Sveriges Konstföreningar stödjer konstprojekt

27 augusti 2017 21:07

Sveriges Konstföreningar har beslutat att bevilja Österängens Konsthall ett stimulansbidrag om 4 000 kr till projektet ”ORKA!”
”ORKA!” är ett projekt där konstnärliga arbetsmetoder ska användas som ett verktyg för social organisering och som genomförs tillsammans med konstnären Ruben Wätte, Järna.
Fas 1 i projektet inleds med en workshop på Österängens Konsthall den 9 september.

Läs mer

<- Tillbaka till nyheter