Seminarium: Kojan - Om barns rätt till spontana lekplatser
12 dec 13:00 - 16:30

Seminarium: Kojan – Om barns rätt till spontana lekplatser

Det offentliga rummet blir alltmer förtätat och kommersialiserat och gestaltas ofta för den vuxna delen av befolkningen.
Barnen hänvisas till hårdgjorda ytor och tillrättalagda lekplatser.
Vildmarken, den orörda naturen där man på egen hand kan upptäcka, leka, lära och skapa – var finns den?
I projektet ”Kojan” söker Österängens Konsthall tillsammans med fyra konstnärer och konstnärskollektiv och barn i åldrarna 4-12 år efter nya lösningar och svar på hur platser för barn kan utformas, skapas och användas och därmed också nya metoder för hur dessa kan skapas.
Välkommen till ett seminarium om gestaltad livsmiljö – av, med och för barn.

Medverkande:

MEDVERKANDE:

Ahmed Al-Breihi, Projektledare/aktvitetsdesigner Riskful Play & Xinga Li – Arkitekt SAR/MSAx, X2 Architetcs

”Riskful Play” är en projektgrupp med bakgrund i arkitektur, aktivitetsdesign, pedagogik och kommunförvaltning I Vallentuna. Gemensamma nämnare är en vilja att hitta lösningar till FN:s barnkonventionen paragraf 13 (lyssna till och involvera barn) och paragraf 31 (barns rätt till lek och fritid) som ställer tydliga krav på att barns röster ska bli hörda och att det ska finnas förutsättningar för att barn ska kunna röra sig på ett meningsfullt sätt.  Projektet har tillsammans med barn och ungdomar, tagit fram rörelseprogram, projekterat lekanläggningar och arbetat för att sprida en kultur som bidrar till mer aktivitet och bättre hälsa. Riskful Play vill bana väg för ett nytänkande inom rörelseutveckling med hjälp av barnens eget engagemang. Lärdomarna och framgångarna i risktagande lek är redan många och allt fler aktörer börjar anamma dessa nya förhållningssätt och innovationsverktyg.
Ahmed och Xinga kommer ta lyssnaren genom en resa, alltifrån att befria en sten till att hur man har implementerat barns röster i framtida anläggningar.

Astrid Göransson, konstnär & David Skog, fotograf

Konstnären Astrid Göransson och fotografen David Skoog berättar om arbetet med några av Astrids offentliga uppdrag, där platsen och människorna som bor där haft en avgörande roll i utformningen av verken.
Göransson har arbetat med projekt som baserats på berättelser och erfarenheter knutna till en specifik plats. Hon samtalar och möter människor, för att sedan i samråd med dem gestalta det sagda. “Mitt namn är Mandelblomman” och  #På plats i Fridhem” är exempel på detta.
På flera sätt utmanar Göransson invanda föreställningar om vad offentlig konst kan vara. Bland annat genom att låta sin egen praktik utvecklas i dialog med de människor som berörs av konstverken; men också genom att omförhandla konventionerna kring hur ett verk kan vara knutet till en plats.

Maria Hammarsten, Fil. Lic. i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Jönköping University

”Barn är oslagbara att hitta olika miljöers erbjudanden”. Maria forskar med barn och för barn i olika utomhusmiljöer för barn. Studier visar att barn vill ha tillgång till miljöer där de kan få upptäcka och hitta på, det vill säga oredigerade miljöer. Miljöer som inte är tillrättalagda av vuxna. Barnkonventionen blev lag i Sverige år 2020.

Medverkar gör också samtliga konstnärer i projektet Kojan:

  • Nasim Aghili, konstär. aghili/karlsson
  • Hillevi Högström, konstnär
  • Björn Karlsson, konstnär & trädgårdsmästare, (aghili/karlsson
  • Robin Tidblom, Under Tallarna
  • Ruben Wätte, Under Tallarna
  • Catherine Paterson, Lekkontoret
Österängens Konsthall
Måndagen den 12 december kl. 13.00-16.30
Seminariet är kostnadsfritt, fika ingår.
Anmälan senast den 8 december här nedan.

För frågor kontakta linda.tedsdotter@osterangenskonsthall.se

Projektet Kojan drivs med stöd av Kulturrådet.

 

<- Tillbaka till evenemang