Performing Craft
18 nov - 30 dec

Performing Craft

”Performing Craft är en plattform som utnyttjar kraften i det kollektiva och synliggör konsthantverkets performativa potential. I projektet lyfter vi fram kvalitéer som finns i skärningspunkten mellan konsthantverk och performancekonst, men också mellan det gemensamma och det enskilda. Individuellt och tillsammans undersöker vi frågor kring identitet, materialitet och sociala mönster. Kan normer inom dessa områden eventuellt omförhandlas och kan vi på så sätt skapa nya perspektiv på vår omvärld? I Performing Craft intar konstnärerna nya roller och publiken bjuds in att reflektera kring, eller vara medskapare till, andra former av verklighet.”  –  Terese William Waenerlund, initiativtagare, curator och projektledare

Medverkande konstnärer: Diana Butucariu i samarbete med Erik Lindeborg, Mirja Leierth, Sandra Lundberg, Erik Thulén och [krig] – Karin Bäckström och Jon Perman.

Vernissage hölls lördagen den 18 november kl. 13.00

Program
11.00: Konsthallen öppnade
13.00: Invigning
13.30: Performances
14.30: Konstnärssamtal. Moderator:  
Terese William Waenerlund

Performing Craft genomförs med stöd av Kulturrådet

 <- Tillbaka till evenemang