Samtal för framtidens politik
09 apr 17:30 - 19:30

Samtal för framtidens politik

Nu fortsätter Samtal för framtidens politik. Om idéer och möjligheter att komma framåt.
Vi som bjuder in är en grupp som träffats ett tag och pratat om hur politik kan vara i framtiden. Den 9 april har vi ett andra större samtal öppet för alla som vill tänka vidare tillsammans med andra. I botten för samtalen finns förslag på principer för framtidens politik, som vi kan utgå från. Men vad vi pratar om styrs av alla som kommer. Det viktigaste är att fler börjar prata och agera för ett långsiktigt alternativ för framtiden.
Vi träffas den 9 april kl. 17.30 – ca 19.30 på Österängens Konsthall. Fri entré, ingen föranmälan behövs!
I samarbete med ABF Jönköpings Län

FÖRSLAG PÅ PRINCIPER FÖR FRAMTIDENS POLITIK

 
1. Klargör effekterna av en idé på kort och lång sikt
 
I utveckling av idéer och värdering av olika idéer med samma mål, alltid lista tänkbara effekter och bieffekter på kortare sikt och på längre sikt. Gärna utifrån fler än två steg och med givna tidsperioder. Till exempel direkt, efter ett år, fem, tio, tjugofem, femtio, hundra.
 
2. Var öppen med positiva och negativa effekter av en idé
 
I presentation av idéer vara öppen med vad som kan bli positiva effekter på kort och lång sikt, och vad som kan bli negativa effekter på kort och lång sikt – på hela systemet och hela jordklotet. Beskriva dessa effekter hederligt och evidensbaserat, och gärna också beskriva vad som är positivt och negativt med de idéer som väljs bort.
 
3. Var saklig och undvik aggressiva metaforer
 
Använda sakliga och evidensbaserade beskrivningar av situationer och undvika metaforer för konflikt, dualism, kamp och aggressivitet.
 
4. Urskilj om en idé uppstår ur ideologi eller önskan om makt
 
När en idé uppstår, urskilja om det är drivet av en ideologisk prioritering eller en möjlighet till makt (position, pengar, röster, stöd i opinionen, popularitet eller andra kapital). Och följaktligen agera utifrån ideologisk prioritering snarare än möjlighet till makt.
 
5. Som positiv effekt räkna det som stärker de Mänskliga rättigheterna
 
Som positiva effekter räkna det som ökar möjligheterna att i den givna kontexten uppfylla de Mänskliga rättigheterna.
 
Vi som utvecklat principerna är en grupp som sedan hösten 2017 för samtal om hur politik skulle kunna se ut på nya sätt. Inte bara politiska idéer utan hur politiker och politik skulle kunna vara.
 
I Facebookgruppen ”Nya principer för politik” för vi samtal om förslaget på principer och andra frågor kopplade till framtidens politik.
 
 

<- Tillbaka till evenemang