”Jorddyrkare” beviljas medel av Kulturrådet

24 november 2021 15:39

Österängens Konsthall har beviljats medel på 299 000 kronor för ett projekt som utforskar permakulturens tolv principer ur ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med ett stort antal konstnärer och den odlingsgrupp som driver Österängens Konsthalls kolonilott.
– Det här är väldigt glada nyheter och vi tror det kommer att bli ett mycket spännande projekt, säger Johanna Linder, verksamhetschef, Österängens Konsthall.

I projektet ”Jorddyrkare” utforskar Österägnens Konsthall tillsammans med en förskola, en grupp konstnärer och en odlingsgrupp permakulturens principer och dess applicerarbarhet på såväl praktisk odling som konstnärlig praktik. Permakulturen bygger på tolv principer som kan sammanfattas i tre etiska grundprinciper:

  • Omsorg om jorden. Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste respektera och agera därefter.
  • Omsorg om människan. Stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv. 
  • Rättvis fördelning. Att världens begränsade resurser används vist och rättvist och att överskottet återinvesteras i omsorg om jord och människor.

Tillsammans med en förskola på Österängen och en odlingsgrupp ska dessa principer praktiseras genom att bland annat skapa en skogsträdgård. Under projektet bjuder konsthallen in en rad konstnärer som de läser som “jorddyrkare” för workshops, samtal och performances med utgångspunkt i hur vi tillsammans kan skapa lokala system där alla delar ömsesidigt stödjer varandra i en helhet, som kan omfatta allt från lokal matproduktion till hållbara  samhällssystem.
– Vi tror att vi är många som känner att en annan värld inte bara är möjlig, utan också nödvändig. Med våra tidigare projekt, ”Naturen tar över” och ”Rätten till Vättern” har vi arbetat med biologisk mångfald och vatten och våtmarker. Nu går vi vidare och tittar på hur hela samhällen skulle kunna ställa om för att bli hållbart, säger Johanna Linder.

Kontakt:

Johanna Linder
Epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Tel: 0768-610 900

Läs mer om jorddyrkare här

Läs Kulturrådets beslut här

<- Tillbaka till nyheter