BAGs of LIGHT
04 dec - 05 dec

BAGs of LIGHT

[English version below]

Välkommen att besöka ett gigantiskt utomhusgalleri i Rådhusparken i Jönköping den 4-5 december.

BAGs of LIGHT är en ljusinstallation designad av Evelina Dembacke och Erik Olsson i samarbete med Österängens Konsthall. Genom ljusinstallationen får barn och ungdomar från Jönköpings kommun ta plats i det offentliga rummet genom sitt skapande i Bags of Light. 

 Evelina Dembacke har bakgrund som ljus- och videodesigner for scenkonst. Dembacke arbetar genreöverskridande mellan ljus och fotografisk bild och tar ofta med sig sitt visuella material in i sina ljussättningar

  Erik Olsson är verksam i designerduon Olsson & Linder och är en designer som under mer än tjugo år rört sig i gränslandet mellan konst och ljusdesign. Han har lång erfarenhet av en rad projekt, framför allt i olika typer av utomhusmiljöer, ofta skapade i en medverkandeprocess.

  Österängens Konsthall är en plats för människor och samtidskonst, mitt i Österängens centrum mellan Jönköping och Huskvarna. Konsthallen visar svensk och internationell samtidskonst och har en omfattande verksamhet för barn och unga. 

 Med stöd av Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Tider
4 dec kl. 16-22
5 dec kl. 16-20


 

 

Welcome to visit a giant outdoor gallery in Rådhusparken in Jönköping on 4-5 of December.

BAGs of LIGHT is a lighting installation designed by Evelina Dembacke and Erik Olsson in collaboration with Österängens Konsthall. Through the light installation, children and young people from Jönköping municipality take place in the public space through their creative force in BAGs of LIGHT.

Evelina Dembacke has a background as a lighting and video designer for performing arts. Dembacke works across genres between light and photographic image and often brings her visual material into her lighting settings.

Erik Olsson is active in the designer duo Olsson & Linder and is a designer who for more than twenty years has worked in the borderland between art and lighting design. He has extensive experience of a number of projects, especially in different types of outdoor environments, often created in a participatory process.

Österängens Konsthall is a place for people and contemporary art, smack in the middle of  Österängen center, between Jönköping and Huskvarna. The art hall shows Swedish and international contemporary art and has an extensive program for children and young people.

Times:

December 4th 4pm-10pm

December 5th 4pm – 8pm

<- Tillbaka till evenemang