ÖRAT TILL MARKEN / CAROLINA FALKHOLT
20 apr - 28 maj

ÖRAT TILL MARKEN / CAROLINA FALKHOLT

Carolina Falkholt har främst gjort sig känd genom sina stora väggmålningar runt om i Sverige och i världen. Men hennes konstnärliga praktik består av så mycket mer –  ljudet har alltid varit en viktig del i hennes skapande. Ljudet och den egna musiken är för Falkholt arbetsredskap – medium för att nå tankar, känslor och formuleringar som inte låter sig frigöras på något annat sätt.

I många av hennes verk förekommer olika former av kommunikation. Den kan vara ljudande eller stum, det senare förekommer både i form av text eller i form av handalfabet. Men för att kommunikation ska uppstå krävs en mottagare – en lyssnare – ett öra. Lyssnande som själva förutsättningen för dialog och förutsättningen för att vi över huvud taget ska kunna förstå varandra.  

I verket ”Örat Till Marken” har Falkholt gjort om en av sina målningar av öron till något av en möbel – en lyssningsmöbel med sju hörlurar, som innehåller sju olika ljudspår med ett mellanting av ljudkollage och musik. Materialet bygger på ett samtal som Falkholt hade i New York 2016 med den amerikanska konstnären Carolee Schneemann. Schneemann tillhör första vågens feministiska konstnärer som började att bryta mark under 1960-talet. Hon har bland annat gjort sig känd som en pionjär inom performancekonsten där hon avhandlar frågor om kropp, genus och sexualitet, något hon även tagit vidare med sina experimentella filmer.

I samband med utställningen kommer Carolina Falkholt också att uppföra en muralmålning på Österängen.

Välkommen på vernissage: Torsdagen den 20 april kl. 18.00
Artist Talk: Onsdagen den 17 maj kl. 18.00

 

<- Tillbaka till evenemang