Vilka jävla amatörer!
08 dec - 13 jan

Vilka jävla amatörer!

SÅLDA OCH OSÅLDA VERK HÄMTAS 13 JANUARI KL. 16.00-19.00 ELLER 14 JANUARI  KL. 12.00-17.00

“En amatör, av franskans “amateur”  – ursprungligen från latinets verb “amare”, som substantiv amator, ”en som älskar” –  är en person som ägnar sig åt en verksamhet av eget intresse utan att ha den som yrke – motsatsen till professionell. Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, eller genom inkomstnivå.” – Wikipedia

I årets salong, “Vilka jävla amatörer!” vill Österängens Konsthall –  förutom att öppna dörrarna för alla konstskapare oavsett meriter – undersöka frågor om vad som är fint och fult, bra och dåligt, folkligt eller elitistiskt. Därför saknar även i år vår salong en jury.. Ingen kommer att bedöma eller rangordna konsten – det blir helt upp till besökaren. Alla är välkomna att delta, amatörer, såväl som professionella och alla som befinner sig i gränslandet däremellan.

 

Vernissage: Lördagen den 8 december kl. 13.00.

Producent: Jannie Sidenvik

 

Praktisk information om inlämning av konst till salongen

____________________________________________________________

In English

“An amateur, of the French ”amateur”- originally from the Latin verb ”amare”, as a noun amateur, ”one who loves ”- is a person who engages in an activity of his own interest without having it as a profession – the opposite of professional . The boundary can be defined either through education and experience level, or through income level.” – Wikipedia

In this year’s salon, ”Vilka jävla amatörer!”, Österängens Konsthall wants to explore questions of what art can be considered good and bad, fine and pedestrian, popular or elite by opening the doors to all artisans regardless of merits. Therefore, this year’s salon is also without a jury. Nobody will judge or rank the art – it will be entirely up to the viewer. Everyone is welcome to attend, amateurs, as well as professionals and all who fall in between.

 

Opening: Saturday, December 8th at. 13:00.

Producer: Jannie Sidenvik

 

Practical information about submission of art for the salon

<- Tillbaka till evenemang