Boka din utställning för 2024 i Studio476
24 nov - 31 dec

Boka din utställning för 2024 i Studio476

Vi öppnar bokningen tisdag 12 december kl 10.00
Alla bokningsbara perioder hittar du längst ner på denna sida
Konsthallen gör inget urval i utställningarna, bokningarna är först till kvarn.

 

Studio476 är vår experimentyta där alla våra medlemmar* kan boka in sig för en utställning. Bli medlem här!

Ytan består av en vägg som är 440 cm lång och 240 cm hög och finns i studierummet på Österängens Bibliotek, som har en ingång till Österängens Konsthall. Väggen är klädd med en dovt rosamålad perforerad pegboard och utrustad med olika upphängningsanordningar (krokar, små hyllor, gummiband, etc)

Du hänger och tar ner din utställning själv och ansvarar för inbjudan till eventuell vernissage och marknadsföring i sociala medier. Du förser även Österängens Konsthall med text och bild för marknadsföring av din utställning på vår hemsida.

Din utställning pågår i minst två veckor. Du bokar själv in dig i vårt bokningssystem nedan som är öppen när det finns tillgängliga platser. Max en utställning per person och år kan bokas.

 

 

Dessa tider kommer vara bokningsbara för 2024:

Period A-C infinner sig under den tid som Österängens konsthall bygger om sina lokaler. Vi är då inhysta i tillfälliga lokaler och Studio476 sköts av Österängens Bibliotek. Det innebär att de utställningar som hänger under dessa perioder får sina besök via Biblioteket och möjligtvis får färre besökare. Öppettiderna är måndag 10:00-16:00, tisdag: 11.00-16.00, onsdag: Stängt, torsdag: 10:00 – 18:00 och fredag: 10:00 – 16:00. Därför är perioderna istället förhållandevis långa för att kompensera för detta. Kontakter sker som vanligt med konsthallen men efter bokning kommer vi koppla ihop konstnärerna med ansvarig på biblioteket. 

Period A: 8 januari – 26 januari 
Period B: 29 januari – 23 februari
Period C: 26 februari – 27 mars

I april 2024 öppnar konsthallens nya lokaler och Studio476 kan åter igen besökas från både konsthallen och biblioteket. Perioderna 1-11 är olika långa, standard är två veckor då konsthallen och biblioteket är öppna. Men vissa perioder löper delvis över veckor där konsthallen bygger ny utställning och därför är stängd för besökare. Dessa perioder är då istället längre och kan självklart besökas via biblioteket som vanligt. Över sommaren finns det även en längre period för att underlätta administration för personalen under semestertider. 

Period 1: 16 april – 5 maj
Period 2: 7 maj – 2 juni
Period 3: 4 juni – 23 juni
Period 4: 25 juni – 4 augusti
Period 5: 6 augusti – 25 augusti
Period 6: 27 august – 15 september
Period 7: 17 september – 29 september
Period 8: 1 oktober – 13 oktober
Period 9: 15 oktober – 3 november 
Period 10: 5 november – 1 december
Period 11: 3 december – 5 januari 2025

Kontakta jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se vid frågor.

* Det är gratis för våra medlemmar att ställa ut, du kan bli medlem för 200 kr eller bli stödmedlem för 100kr. Om ni är flera som ställer ut tillsammans räcker det att en person är medlem. Notera att om du ställde ut under 2023 kan du inte boka en period under 2024, du måste vänta till 2025.

 

Ordinarie öppettider för besökare av Studio476:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Lördag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Röda dagar är Studio476 stängd.

 


 

We will open up the booking on Tuesday December 12th at 10 am.
You will find all bookable spaces at the bottom of this page.
Österängens konsthall makes no selections, the bookings are first come, first serve. 

 

Studio476 is our experimental area where all our members* can book an exhibition. Become a member here!

The space consists of a wall that is 440 cm long and 240 cm high and is located in the study room at Österängen’s Library, which has an entrance to Österängens Konsthall. The wall is clad with a perforated pegboard which is painted a muted pink color and equipped with various hanging devices (hooks, small shelves, rubber bands, etc).

You hang and take down your exhibition yourself and you are responsible for the invitation to any opening (optional) and marketing in social media. You also provide Österängens Konsthall with a text and an image for marketing for our website.

Your exhibition runs for a minimum of two weeks. You use our booking system below, which is open when places are available. A maximum of one exhibition per person and year is allowed. Note: If you exhibited during 2023 you can not book a period for 2024, you have to wait for 2025.

 

 

These times will be bookable for 2024:

 

Period A-C occurs during the time that Österängen’s konsthall is rebuilding its venue. At that time we are housed in temporary premises and Studio476 is managed by Österängen´s Library. This means that the exhibitions that hang during these periods get their visitors via the Library and possibly receive fewer visitors. The opening hours are Monday: 10 am – 4 pm, Tuesday: 11 am – 4 pm, Wednesday: Closed, Thursday: 10 am – 6 pm and Friday: 10 am – 4 pm. Therefore, the periods are instead relatively long to compensate for this. Contacts are made as usual with Österängen´s konsthall, but after booking we will connect the artists with the person in charge at the library.

Period A: January 8 – January 26
Period B: January 29 – February 23
Period C: February 26 – March 27

In April 2024, Österängens konsthall´s  will open back up with newly renovated rooms and Studio476 can once again be visited from both the konsthall and the library. Periods 1-11 are of different lengths, the standard is two weeks when the konsthall and library are both open. But some periods partly extend over weeks where Österängen´s konsthall is building a new exhibition and is therefore closed to visitors. These periods are instead longer and can of course still be visited via the library as usual. Over the summer, there is also a longer period to facilitate administration for the staff during the summer holiday.

Period 1: April 16 – May 5
Period 2: May 7 – June 2
Period 3: June 4 – June 23
Period 4: June 25 – August 4
Period 5: August 6 – August25
Period 6: August 27 – September 15
Period 7: September 17 – September 29
Period 8: October 1 – October 13
Period 9: October 15 – November 3
Period 10: November 5 – December 1

Period 11: December 3 – Januari 5 2025

 

Contact jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se for questions.

*It is free of charge for our members to exhibit, you can become a member for SEK 200 or be a support member for SEK 100. If more than one artist wants to exhibit together only one of you needs a membership.

Standard opening hours for visitors of Studio476:

Monday: 10:00 – 16:00 (entrance via the library)
Tuesday: 11: 00-16: 00 (entrance via the library)
Wednesday: Closed
Thursday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Friday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Saturday: 11: 00-16: 00 (entrance via the art hall)
Sunday: 11: 00-16: 00 (entrance via the art hall)

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.

<- Tillbaka till evenemang