ART TALKS: Arkitekturlabb - Tor Lindstrand
30 jan 13:00

ART TALKS: Arkitekturlabb – Tor Lindstrand

Veka offentliga rum

I slutet av nittiotalet pågick ett filosofiskt samtal om huruvida vi hade nått fram till historiens slut. En term som användes var ”posthistoire”; ett tillstånd där den västerländsk liberal demokratin ses som en sorts slutgiltig form för den politiska makten. Saker kan fortfarande hända vid historiens slut, men den politiska styrningen förblir den samma. Om den moderna arkitekturen förstod sig själv i opposition till det historiska – sökande efter en universell form för en ny modern värld – då kan den postmoderna arkitekturen ses som en reaktion på ett sådant brott med historien. Är det så som den posthistoriska filosofin säger; att vi lever frikopplade från historien, i en hyperverklighet där allt är lika möjligt – en dyster framtid utan mening eller möjlighet till förändring? Eller är det möjligt att hitta fram till nya former för hur arkitektur kan ställa kritiska frågor till hur vår värld skulle kunna vara organiserad?

Tor Lindstrand, arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan kommer att prata om hur våra gemensamma rum och våra offentliga institutioner har kommit att förändras, och vilka nya möjligheter som ligger framför oss.

Fri entré, ingen föranmälan behövs!

Arrangeras i samarbete med ART TALKS, Region Jönköping.

 

<- Tillbaka till evenemang