbaserat och lekfullt närmandesätt till ekologi.

Att lyssna, genom alla sinnen, till varandra och till jorden   är grunden för SymbioLabs praktik. 2016 skapade Julia och Patrick bAUM, ett instrument som nu är hemma i det mobila växthuset. Instrumentet används för att uppleva ljudets fysikalitet och väcka sinnena till liv. Deltagare i alla åldrar är inbjudna att spela och uppleva bAUM-sessioner när den kommer på besök.“

https://symbiolab.se/svenska/om.html