Vuxit ur alla skor - Josefin Jussi Andersson
02 sep 13:00 - 14:00

Vuxit ur alla skor – Josefin Jussi Andersson

Var finns plats att drömma? Konstnären Josefin Jussi Andersson intresserar sig i sin praktik för nutida stadsplanering och den gentrifiering som följer med den. Den 2 september framför hon  performanceverket ”Vuxit ur alla skor” vid Carl Nyréns plats i centrala Jönköping.
Projektet är en del av Smålandstriennalen i samarbete med Österängens konsthall.

När mark, ofta av industriell prägel i centrumnära periferi förvandlas till högresta exklusiva byggnader i betong och glas vill Josefin Jussi Andersson via sin praktik förstå identitetens funktion och identitetsskapande mekanismer. Hur påverkas värde, ekonomiskt, socialt, filosofiskt, fysiskt?

Upplevda förändringar i stadsbilden har fått konstnären Josefin Jussi Andersson att inrikta in sig på värde i relation till plats, jord, cykler och tid. I upprepade försök att länka förändringsprocesser i staden och en mer existentiell dimension av de människor eller de platser som berörs av detta. Hon ställer sig frågan om det går att betrakta denna arkitektoniska och sociala utveckling som något annat än just utveckling? En farsot? En pest som sprider sig, omöjlig att stoppa?

Performanceverket ”Vuxit ur alla skor”  som äger rum i centrala Jönköping blir avstampet för ett större arbete av Josefin Jussi Andersson  tillsammans med Österängens konsthall och Smålandstriennalen.

Performanceverket framförs på Carl Nyréns plats (torget framför Quality Hotel Match, vid entrén till Tändsticksområdet lördagen den 2 september kl. 13.00.

Medverkande:
Jakob Hördegård
Jens Masimov
Josefin Jussi Andersson

Tack till: Hugo Hedberg och Mörby gård konst

<- Tillbaka till evenemang