Österängens Konsthall

 

Österängens Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Det är också en mötesplats och ett community center på Österängen i Jönköping. Konsthallen präglas av öppenhet, samarbete och mångfald och lyfter fram ung och urban konst och kultur. 

Konsthallen spränger gränser, går utanför ramar och bryter normer. Den tillvaratar kraften och kompetensen i lokalsamhället och välkomnar samarbeten med en mångfald av konstnärer, föreningar, företag och organisationer. Konsthallen har en egen verkstad där barn och ungdomar får upptäcka sin egen kreativitet tillsammans med våra konstpedagoger.

Österängens Konsthall drivs av en ideell förening med stöd av VätterHem Bostads AB, privata sponsorer, Region Jönköping och Jönköpings kommun och Statens Kulturråd.

 

PERSONAL OCH STYRELSE

VOLONTÄR

HYR EN KONSTHALL