Carl Johan Erikson - Jerusalemmodellen, skala 1:800 och andra arbeten
18 mar - 07 maj

Carl Johan Erikson – Jerusalemmodellen, skala 1:800 och andra arbeten

I en stor retrospektiv utställning på Österängens konsthall i Jönköping visar Carl Johan Erikson för första gången det samlade resultatet av 25 års konstnärligt utforskande av väckelserörelsens innersta vrår.

Utställningen Jerusalemmodellen, skala 1:800 och andra arbeten har fokus på Carl Johan Eriksons konstnärliga undersökningar av den svenska väckelserörelsen. Här konfronteras religiösa föreställningar med realpolitik och Eriksons egen bakgrund/identitet. Samtidigt problematiseras en viktig del av svensk närhistoria – speciellt närvarande i Jönköping, länge känt som “Smålands Jerusalem”.
Kameran har varit ett viktigt instrument för Erikson i arbetet att försöka förstå den värld han växte upp i och som präglat honom och många andra. Utställningen kan ses som ett försök att hålla kvar och minnas en epok som nu är borta. Samtidigt präglar denna rörelse i stor utsträckning fortfarande svensk och internationell samtid och politik – flera svenska politiker har t.ex. till exempel bakgrund i olika frikyrkor och internationellt erövrar den evangelikanska rörelsen ny mark.

Carl Johan Erikson värderar inte väckelserörelsens historia, han håller bara upp den framför oss och låter oss göra våra egna reflektioner och dra våra egna slutsatser. För de som stått utanför kan det te sig exotiskt. För de som varit på insidan blir det närmast en terapeutisk upplevelse.

Carl Johan Erikson (f. Tingsryd 1966) är utbildad på Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet. Han har bl.a visats på Liljevalchs Konsthall, Moderna Museet, Malmö Konstmuseum, samt ett flertal internationella konstbiennaler. Erikson har gett ut flera böcker, bl.a. “Armageddon ­– The End: a topographical survey”, som blev nominerad till det Svenska Fotobokspriset 2014. Erikson är också verksam som lektor på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Välkommen på vernissage lördagen den 18 mars kl. 13.00

 

English:

In a large retrospective exhibition at Österängen’s arthall in Jönköping, Carl Johan Erikson shows for the very first time the combined results of 25 years of artistic exploration of the innermost corners of the Swedish revival movement.

The exhibition Jerusalemmodellen, skala 1:800 och andra arbeten focuses on Carl Johan Erikson’s artistic investigations of the Swedish revival movement. Here, religious beliefs are confronted with contemporary politics and Erikson’s own background/identity. At the same time, an important part of Swedish local history is problematized – especially present in Jönköping, long known as the ”Jerusalem of Småland”.

The camera has been an important instrument for Erikson in trying to understand the world he grew up in and which has shaped him and many others. The exhibition can be seen as an attempt to preserve and remember an era that is now gone. At the same time, this movement still largely characterizes contemporary Swedish and international politics – e.g several Swedish politicians background in various independent churches and internationally the evangelical movement is conquering new ground.

Carl Johan Erikson does not evaluate the history of the revival movement, he just holds it up in front of us and lets us make our own reflections and draw our own conclusions. For those who have been on the outside, it may seem exotic. For those who have been on the inside, it might almost be a therapeutic experience.

Carl Johan Erikson (b. Tingsryd 1966) is educated at the College of Photography at the University of Gothenburg. He has been shown at, among others, Liljevalchs Art Gallery, Moderna Museet, Malmö Art Museum, as well as several international art biennials. Erikson has published several books, i.a. ”Armageddon – The End: a topographical survey”, which was nominated for the Swedish Photobook Award 2014. Erikson is also active as a lecturer at the Royal Academy of Arts in Stockholm.

Welcome to the opening on Saturday  March 18th at 1 pm

<- Tillbaka till evenemang