Naturen Tar Över – Här är verken som kommer uppföras på Österängen

28 februari 2020 10:20

I september 2018 blev Österängens Konsthall beviljad 1 127 000 kronor från Statens Konstråd för projektet “Naturen tar över” som är det konstnärliga mötet mellan Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Österängens Konsthall och nio svenska och internationella konstnärer. Projektet ska resultera i sju offentliga gestaltningar på Österängen som uppförs under våren och sommaren och som invigs den 17-18 september 2020. Arbetet med projektet har varit omfattande, i mars förra året var valet av konstnärer avgjort och nu är skisserna från de 6 verk som ännu inte presenterats färdigställda. Här är verken som snart kommer uppföras på Österängen.

 

 


Jens Evaldsson / Key Stone Space

Jens Evaldsson är baserad i Stockholm och hans konstverk “Key Stone Space” består av flera skulpturer utplacerade i träd runt om i Österängens bostadsområde i Jönköping. Namnet refererar till keystones som en byggnadsteknisk term inom arkitektur. De är nyckelstenar placerade högst upp i valv och håller ihop alla nedanstående stenar som skapar en öppning i tex en port i en murad vägg. Termen Hyper keystone Species myntades av Bob Paine 2016 för att markera människans speciella roll i näringskedjan där hon påverkar alla andra rovdjur och nyckelarter samt deras livsmiljöer.

 

 


Nonhuman Nonsense / Titel ej satt

Berlinbaserade konstnärsduon Nonhuman Nonsense består av Linnea Våglund & Leo Fidjeland, de arbetar tillsammans med representanter från Biosfärområde Östra Vätterbranterna med att ta fram ny myt om biosfärområdet och skapa ett mytologiskt väsen som kan föra naturens talan. Under våren kommer de att även anlägga en skulptur där Österängsborna kan lära känna detta väsen.

Mytologi och lokala sägner är en del i hur människor ser på sig själva och sin relation till den plats de bor på och de andra arter som lever där. Berättelser kan skapa en gemensam historia och en långsiktighet där kunskap eller inter-art band kan bevaras under många generationer. Vår konst och designpraktik kretsar ofta kring skapandet av nya berättelser, en sorts moderna myter, som möjliggör debatt och diskussion kring etiska frågor, eller öppnar upp för förändring och transformering av hur vi relaterar till vår omvärld och verklighet.

Hemsida

 


SymbioLab / Titel ej satt

Gnesta-baserade konstnärsduon SymbioLab består av Julia Adzucki & Patrick Dallard och de har länge arbetat med pedagogik i sina konstnärskap och formgett konstverk som med olika metoder hjälper betraktaren att uppleva naturfenomen med nya sinnen. Till Österängen kommer de tillsammans med elever från Österängsskolan plantera ekar på området med hjälp av en plantskola i anslutning till skolan.

SymbioLab har visionen att svara på ekologisk sorg och klimatångest med praktiska konstupplevelser för barn i alla åldrar. För att återvända till våra sinnen och vara i kontakt med elementen med ett erfarenhetsbaserat och lekfullt närmandesätt till ekologi. Att lyssna, genom alla sinnen, till varandra och jorden är grunden för SymbioLabs praxis.

Hemsida

 


Jan Carleklev / Innan insekterna tystnar

Jan Carleklev är en ljudkonstnär baserad i Växjö och hans projekt “Innan insekterna tystnar” tar avstamp i området Bondberget. I de gamla ekarna, och den pågående veteraniseringen. Många insektsarter är på väg att dö ut. Vad skulle insekterna berätta för oss innan de tystnar för alltid? Det finns ett stort vemod och något väldigt brutalt i den frågan. Han iscensätter ett requiems klangvärld där insekterna komponerar partituret och skriver librettot. Konstverket ställer det skoningslösa mot det sköra, det verkliga mot det overkliga och tar sin fysiska form i en ekstam men dess kärna ligger i Requiemets flyktiga klangvärld – som en bön för den döende. Men vem är det egentligen vi ska ber för?

Ljudvärlden i verket kommer vara en poetisk översättning av konkreta ljud och fältinspelningar från insekter. Verket består av en ekstam som är delad i många delar. Dessa är staplade på varandra och bildar ett torn, i barken kommer det finnas lyssningsytor som kan användas för att lägga örat, eller en hand emot för att uppleva ljudvärlden.

Hemsida

 


Erik Sjödin / Österängens öppna utekök

Erik Sjödin är baserad i Stockholm och hans projekt utgår ifrån den fiffiga uppfinningen raketspisen som är ett energieffektivare redskap för att tillaga mat utomhus. Till Österängen kommer Erik anlägga en matlagningsplats med tillhörande raketspis vid odlingsplatsen vid Birkagården. Eriks konstnärliga praktik utgår ofta från de stundande klimatomväxlingarna och han intresserad sig för att med pedagogik, text och samtal hjälpa människor att hitta energi-smartare sätt att leva i balans med naturen. Sittplatser av gamla stockar som även fungerar som faunadepå, dvs boplatser för småkryp, bidrar också till en ökad biologisk mångfald på Österängen.

Hemsida

 


Sissi Westerberg / Titel ej satt

Sissi Westberg är baserad i Rejmyre och som en del av Naturen Tar Över ska hon genomföra en konstnärlig gestaltning i form av en aluminiumgjuten gren med en lampa i. Sissi har velat skapa ett visuellt utbyte mellan insidan av hemmets finrum och trädens sal, en gren i metall, som gradvis övergår från att vara en gren till att bli en dekorativ armatur med lampskärm. Hon tar inspiration från inskickade bilder på lampor som finns i hemmen bland Österängsborna. Tanken är att verket ska skapa ett slags mys-sken och en rumslighet på den utvalda platsen i ekbacken.

Hemsida

<- Tillbaka till nyheter