Internationella modersmålsdagen: Förbjudna språk
21 feb 18:00 - 19:30

Internationella modersmålsdagen: Förbjudna språk

Det pågår inte bara en utarmning av biologisk mångfald – över 2 000 av världens språk riskerar att försvinna inom några år.
I Sverige gick folketshemmets framväxt hand i en hand med assimileringspolitiken – samer, tornedalingar, döva, romer och resande var några av de grupper som förbjöds tala sina egna språk eller inte fick undervisning i dem.
Nu höjs liknande politiska krav på att ta bort modersmålsundervisning och tolkar i vården.
I samband med utställningen ”Medan eld sätter sig i min hals” bjuder Österängens Konsthall och Skådebanan Småland in till ett samtal om förbjudna språk.

Modersmålsdagen instiftades 1999 av UNESCO  för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Den firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter och seminarier. Det finns en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

På Österängens konsthall pågår just nu utställningen “Medan eld sätter sig i min hals” av konstnärerna Karin Keisu och Josse Thuresson.  I utställningen gestaltas erfarenheter som är kopplade till språk, utbildning och den svenska nationalstatens föreställning om “den önskvärda medborgaren”.

På Österängens konsthall, i samarbete med Skådebanan och NBV, arrangeras på modersmålsdagen den 21 februari ett samtal om erfarenheter av modersmål och minoritetsspråk och samhällets syn på språklig mångfald.

Medverkande:

Karin Keisu, konstnär, född och uppvuxen i Tornedalen.
Josse Thuresson, konstnär med teckenspråk som modersmål
Tomas Larsson, resanderom jobbar ideellt inom föreningen RUNG. 

Moderator: Jonathan Newton

Datum: 21 februari
Plats: Österängens Konsthall
Tid: 18.00

Samtalet kommer att teckenspråkstolkas.
Fri entré! Fika finns att köpa på plats!

I samarbete med Skådebanan Småland och NBV

 

 

 

<- Tillbaka till evenemang