Travelling Panner - Nuggets of Gold (Jönköping Runt på 9 dagar) / Jan Matsson
22 okt - 27 nov

Travelling Panner – Nuggets of Gold (Jönköping Runt på 9 dagar) / Jan Matsson

Efter ett nomadiserande, återkommande, samlande, lämnande och ambulerande arbete under sommaren spenderar Jan Matsson en längre tid i Jönköping. Jan undersöker bland annat relationen mellan platsspecificitet och upplösandet av plats genom att arbeta, försvinna, resa emellan och vara närvarande på flera ställen. Hans arbete tar sin utgångspunkt i måleri och skulptur och influeras både av den aktuella platsen men även rörelsen dit. Processen föregår strukturen och således är själva rörelsen central i Jans arbete.

Utställningen Travelling panner – nuggets of gold ändras under utställningsperioden och vissa platser runt Jönköping inkluderas i processen. 

Under 2015-2016 arbetar Jan med forskningsprojektet “Platsspecificitet och platsens upplösning” som är knutet till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Denna utställning är en del av detta projekt, men samtidigt en fristående del. Ateljén är mobil även om platsen under en längre tid kan vara fixerad. 

Under sin vistelse i Philadelphia under våren 2016 förberedde sig Jan för det mer faktiskt ambulerande arbetet genom att knyta samman ateljémiljön med Philadelphias mänskliga topografi: gasande bilar, knarkare, kryckor, klykor, konstverk och snabbmatställen, vaggande tanter och fladdrande plastgirlanger. – Impulser från miljön och lyhördhet för kroppens egna gränser var viktiga för arbetet.

 

Se fler bilder från Jan Matssons arbete

<- Tillbaka till evenemang