Pressmeddelande: Carl Johan Erikson utforskar väckelserörelsens innersta vrår

8 mars 2023 10:45

I en stor retrospektiv utställning på Österängens konsthall i Jönköping visar Carl Johan Erikson för första gången det samlade resultatet av 25 års konstnärligt utforskande av väckelserörelsens innersta vrår.

Utställningen Jerusalemmodellen, skala 1:800 och andra arbeten har fokus på Carl Johan Eriksons konstnärliga undersökningar av den svenska väckelserörelsen. Här konfronteras religiösa föreställningar med realpolitik och Eriksons egen bakgrund/identitet. Samtidigt problematiseras en viktig del av svensk närhistoria – speciellt närvarande i Jönköping, länge känt som “Smålands Jerusalem”.

Utställningens äldsta verk, fotoserien TANK 1–46 (1998 – 2003), är ett resultat från när Erikson reste runt på den svenska landsbygden och dokumenterade ett antal av de många så kallade dopgravar som byggts i de svenska väckelserörelsens kapell. I det senare videoverket Jerusalemmodellen, skala 1:800 från 2017, får vi följa med till Ingmar Eklöv i Hålland, och hans försök att bygga en skalenlig modell av den heliga staden som den såg ut 33 år e. Kr.

Kameran har varit ett viktigt instrument för Erikson i arbetet att försöka förstå den värld han växte upp i och som präglat honom och många andra. Utställningen kan ses som ett försök att hålla kvar och minnas en epok som nu är borta. Samtidigt präglar denna rörelse i stor utsträckning fortfarande svensk samtid och politik – flera ministrar i sittande regeringen har t.ex. till exempel bakgrund i olika frikyrkor.

Carl Johan Erikson värderar inte väckelserörelsens historia, han håller bara upp den framför oss och låter oss göra våra egna reflektioner och dra våra egna slutsatser. För de som stått utanför kan det te sig exotiskt. För de som varit på insidan blir det närmast en terapeutisk upplevelse.

Utställningen visas på Österängens konsthall i Jönköping 18 mars  – 7 maj 2023.

Carl Johan Erikson (f. Tingsryd 1966) är utbildad på Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet. Han har bl.a visats på Liljevalchs Konsthall, Moderna Museet, Malmö Konstmuseum, samt ett flertal internationella konstbiennaler. Erikson har gett ut flera böcker, bl.a. “Armageddon ­– The End: a topographical survey”, som blev nominerad till det Svenska Fotobokspriset 2014. Erikson är också verksam som lektor på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

För pressvisning och intervjuer kontakta:
Johanna Linder
Tel: 0768-610 900
Epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se

<- Tillbaka till nyheter