NATUREN TAR ÖVER - UTSTÄLLNINGEN
26 jun - 23 aug

NATUREN TAR ÖVER – UTSTÄLLNINGEN

[english version below]

”Naturen tar över över” är ett projekt vars syfte är att undersöka om konstnärliga gestaltningar kan bidra till ökad biologisk mångfald i detaljplanerade områden. Antingen direkt – eller genom att kommentera eller ­belysa olika aspekter av artrikedom och diversitet.
Projektet vill också hitta sätt att vidga ­begreppet offentlig konst så att även tillfälliga eller semipermanenta uttryck kan representeras.
Sju svenska och internationellt verksamma ­konstnärer eller konstnärsgrupper kommer ­under sommaren 2020 att uppföra sinsemellan helt ­olika verk på området.
Utställningen är en möjlighet för dig som besökare att fördjupa dig i konstnärernas gestaltningar och praktik.

Medverkande: Jan Carleklev, Jens Evaldsson, Gemenskapspraktik,  Nonhuman Nonsense,  SymbioLab,  Katarina Vallbo,  Sissi Westerberg.

Naturen tar över är ett samarbete mellan Österängens Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna och finansieras av Statens Konstråd och Vätterhem.

Utställningen öppnar fredag 23 juni kl. 11.00 och pågår till 23 augusti.
På grund av rådande pandemi har vi en besöksrestriktion på 10 besökare åt gången.
Tänk på att inte besöka oss om du är sjuk!

Öppet: Torsdag-fredag 11.00-18.00, lördag – söndag 11.00-16.00.
För visning under andra tider, mejla info@osterangenskonsthall.se

I samband med öppningen av uställningen genomförde Symbiolab ett performance som du kan se här nedan. 

 

NATUREN TAR ÖVER – THE EXHIBITION

”Naturen tar över” is a project whith the purpose to investigate whether artistic expressions/forms can contribute to increased biodiversity in detail-planned areas. Either directly – or by commenting on or highlighting different aspects of biodiversity.
The project also wants to find ways to broaden the concept of public art so that temporary or semi-permanent expressions can be represented.

During the summer of 2020, seven Swedish and internationally active artists (or groups of artists) will raise completely different artworks in the Österängen area.

This exhibition is an opportunity for you as a visitor to immerse yourself in the artists’ designs and practice.

Participants: Jan Carleklev, Jens Evaldsson, Gemenskapspraktik, Nonhuman Nonsense, SymbioLab, Katarina Vallbo, Sissi Westerberg.

Naturen Tar Över is a collaboration between Österängens Konsthall and the Biosphere Reserve Östra Vätterbranterna and is funded by the Swedish Arts Council and Vätterhem.

The exhibition opens on Friday 23 June at 11.00 and runs until 23 August.
Due to the pandemic, we have a visitor restriction of 10 visitors at a time.
Remember not to visit us if you are feeling ill!

Open: Thursday-Friday 11.00-18.00, Saturday – Sunday 11.00-16.00.
For viewing during other times, email info@osterangenskonsthall.se

In connection with the opening of the exhibition, Symbiolab performed a performance which you can see above.

<- Tillbaka till evenemang