01 feb - 28 feb

”Allt för konsten” på SmåLit

 

[english version below]

Smålands Litteraturfestival, SmåLit, blir i år digital.
Österängens Konsthall medverkar på festivalen med ”Allt för konsten – En bok om Österängens Konsthall”.
Den 12 februari  kl. 12.00 sänds ett samtal mellan bokens redaktör Johanna Linder och Jönköpings-Postens Emilia Söelund på Smålit.se . Samtalet går att se fram till den 20 februari.
Under hela februari finns boken tillgänglig att bläddra i och köpa på SmåLits bokvägg på Stadsbiblioteket i Jönköping
Vill du köpa boken redan nu? Det kan du göra i vår webbshop.

Hur gör man samtidskonsten angelägen för många?
Varför är just konsten så användbar när man vill få människor att mötas?
Får man ens använda konsten?

På bara fem korta år har Österängens Konsthall gått från att vara ett litet gräsrotsinitiativ i en förort mellan Jönköping och Huskvarna, till att bli en sammanhållande faktor i sitt lokalsamhälle och en betydande aktör på den lokala, regionala och nationella samtidskonstscenen. I boken får du träffa konstnärerna, medlemmarna, aktivisterna, barnen, volontärerna, konstälskarna och slitvargarna som gjort allt detta möjligt.

“Allt för konsten – En bok om Österängens Konsthall” är en handbok i konstakitivism där människorna bakom konsthallen delar med sig av sina metoder, erfarenheter, misslyckanden och succéer. Det här är berättelsen om hur man med konst och kultur som gemensam nämnare kan föra människor samman och skapa gemenskap, sammanhållning och engagemang.

KÖP BOKEN HÄR

 

________________________________________________________________________________

Småland’s Literary Festival, SmåLit, will go digital this year. Österängens Konsthall participates in the festival with the book ”Allt för konsten – En bok om Österängens Konsthall”.
On February 12th at noon, a conversation will be broadcast between the book’s editor Johanna Linder and Jönköpings  Posten’s Emilia Söelund on smålit.se. The talk will be avaliable for viewing until February 20th.
Throughout February, the book is available to browse and buy on SmåLit’s book wall at the City Library in Jönköping.
Do you want to buy the book now? You can do that in our web shop.

How do you make contemporary art important to the masses?
Why is art so useful when you want to get people to meet?
Is it even ok to use art?

In just five short years, Österängens Konsthall has gone from being a small grassroots initiative in a suburb between Jönköping and Huskvarna, to becoming a cohesive factor in its local community and a significant player in the local, regional and national contemporary art scene. In the book you get to meet the artists, members, activists, children, volunteers, art lovers and hard workers who have made all this possible.

”Allt för Konsten – En bok om Österängens Konsthall” is a handbook in art activism where the people behind the art hall share their methods, experiences, failures and successes. This is the story of how art and culture as a common denominator can bring people together and create community, cohesion and commitment.

BUY THE BOOK HERE
(only in Swedish)

<- Tillbaka till evenemang