Workshop: Valmöjligheter
09 sep 13:00 - 15:00

Workshop: Valmöjligheter

Den 9 september är det exakt ett år kvar till riksdagsvalet, då vi som är röstberättigade har möjlighet att påverka landets politiska framtid.

För vissa är valdeltagandet både självklart och högtidligt, de värnar omröstningen som demokratins grundpelare och känner att deras deltagande gör skillnad. För andra passerar valdagen obemärkt förbi, sånär som på att valvakorna knuffar ur ordinarie program ur tv-utbudet. Andra avstår medvetet från att delta i valet för att de saknar tilltalande politiska alternativ eller för att de inte vill legitimera ett ett skådespel som endast kan avgöra vem som administrerar det kapitalistiska systemet men aldrig kan förändra det i grunden.

Oavsett hur vi förhåller oss till valet och valdeltagandet, till de olika partierna och deras företrädare, så innebär ett valår alltid att politiken tar plats i vår vardag. Ideologiska konfliktytor och sociala motsättningar blir synliga, både i media och i våra vardagliga samtal med vänner, arbetskamrater och bekantas bekanta som kanske står för helt andra åsikter än oss själva. Vi positionerar oss och tar ställning för eller emot olika politiska idéer och på så vis är hela valåret ett år fyllt av möjligheter.

Nu när detta år inleds står vi inför 365 dagar av politiska val och ställningstaganden, inte bara ett år av röstfiske och publikfriande propaganda vars resultat avgörs under själva valnatten. Redan nu är det dags att mötas, ställa frågor och samtala kring den värld vi lever i och den värld vi vill forma framöver.
Vad är egentligen politik? Vilka problem står vi inför och vilka är möjligheterna?
Hur kan vi skapa förståelse och förändring till vardags och inte bara en dag var fjärde år? Hur kan vi organisera oss för att radikal förändring för ett mer rättvist, jämlikt och hållbart samhällsbygge?

Sfäriska Skolan (Konstnären Ruben Wätte och Kaospiloten Lucas Grind) bjuder in till ett lite annorlunda politiskt samtal, som bygger på konstnärliga principer om deltagande och ett nyfiket undersökande snarare än behovet av att visa sig ha mer rätt än de andra som ingår i samtalet. Våra individuella livsvillkor står i direkt relation med samhällets normer och strukturer, under samtalet kommer vi alla att röra oss fritt på denna skala. Tillsammans undersöker vi var vi själva står politiskt och hur vi kan agera och röra oss från denna plats i riktning mot den värld vi vill leva i.

I samarbete med Skådebanan Jönköping.

Arrangemanget är gratis, ingen föranmälan behövs. Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

<- Tillbaka till evenemang