Sergei Muchin ny ordförande i Österängens Konsthall

1 april 2022 9:56

Sergei Muchin, tidigare chef för Jönköpings Läns Museum, är ny ordförande i Österängens Konsthall
– Jag är väldigt stolt för utnämningen och ser fram mot en fortsatt utveckling i samklang med närområdet, samtidigt som konsthallen får ökad angelägenhet för hela Jönköpings kommun, men även ur ett nationellt perspektiv. Österängens konsthall är en mycket viktig verksamhet som visat på ett nytt sätt att låta kultur och konst få betydelse i vardagen, säger Sergei Muchin.

Österängens Konsthalls årsmöte ägde rum den 30 mars. Sergei Muchin valdes vid Österängens Konsthalls årsmöte den 30 mars till ordförande på två år. Ny i styrelsen är också Helena Lind, som har en bakgrund som kommunikationschef på Diakonia.

Till 2022 års hedermedlem utsågs konstnären Katarina Vallbo med följande motivering:

”Sedan Österängens Konsthall startade, har Katarina Vallbo helt utan egenintresse följt, stöttat och med all sin kunskap, kompetens och känsla bidragit till konsthallens utveckling. Hennes volontära deltagande i det konstnärliga rådet har varit ovärderligt. Men: Det är som konstnär hon gjort ett avtryck som få andra i konsthallens historia kan mäta sig med. Hennes gestaltningar förkroppsligade idéerna bakom projekten “Naturen tar över” och “Rätten till Vättern” på ett sätt som inte bara skapade debatt och väckte nationell uppmärksamhet, utan som också vilar på de arbetsmetoder som blivit konsthallens signum: hållbarhet, tvärvetenskap och lokal samverkan.”

Vid årsmötet avtackades Sören Josefsson, som varit ordförande i konsthallen sedan 2020 med blommor och ett konstverk av Katarina Vallbo.

Styrelsen för Österängens Konsthall 2022 ser ut som följer:

Sergei Muchin, ordförande
Erik Bromander, kassör
Helena I. Blom, ledamot
Helena Lind. ledamot
Johanna Bergström, ledamot
Silvana Jancovic, ledamot
Bobo Hallberg, suppleant
Samar Jabri, suppleant
Adjungerade:
Johanna Linder, verksamhetschef
Marcus Gyllborg, personalrepresentant

 

<- Tillbaka till nyheter