Österängens Konsthall

Österängens Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Det är också en mötesplats och ett community center på Österängen i Jönköping. Konsthallen präglas av öppenhet, samarbete och mångfald och lyfter fram ung och urban konst och kultur. 

Konsthallen spränger gränser, går utanför ramar och bryter normer. Den tillvaratar kraften och kompetensen i lokalsamhället och välkomnar samarbeten med en mångfald av konstnärer, föreningar, företag och organisationer. Konsthallen har en egen verkstad där barn och ungdomar får upptäcka sin egen kreativitet tillsammans med våra konstpedagoger.

Österängens Konsthall drivs av en ideell förening med stöd av VätterHem Bostads AB, privata sponsorer, Region Jönköping och Jönköpings kommun och Statens Kulturråd.

PERSONAL OCH STYRELSETillgänglighet

  • Konsthallen ligger i markplan och nås lättast genom Österängens Centrums södra entré.
  • Parkering- och handikapparkering finns precis utanför konsthallens entré.
  • Textade manus finns tillgängliga för de flesta av våra video- eller ljudkonstverk. Personalen i receptionen syntolkar gärna videoverk eller bildkonstverk.
  • Konsthallen har inga höga trösklar, trappor eller tunga dörrar. Handikapptoalett saknas, men finns mitt emot vår entré.
  • Ljudslinga saknas, och det ekar tyvärr mycket i lokalen. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Kontaktperson tillgänglighet: Johanna Linder, verksamhetschef: johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Publicerat den 20 oktober 2017.

 

Hitta hit

Torsdag 11-18
Fredag 11-18
Lördag & Söndag

Fri entré!


 

Vi finns i Österängens Centrum, nedre plan. Välj södra entrén (mitt emot dammen) så hittar du oss!

 

Hitta hit