Yoyo Nasty - Happy Place
19 jun - 22 aug

Yoyo Nasty – Happy Place

Välkommen in i ett förvrängt landskap av artificiell natur med förtrollade växter som växer snabbt, överallt och sträcker sig ut i varje vrå. Här bor galna men snälla karaktärer. Vindögda och glada, ofta på språng och med tungan hängandes ut. Klumpiga tassar rusar förbi. Tårna är målade i chockrosa nagellack som  matchar bra med de mörkblå vågiga ränderna. Taxarna gör en u-sväng. Tigern plockar upp en groda och skuttar iväg till festen. Där blir det dans och dessert. Vilket härligt ställe. Ett happy place.
 I utställningen ”Happy Place” får besökaren får kliva in i en färgsprakande och lekfull bildvärld. I utställningen presenteras måleri, en väggmålning och videoverk med interaktiva aspekter där betraktaren får leka fritt i gränslandet mellan konst, kropp och teknik.

Yoyo Nasty (f. 1991) är baserad i Stockholm och tog sin MFA från Konstfack 2019. Hon arbetar i första hand med ett lekfullt och drastiskt måleri, befolkat av fantasifulla karaktärer och vilda växter. Naturen är en återkommande inspiration, men i Yoyo Nastys värld reproduceras den på ett surrealistiskt sätt. Yoyo Nasty har tidigare bland annat ställt ut på Pada Studios i Lissabon samt Konsthisseni Stockholm. I sommar visas hon utöver utställningen på Österängens Konsthall också på Vida Museum & Konsthall på Öland. Yoyo Nasty är också en flitigt anlitad illustratör med uppdragsgivare som Halebop, H&M, Spritmuseum  och Klarna.

Vernissage

Lördagen den 19 juni kl. 11.00-15.00.

På grund av pandemin får max 10 personer vistas i lokalen samtidigt

Välkommen!

 

English version 

Welcome to a distorted landscape of artificial nature with enchanted plants that grow quickly, everywhere and extend into every corner. Crazy but kind characters live here. Cross-eyed and happy, often on the go and with the tongue hanging out. Clumsy paws rush past. The toes are painted in hot pink nail polish that goes well with the dark blue wavy stripes. The dachshunds make a U-turn. The tiger picks up a frog and rushes off to the party. There will be dancing and dessert. What a wonderful place. A Happy Place.

In the exhibition ”Happy Place”, the visitor gets to step into a colorful and playful world of images. The exhibition is made up of paintings, a mural and video works with interactive aspects where the viewer can play freely in the borderland between art, body and technology.

Yoyo Nasty (b. 1991) is based in Stockholm and took her MFA from Konstfack in 2019. She works primarily with playful and drastic painting, populated by imaginative characters and wild plants. Nature is a recurring inspiration, but in Yoyo Nasty’s world it is reproduced in a surreal way. Yoyo Nasty has previously exhibited at Pada Studios in Lisbon and Konsthissen in Stockholm. This summer, in addition to the exhibition at Österängens Konsthall, she will also be shown at Vida Museum & Konsthall on Öland. Yoyo Nasty is also a frequently commissioned illustrator with clients such as Halebop, H&M, Spritmuseum och Klarna.

 

<- Tillbaka till evenemang