Lundahl & Seitl: ett språk för det som inte kan sägas
19 nov - 08 jan

Lundahl & Seitl: ett språk för det som inte kan sägas

English version below

För första gången någonsin gör den världsberömda konstnärsduon Lundahl & Seitl en separatutställning i hemstaden Jönköping. Från starten av sitt samarbete 2005 har de ägnat sig åt konstnärliga och filosofiska undersökningar av vår perception, av gränser och samband mellan det som är levande och objekt, platser och miljöer. I deras verk är det besökarens syn- hörsel- och känselintryck som utgör själva konstverket.

Utställningen ett språk för det som inte kan sägas är en retrospektiv av verk från perioden 2009-2022. Verken har ofta skapats på uppdrag av museer, konsthallar eller biennaler från hela världen och utställningen är ett unikt tillfälle att uppleva dem i relation till varandra. 

Lundahl & Seitl rör sig fritt i ett universum bestående av virtual reality, koreografi, minnen, andlighet och mellanmänskliga relationer. Konstverken i utställningen vägleder på olika sätt besökaren genom upplevelser som överskrider gränserna för det vi vet och där konventionella strategier för förståelse och rationalisering visar sig vara otillräckliga. 

I utställningen visas videoverket  An Elegy to the Medium of Film, ett verk från serien Symphony of a Missing Room där besökaren guidas genom en VR-upplevelse och det interaktiva verket Tail of the Hen som man upplever tillsammans med en annan person, på konsthallen eller en helt annan plats i världen.

Martina Seitl (f. 1978) är koreograf och konstnär och Christer Lundahl (f. 1979) är konstnär och curator. De är båda födda och uppvuxna i Jönköping och har arbetat tillsammans sedan 2005. Under flera år var de bosatta och verksamma i London men flyttade under pandemin hem till Sverige.

Lundahl & Seitls verk har bland annat visats på Nationalmuseum i Stockholm, Centre Pompidou-Metz i Frankrike och Documenta i Kassel, Tyskland. I Jönköping har de tidigare kuraterat Jönköpings Läns Museum John Bauer-samlingar i utställningen “Bauer” (2014) och genomfört performanceverket “Unknown Cloud” på uppdrag av Jönköpings kommun (2018).

 

Välkommen på vernissage lördagen den 19 november kl 13-15
Samtal med konstnärerna och Filip Zezovski-Lindh, konstintendent på Jönköpings kommun
Praktisk information

Symphony of a Missing Room” visas på torsdagar och fredagar i “visitor´s version”. Den är då möjlig att uppleva utan förbokning mellan kl. 11.00-15.00.

På helgerna visas originalversionen av “Symphony of a Missing room” efter tidsbokning. När bokningen öppnar den 14 november kommer du att kunna boka tid här nedan.

Verket ”An Elegy to the Medium of Film” visas varje hel timme och är cirka 50 min långt. Ingen förbokning krävs, men kom i tid.

Räkna med att ditt besök på konsthallen tar cirka 1,5-2 timmar för att uppleva samtliga tre verk.

Observera att alla verken har tal och instruktioner på engelska!

 

Lundahl & Seitl

 a language for what cannot be said

For the first time ever, the world-famous artist duo Lundahl & Seitl are doing a solo exhibition in their hometown of Jönköping. From the start of their collaboration in 2005, they have devoted themselves to artistic and philosophical investigations of our perception, of boundaries and connections between living things and objects, places and environments. In their work, it is the visual, auditory and tactile impressions of the visitor that make up the artwork itself.

 The exhibition a language for what cannot be said is a retrospective of works from the period 2009-2022. The works have often been created as solo projects in collaboration with museums, art galleries or biennales from all over the world and this exhibition is a unique opportunity to experience them in relation to each other.

 Lundahl & Seitl move freely in a universe consisting of virtual reality, choreography, memories, spirituality and interpersonal relationships. The artworks in the exhibition guide the visitor in different ways through experiences that exceed the limits of what we know and where conventional strategies for understanding and rationalization prove to be insufficient.

 The exhibition shows the video work An Elegy to the Medium of Film as well as a work from the series Symphony of a Missing Room where the visitor is guided through a Virtual Reality experience, and the interactive work Tail of the Hen that you experience together with another person, at the art gallery or a completely different place in the world.

Martina Seitl (b. 1978) is a choreographer and artist and Christer Lundahl (b. 1979) is an artist and curator. They were both born and raised in Jönköping and have worked together since 2005. For several years they lived and worked in London but moved home to Sweden during the pandemic.
Lundahl & Seitl’s work has been shown at the National Museum in Stockholm, Center Pompidou-Metz in France and Documenta in Kassel, Germany, among others. In Jönköping, they have previously curated the Jönköping County Museum John Bauer collections in the exhibition ”Bauer” (2014) and carried out the performance piece ”Unknown Cloud” on behalf of Jönköping municipality (2018).

 

Welcome to the opening on Saturday 19 November at 1-3pm

Practical information

”Symphony of a Missing Room” is shown on Thursdays and Fridays in the ”visitor’s version”. It is then possible to experience it without pre-booking between 11.00-15.00. On the weekends, the original version of ”Symphony of a Missing room” is shown by appointment. You book your appointment below, available from November 14th.

The work ”An Elegy to the Medium of Film” is shown every full hour and is approximately 50 minutes long. No pre-booking required, but arrive on time.

Expect your visit to the art gallery to take around 1.5 hours to experience all three works.

Note that all the works have speeches and instructions in English!

 

Anmälan

Biljettyp Platser
Symphony of a missing room 3 dec 11.30
Guidad konstupplevelseca 20 minuter.
Symphony of a missing room 3 dec 12.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 3 dec 12.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 3 dec 13.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 3 dec 15.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 3 dec 15.30
Guidad konstupplevelseca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 11.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 11.30
Guidad konstupplevelseca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 12.00
Guidad konstupplevelseca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 12.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 14.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 14.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 14.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 15.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 15.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 12.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 12.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 13.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 10 dec 14.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 15.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 12.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 12.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 13.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 14.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 14.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 15.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 11 dec 15.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 11.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 11.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 12.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 12.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 13.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 14.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 14.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 15.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 17 dec 15.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 11.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 11.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 12.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 12.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 13.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 14.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 14.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 15.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 18 dec 15.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 13.30
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.
Symphony of a missing room 4 dec 15.00
Guidad konstupplevelse ca 20 minuter.


<- Tillbaka till evenemang