KNUT ANDERSSON: KRITISK REALIST
02 apr - 22 maj

KNUT ANDERSSON: KRITISK REALIST

[English version below]

Knut Andersson (1934-2021) verkade som fårbonde på gården Tubbebo utanför Månsarp i Jönköping under hela sitt liv.
Vad få visste om var att han också var konstnär.
Genom sitt måleri analyserar och kommenterar Knut Andersson de stora världshändelserna: militärkuppen i Chile,  mordet på Olof Palme, Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning, Kuwaitkriget, talibanernas maktövertagande i Afghanistan.
Hans hållning är djupt humanistisk: Han ställer sig på den lilla människans sida och skildrar världen ur hennes perspektiv. Konsten blir en sköld mot krig, våld och förtryck.

Det är via Dagens Nyheter som världen kommer till Tubbebo. Nyhetsbilderna i tidningen tjänar som inspiration till motiven. Men han lägger till, drar ifrån och förskjuter i ett fotorealistiskt måleri som för tankarna till konstnärer som Ola Billgren och John-E Franzén. Knut Andersson  kallade sig själv “kritisk realist” och sa sig vilja skapa en radikal och engagerande målning.

Under sin livstid medverkade Knut Andersson i två samlingsutställningar, en 1977 och en 2016, men han fick aldrig möjlighet att visa sina verk i en separatutställning.

För första gången någonsin visas nu Knut Anderssons samlade produktion i en postum,  retrospektiv utställning på Österängens konsthall, med verk som sträcker sig mellan 1950-tal och 2010-tal.
I samband med utställningen lanseras utställningskatalogen “Knut Andersson – Kritisk realist” med förord av Mårten Castenfors.

 

Välkomna på vernissage lördagen 2 april kl 13.00-15.00

Konsthallen har öppet kl. 11.00-16.00 under hela vernissagedagen.

 

 

 

KNUT ANDERSSON: CRITICAL REALIST

Knut Andersson (1934-2021) worked as a sheep farmer on the farm Tubbebo outside Månsarp in Jönköping throughout his life.
What few knew was that he was also an artist.
Through his painting, Knut Andersson analyzes and comments on the major world events: the military coup in Chile, the assassination of Olof Palme, the fall of the Berlin Wall, the dissolution of the Soviet Union, the Kuwait war, the Taliban’s takeover of Afghanistan.
His view is deeply humanistic: he stands with the victims and depicts the world from their perspective. Art becomes a shield against war, violence and oppression.

It is via Dagens Nyheter that the world comes to Tubbebo. The news pictures in the magazine serve as inspiration for the motifs. But he adds, subtracts and alters in his photorealistic painting in a way that brings to mind artists such as Ola Billgren and John-E Franzén. Knut Andersson called himself a ”critical realist” and said he wanted to create a radical and engaging painting.

During his lifetime, Knut Andersson participated in two group exhibitions, one in 1977 and one in 2016, but he never had the opportunity to show his work in a solo exhibition.

For the first time ever, Knut Andersson’s collective production is now shown in a posthumous, retrospective exhibition at Österängens Konsthall with works that stretch between the 1950s and 2010s.

In connection with the exhibition we  launched the exhibition catalog ”Knut Andersson – Critical Realist” which features preface by Mårten Castenfors.

Welcome to the opening on Saturday 2 April at 1 pm – 3 pm.

The art gallery is open at 11 am – 4 pm during the opening day.

 

<- Tillbaka till evenemang