Linnea Rygaard /Jacob Holmberg: Split Vision
04 jun - 14 aug

Linnea Rygaard /Jacob Holmberg: Split Vision

Linnea Rygaard – Den måleriska processen inför öppen ridå. En målning per dag

Under utställningens fem första dagar kommer konstnären Linnea Rygaard att producera och arbeta fram målningarna på plats i utställningsrummet. En successivt växande värld  där målningarnas tillblivelse blottläggs. Varje enskild målning påbörjas och avslutas under en och samma dag.  Ett snabbt och intuitivt arbete som samtidigt är noggrant uträknat och underställt en förutbestämd struktur.

Grundstrukturen består av ett rutmönster som fungerar både som hjälp rent konkret i bildens och motivets uppbyggnad men också som en tydlig sammanlänkning målningarna sinsemellan.

Genom att både betraktaren och konstnären befinner sig mitt i en pågående process får hela utställningen en dynamisk och föränderlig aspekt. De invanda mönstren som finns i en situation omkullkastas och nya regler börjar gälla.

Jacob Holmberg – Föreställda rumsligheter

Jacob Holmberg bygger fragment och sekvenser av potentiella och historiska tillgångar. Med en ateljé lokaliserat i ett skogslandskap som brukats av behov arbetar han som med landskapet som helhet och med detaljer.

I växelverkan mellan monumentala och små gester bygger Holmberg konkreta skulpturer som bjuder in till nya fysiska och föreställda rumsligheter.

Formaten på skulpturerna riktar betraktaren mot funktionella modulära strukturer såsom arbetsmetoder, byggnadsdetaljer, möbler och redskap.

 Linnea Rygaard är född 1990 i Göteborg och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Skowhegan School of Painting and Sculpture i Maine, USA. Rygaard är verksam både i Sverige och internationellt. Linneas Rygaards offentliga gestaltning “Nurmengaard” på Magnus Ladulås plats i Jönköping invigdes våren 2022.

 Jacob Holmberg är född 1990 i Stockholm och utbildad vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm. Han bor och arbetar i Sandvik Ljusdal sedan 2016. Han är bland annat representerad på Region Gävleborg.

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 4 JUNI KL. 13.00-15.00
Konstnärssamtal med konstnärerna och Filip Zezoviski Lind, intendent Jönköpings kommun kl. 13.30
Konsthallen är öppen 11.00-16.00
Välkommen!

 

Utställningen pågår till och med den 14 augusti. Konsthallen kommer att ha extra öppet mellan den 7-10 juni då Linnea Rygaard målar på plats i konsthallen.

 

<- Tillbaka till evenemang