SONJA NILSSON / VISIBILITY IS A TRAP
26 jan - 03 mar

SONJA NILSSON / VISIBILITY IS A TRAP

Sonja Nilsson visar i sin utställning ”Visibility is a Trap” en serie arbeten som kretsar kring sociologins begrepp passing; hur en person kan ha förmågan att uppfattas som en medlem av en identitetsgrupp eller kategori annan än sitt ursprung.
Utställningen består av en videoinstallation med sex scener där ett antal karaktärer möts och hamnar i samtal, diskussioner, gräl och även i en jamsession. Personerna i scenerna är baserade på fall med kända personer som alla relaterar till temat. De olika verken i serien behandlar aspekter av anatomin bakom passing. Karaktärerna diskuterar bland annat harmlösa lögner, autenticitet, styrkan i övertygelse, appropriation, ingen återvändo efter outing, att äga eller inte äga sin historia och att få eller förlora privilegier.

Verken i serien ”Visibility is a trap” får sin världspremiär Österägens Konsthall.

Sonja Nilsson (f.1977) är en svensk konstnär bosatt i Tyskland. Karaktäristiskt för hennes arbete är att hon i sin gestaltning leker med starkt illusionistiska medel och får filmade personer att framträda likt hologram. Vi som betraktare blir ofta konfronterade och aktivt ställda i relation till verken. Karaktärerna till denna utställning brukade vara inkluderade och en del av vårt gemensamma rum, verket tar sig an och spelar på vår position i rummet och förhållandet till personerna i verket.

Artist Talk på Vox Hotel onsdagen den 24 januari kl. 18.00

Vernissage: Lördagen den 26 januari kl. 13.00

<- Tillbaka till evenemang