Interference: Liselott Bjurgard Wassborg
14 aug - 20 aug

Interference: Liselott Bjurgard Wassborg

TITEL: Lupinus polyphyllus
KONSTNÄR: Liskelott Bjurgard Wassborg
DATUM: 14 augusti – 20 augusti
PLATS: Hamnkanalen vid Elite Stora Hotellet

”Lupinus polyphyllus” är en abstrakt tolkning av arten blomsterlupin. Enligt Naturvårdsverket är blomsterlupinen en icke förbjuden potentiellt invasiv art som eventuellt kan störa ekosystemet och hota den biologiska mångfalden. Den introducerades och spreds i Sverige som en trädgårdsväxt och man fann den förvildad första gången 1870 i Skåne. Blomsterlupin pollineras till största del av humlor, trots att den inte har nektar. Humlorna väljer hellre att besöka blomsterlupin än inhemska blommor. Den kommer ursprungligen från Nordamerika.

”Det är i dessa ytterligheterna av grandios omfattning med sin lockande färgprakt och med ett hot om ett förstört ekosystem som jag finner denna art fascinerande/skrämmande och symbolisk aktuell. Med dubbelheten och komplexiteten i sitt utseende och agerande kräver den vår uppmärksamhet och handlande. Det är inte långt bort att dra paralleller till den privilegierade och själviska livsstil som vi i vår del av världen tillhör, till denna art. Blomsterlupinen sprider sig av egen kraft till vår förskräckelse och vår beundran. En livskraft som är svår att kontrollera och begränsa. Jag tänker mig att spridningen, inblandningen och störandet precis som lupinen blir min medverkan “Interference.” – Liselott Bjurgard Wassborg

Liselott Bjurgard Wassborg bor och arbetar i Eksjö sedan 2010.  Tidigare var hon bosatt i Stockholm och avslutade sin utbildning på Konstfack 1999. Liselott Bjurgard Wassborg arbetar med mestadels måleri, med kulör och konstruktion som huvudsakliga meningsbärare.

<- Tillbaka till evenemang