Jorddyrkare: Workshop med frihetsförmedlingen
03 sep 11:00 - 13:00

Jorddyrkare: Workshop med frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen bjuder in till workshopen “Tillsammans kan vi sluta!”, en handfast vägledning i konsten att sluta under ledning av förmedlingens nystartade enhet för slutförvaltning.
Vår tids krav att hela tiden starta nytt, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxt och hastighet håller på att skapa en klimatkollaps. Samtidigt hindrar det samhället från att utvecklas i riktning mot större omsorg, empati och eftertänksamhet.
Att lära sig sluta är därför nödvändigt. Tillsammans behöver vi vänja oss av med konstant sysselsättning, aktivitet och konsumtion.
I workshopen följer vi en noggrant strukturerad och lekfull metod där vi i grupp diskuterar sätt att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster.
Workshopen äger rum på ÖK kolonilott (nedanför Orionvägen) och förhåller sig till permakulturens princip nummer sex “Skapa inget avfall”. Ingen föranmälan eller förberedelse behövs, fika går att köpa med swish.

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk med uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.

Frihetsförmedlingens viktigaste ansvar är att minimera och helst förhindra meningslös sysselsättning, samt att motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Förmedlingens övergripande målsättningar är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett mänskligare samhällsbygge.

Frihetsförmedlingen initierades 2014 av konstnärerna Lars Noväng och John Huntington, vilka sedan starten också gemensamt leder och utvecklar verksamheten.

Mer information på: www.frihetsformedlingen.se

I projektet Jorddyrkare undersöker vi tillsammans med konstnärer, aktivister, experter och odlare permakulturens revolutionära potential. Varje jorddyrkare tar avstamp i varsin av permakulturens tolv designprinciper.
Programmet kommer att pågå under 2022, från april till oktober med workshops, föreläsningar och performances.
Begreppet “permakultur” myntades av australiensarna David Holmgren och Bill Mollison. I boken  ”Permaculture – Principles & Pathways Beyond Sustainability” utvecklar han tankarna bakom de tolv principerna för permakultur. Samtliga principer utgår från tre grundprinciper:

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människan
  • Rättvis fördelning

Medan glaciärerna smälter, ekosystem kollapsar, Europa är i krig och vi förlorar mer och mer av den biologiska mångfalden, fortsätter vi konsumera resurser som aldrig förr, utan att ge tillbaka. Permakulturen erbjuder ett nytt sätt tänka och göra, en långsiktig omtanke om hur vi kan skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle genom att till exempel bygga nätverk och sluta kretslopp.

Du hittar projektbloggen för Jorddyrkare HÄR.

<- Tillbaka till evenemang