Arkitekturlabb - utställningen som process
23 jan - 28 feb

Arkitekturlabb – utställningen som process

Hur påverkar verktygen resultatet? Vad händer med arkitekturen om processen omdefinieras?

I utställningen ”Arkitekturlabb” visas tre examensarbeten från Arkitekturskolan KTH som färdigställts under 2015-2016. Med en gemensam position och metodik undersöker projekten arkitektens roll och processens pedagogiska potential utifrån olika kontexter; det privata rummet, det offentliga rummet och det institutionella rummet.

I ett gemensamt manifest formulerar arkitekterna Oskar Kalmér, Emma Molitor och Johanna Nenander sin syn på arkitekturens roll i samhället:

-Vi tror att arkitekturproduktionen måste utgå från det levda, fysiska och erfarna. Att kroppen som verktyg och det personliga som utgångspunkt ger en specifik arkitektur, närmare människan.

-Vi tror på den fullskaliga skissen, att det händer något när vi testar i verkligheten, i verklig storlek, på den verkliga platsen.

-Vi tror att den kollaborativa processen, i dialog med andra, ger en bredare och djupare förståelse för arkitektur, både för oss själva och för våra medskapare.

-Vi tror på en ny arkitekturpraktik som lämnar utrymme för det oförutsägbara och pluralistiska, att en process som utmanar konventionen ger en mer lyhörd arkitektur.

Vernissage: Lördagen den 23 januari kl 12.00

I samarbete med: XL Bygg Edvardssons

I samband med uställningen arrangeras en ArtTalk med Tor Lindstrand, KTH, lördagen den 30 januari.

Läs mer här

 

<- Tillbaka till evenemang