Studio476 Bokning vår 2020
21 jan - 19 jul

Studio476 Bokning vår 2020

(English version below)

Studio476 är vår experimentyta där vem som helst –  kan boka in sig för en utställning.

OBS! BOKNINGEN ÄR STÄNGD DÅ ALLA PLATSER ÄR FYLLDA!

Ytan består av en vägg som är 440 cm lång och 240 cm hög och finns i studierummet på Österängens Bibliotek, som har en ingång till Österängens Konsthall. Väggen är klädd med en vitmålad perforerad pegboard och utrustad med olika upphängningsanordningar (krokar, hyllor, gummiband, etc)

  • Du hänger själv din utställning och ansvarar för inbjudan till eventuell vernissage och marknadsföring i sociala medier. Om du förser Österängens Konsthall med text och bild marknadsför vi din utställning på vår hemsida.
  • Du ansvarar också för att utställningen monteras ned. Din utställning pågår i två veckor.
  • Du bokar själv in dig i vårt bokningsystem nedan.
  • Max en utställning per person och år kan bokas.

Observera! Under vissa perioder kommer konsthallen under vissa dagar har stängt för ombyggnad. Din utställning kommer ändå att vara tillgänglig via bibliotekets entré!

Utställningar i Studio476 under VT2020

21 jan – 2 feb                      Vivianne Karlsson

4 feb – 16 feb                       Aishling Muller

3 mars – 15 mars                Sami Hänninen

17 mars – 29 mars              Maria (Mia) Ahlberg

31 mars – 12 apr                Rosanna Karlsson

28 apr – 10 maj                  Sara Lundqvist

12 maj – 24 maj                 Niklas Johansson   

26 maj – 7 jun                   
Anna Kjellander

23 jun – 5 jul                      Cecilia Qvarnström  

7 jul – 19 jul                       Caroline Tengblad

 

 

Studio476 is our experimental space where anyone can book an exhibition.

NOTE! BOOKING IS FULL!

The space consists of a wall that is 440 cm long and 240 cm high and is in the study room of the Österängen Library, which also has an entrance to Österängens Konsthall. The wall is covered with a white painted perforated pegboard and equipped with various suspension devices (hooks, shelves, rubber bands, etc.)

  • You hang your works yourself and are responsible for the invitation to any opening and marketing in social media. If you provide Österängens Konsthall with a short text and picture, we will promote your exhibition on our website.
  • You are also responsible for the exhibition being dismantled. Your exhibition lasts for two weeks.
  • You book our exhibition period in our booking system below.
  • Only one exhibition per person and year can be booked.

Note! During certain periods, the art hall will for some days be closed for remodeling. Your exhibition will still be available through the library entrance!

 

 

<- Tillbaka till evenemang