ORKA! Ett samskapat konstnärligt ordningsbrott
17 feb 13:00 - 15:00

ORKA! Ett samskapat konstnärligt ordningsbrott

Den ordning som råder, inom oss själva såväl som i vår omvärld, har många problem och mycket lidande att svara för. Den kan vara orättvis och göra oss både ofria och olyckliga, men den ger oss också en upplevelse av stabilitet och kontinuitet som ger oss en viss tröst och trygghet. Att allt ”är som det är” tycks alltså ha både fördelar och nackdelar, men vad händer när ordningen störs? När de normer och rädslor som håller oss på plats istället utmanas och överskrids? Den tillfälliga oordning som uppstår kan i många fall upplevas som obehaglig, men i den nya ovissheten finns också många värdefulla möjligheter.

Tillsammans skapar och undersöker vi detta tillstånd genom ett konstnärligt ordningsbrott. På ett enkelt men välplanerat sätt stör vi ordningen, både vår egen och omvärldens, och försöker att stå kvar i upplevelsen med närvaro och nyfikenhet. Hur känns det innan, under och efter ett sådant experiment? Hur kan vi använda denna erfarenhet i våra vardagsliv?

Med det konstnärliga ordningsbrottet som metod genomför vi tillsammans ett kreativt försök som låter oss nosa på en annan typ av tillvaro och en annan typ av värld. Ta med dig vänner och bekanta och delta i denna workshop med konstnären Ruben Wätte på Österängens Konsthall. Varken förkunskaper eller föranmälan krävs, bara din nyfikenhet.

<- Tillbaka till evenemang