KWASSA KWASSA
15 jun - 14 jul

KWASSA KWASSA

Kwassa Kwassa är en filmbaserad installation av SUPERFLEX som skildrar ett båtbygge på ön Anjouan i Comoro-skärgården mellan Madagaskar och Moçambique. Båtarna som ursprungligen byggdes för fiske används för att transportera migranter till grannön Mayotte, ett franskt utomeuropeiskt territorium och EUs yttersta utpost. Öarna ligger 70 km från varandra – avskilda genom en relativt kort men livsfarlig resa som har kostat 10 000-tals människoliv. Bortom dess symboliska mening som farkost för drömmar om ett bättre liv på den andra stranden, utgör båten även ett exempel på hårt fysiskt arbete, hantverkskunnande och den fysiska passage som bär människoliv till säkerhet. Titeln betyder ”en ostadig båt” på Comoro-öarnas lokala språk.

I samband med utställningen arrangeras ett samtal om minnen och migration den 4 juli kl. 17.30:

Nya Småland: Minnen av migration

Utställningen genomförs i samarbete med Nya Småland, som är ett interregionalt och internationellt samtidskonstprojekt. Det initierades av Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö konsthall. Det drivs idag även med Linnéuniversitetet och The Glass Factory med stöd av Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Kalmar samt Kulturrådet. Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna som likvärdiga resurser och kunskapsnoder i att undersöka lokala och regionala frågeställningar. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

 

<- Tillbaka till evenemang