Interference: Jesper O.T Andersson
29 jul - 07 aug

Interference: Jesper O.T Andersson

Titel: SET/SÄTT
Konstnär: Jesper O.T Andersson
Datum:
Plats:

SET/SÄTT är en plastisk skulptur, formbar och öppen för påverkan av sin omgivning. Verket består av en uppsättning komponenter med samma grundförutsättningar, men vars komposition omstruktureras kontinuerligt i relation till sin omgivning. Rent materiellt utgörs verket av pinnar i askträ med tillhörande kopplingar som låser ihop sig med varandra med spänningar i träfibriet. Genom att bygga ihop pinnarna till skeletala kompositioner som drar linjer och insinuerar volymer används byggsetet som en teknik för att skissa i rummet. Metoden lånar en del inspiration från östasiatiskt trähantverk och praktiker från både båtbyggeri, arkitektur och konstnärliga ismer som konstruktivismen. Tanken var att utforma ett verktyg, ett instrument som tillåter en att snabbt och med lätthet teckna upp linjer inom en rymd, som en tredimensionell form av skissande. Ett byggset som i sig själv inte nödvändigtvis utgör ett konstverk, utan blir som ett hjälpmedel med vilken idéer kan stimuleras fram och manifesteras i rummet av användaren på kort tid. Detta är såklart inget nytt koncept utan arkitekter, konstnärer och formgivare har i alla tider använt sig av diverse konstruktions-baserade redskap i pedagogiska och experimentella syften. Inte minst konstruktivisterna och neo-konkretisterna, bland vilka Lygia Clark och Gego varit stora inspiratörer i min konstnärliga praktik det senaste året.

Från perspektivet av konstnär är det ett mycket givande åtagande att utforma ett instrument där ovissheten kring vad som kan komma att produceras är innevarande i verket. Man vet aldrig vad som ska uppstå i mötet med ett rum, en person eller annan styrande kontext som närvarar under arbetet. Jag ser mina utställningar av “SET/SÄTT” som en serie av förslag eller “proposals”. Varje utställning och konfiguration blir som en ny skiss, en form av utkast på en platsspecifik skulptur som aldrig blir färdig, utan bara är där just nu. När verket visas i Jönköping upplåts därmed ett antal skulpturer som konstrueras, rekonstrueras och dekonstrueras under utställningens gång; som ett ständig pågående tankearbete där jag jobbar på under och efter öppettiderna. Besökare är också välkomna att delta om man vill.

Jesper O.T Andersson är född och uppvuxen i Jönköping och tog sin examen från Kungliga Konsthögskolan våren 2020. Han har också studerat konst i Glasgow och Beijing. SET/SÄTT är en del av Interference  – en serie tillfälliga konstnärliga installtioner i centrala Jönköping under sommaren 2020. Interference produceras av Österängens Konsthall med stöd av Jönköpings kommun.

Läs mer om projektet

 

 

<- Tillbaka till evenemang